Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje spóźnionego zgłoszenia o nabyciu spadku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-02-07

Sprawa dotyczy konsekwencji spóźnionego zgłoszenia o nabyciu spadku. Po mojej zmarłej mamie moja niepełnoletnia córka odziedziczyła spadek – jej udział w spadku wynosi 33%. Orzeczenie o nabyciu spadku jest z 2015 r. Niestety mieszkamy za granicą i nie zgłosiliśmy nabycia spadku w urzędzie skarbowym. Jaki podatek od spadku będzie musiała zapłacić moja córka i czy jest też przewidziana jakaś kara finansowa za spóźnienie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn stanowi, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia, podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania generalnie nie obejmują zazwyczaj (z nielicznymi historycznymi wyjątkami) podatku od spadków i darowizn. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U.2016.380 t.j.), orzeczenie sądu potwierdza jedynie fakt nabycia, nie tworzy go, podobnie jak notarialne potwierdzenie nabycia.

W przypadku dziedziczenia po wstępnych zmarłych od 1 stycznia 2007 roku można skorzystać ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, składając formularz SD-Z2 właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku (jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, termin 6 miesięcy do zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego). W przypadku niespełnienia powyższych warunków nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Tym samym, jeśli warunków nie spełniono dla wymienionego zwolnienia, to opodatkowaniu podlega nabycie przez córkę po jej babci własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku i wynosi przy kwocie nadwyżki w zł do 10 278 – 3%, przy nadwyżce 10 278 zł do 20 556 zł ponad – podatek wynosi 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł; przy nadwyżce ponad 20 556 zł – podatek wynosi 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

Należy złożyć druk SD-3 w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania), a wraz z nim, gdy przekroczono wskazane terminy – tzw. czynny żal, by uniknąć ewentualnych konsekwencji karnoskarbowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przekazanie spadku a odpowiedzialność za niespłacony kredyt

W 2012 r. przyjęłam wprost spadek po moim zmarłym tacie. W 2014 r. przekazałam swój spadek przez wspólne zgodne zniesienie własności mojemu bratu. Tata...

 

Dziedziczenie długów po ojczymie

Moja mama żyła w związku cywilnym z ojczymem (nie miał praw rodzicielskich w stosunku do mnie). Ojczym był zadłużony na ok. 80 tys. zł,...

 

Dziedziczenie nieruchomości z kredytem hipotecznym

Odziedziczyłem z piątką rodzeństwa nieruchomość objętą kredytem hipotecznym zajętym przez komornika po zmarłej mamie. Nie było testamentu. Ojciec...

 

Wiadomość o długach zmarłego po upływie terminu na odrzucenie spadku

Przed 8 miesiącami zmarł mój przyrodni brat. Dzisiaj otrzymałem wiadomość i dowiedziałem się, że miał jakieś długi w banku...

 

Spis inwentarza mimo odrzucenia spadku

Mój mąż zmarł w 2012 r. Prowadził działalność gospodarczą. Odrzuciłam po nim spadek. Teraz otrzymałam zawiadomienie od komornika o spisie...

 

W jakiej kolejności odrzuca się spadek po siostrze?

Chciałbym odrzucić spadek po zmarłej siostrze. Czy muszę czekać, aż ojciec odrzuci spadek? Czy jest jakaś zależność? Moja matka nie żyje już od dawna.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »