Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kolejne dziedziczenie w rodzinie

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-08-30

Rodzice przekazali gospodarstwo rolne mi i siostrze. Rodzice już nie żyją. Pół roku temu siostra zmarła; miała męża i dwoje dzieci. Czy należy mi się spadek po siostrze i w jakim ułamku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należy stwierdzić, że jeżeli Pani siostra nie pozostawiła testamentu, to jej spadkobierców wyznaczały będą przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

Zgodnie z art. 931 K.c.:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Tak więc jeżeli Pani siostra zmarła jako mężatka oraz posiadała dwoje dzieci, to w pierwszej kolejności spadkobiercami będzie żyjący małżonek oraz zstępni. Wszyscy dziedziczą w częściach równych. Wyłączają oni spadkobierców w dalszej kolejności. Jeżeli więc osoby te nie odrzucą spadku po Pani siostrze, to Pani po siostrze nie będzie dziedziczyć.

Nie będzie Pani też dziedziczyć po Pani siostrze na podstawie przepisów szczególnych dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych.

Zgodnie z podstawową zasadą prawa spadkowego o zastosowaniu określonych przepisów decyduje data śmierci spadkodawcy. W myśl art. 924 K.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

To oznacza, że do ustalenia kręgu spadkobierców należy stosować przepisy obowiązujące w dniu śmierci Pani siostry. Należy tutaj wspomnieć, że przepisy dotyczące ograniczenia kręgu spadkobierców, którzy dziedziczą wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne, zostały uchylone z dniem 14 lutego 2011 r. na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia 2001 r. (sygn. akt. P 4/99). Rozstrzygnięto w nim, że przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych nie są zgodne z Konstytucją RP. Jeżeli zgon spadkodawcy miał miejsce przed dniem wejścia w życie wyroku TK (przed 13 lutego 2011 r.), szczególne przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych znajdą zastosowanie do ustalenia spadkobierców.

Pani siostra umarła w tym roku, więc dziedziczenia po niej będą miały zastosowanie przepisy dotyczące dziedziczenia w ogólności, które Pani przedstawiłem.

Na skutek takiego dziedziczenia będzie Pani nadal współwłaścicielem gospodarstwa razem z mężem i dziećmi Pani zmarłej siostry.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Uzyskanie prawa do mieszkania spółdzielczego lokatorskiego po latach od śmierci najemcy

24 lata temu zmarł nasz tata, do dzisiaj nie przeprowadzono sprawy spadkowej. Tata nie posiadał żadnego majątku, ale był członkiem spółdzielni mieszkaniowej...

 

Ściągnięcie kosztów sporządzenia spisu inwentarza z ograniczeniem egzekucji do majątku spadkowego

Ściągnięcie kosztów sporządzenia spisu inwentarza z ograniczeniem egzekucji do majątku spadkowego

W postanowieniu sądu rejonowego o sporządzeniu spisu inwentarza po moim ojcu (wniosek z urzędu) jest zapis „ściągnąć od uczestniczek...

Spadek po żonie - koszty i podatek

Spadek po żonie - koszty i podatek

Moja żona zmarła miesiąc temu, nie pozostawiając testamentu. Do spadku po niej oprócz mnie powołani są dwaj nasi synowie. Majątek do podziału stanowi: 2...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »