Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Korzystanie z nieruchomości przez jednego ze spadkobierców bez zgody pozostałych

• Autor: Katarzyna Bereda

Siostrzeniec zajął część nieruchomości, która nie przysługuje mu w spadku. Czerpie z niej korzyści finansowe, prowadząc na jej terenie swoją firmę. Nie ma na to zgody spadkobierców. Zakwestionował ważność testamentu, ale sąd w pierwszej instancji wydał postanowienie, że dokument jest ważny. Obecnie siostrzeniec odwołał się do sądu apelacyjnego i wciąż bezprawnie zajmuje nieruchomość. Czy ma prawo do korzystania z niej w oczekiwaniu na nowe postanowienie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Korzystanie z nieruchomości przez jednego ze spadkobierców bez zgody pozostałych

Zajmowanie nieruchomości bezprawnie

Jeżeli siostrzeniec nie jest w kręgu spadkobierców – a nawet jeżeli byłby spadkobiercą ustawowym lub testamentowym i byliby także inni spadkobiercy – to nie może zajmować całej nieruchomości – niezgodnie z podziałem udziałów spadkowych. Takie zachowanie stanowi naruszenie prawa własności pozostałych współwłaścicieli, którym przysługuje powództwo windykacyjne i uzupełniające o ewentualne odszkodowanie o zwrot pobieranych pożytków. Roszczenie to jest zasadne nawet teraz.

Współposiadanie nieruchomości

Zgodnie bowiem z treścią art. 206 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Z uwagi na powyższe podnoszę, iż w przypadku braku fizycznego podziału nieruchomości każdy z Państwa jako współwłaściciel może współposiadać nieruchomość wspólną oraz korzystać z niej w równym zakresie – zgodnie z udziałami spadkowymi.

„Współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 KC w sposób wykluczający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy z zachowaniem przesłanek określonych wart. 224 § 2 lub art. 225 KC” (tak uchw. SN z 13.3.2008 r., sygn. akt III CZP 3/08).

Roszczenia te są roszczeniami uzupełniającymi roszczenie windykacyjne współwłaściciela. Zgodnie bowiem z art. 207 „pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

Domaganie się wynagrodzenia za czerpanie korzyści z nieruchomości

„Współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 w sposób wykluczający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy z zachowaniem przesłanek określonych wart. 224 § 2 lub art. 225 KC” (tak uchw. SN z 13.3.2008 r., sygn. akt III CZP 3/08).

Roszczenia te są roszczeniami uzupełniającymi roszczenie windykacyjne współwłaściciela. Roszczenie o wynagrodzenie przewidziane w art. 224 § 2 i art. 225 łączy w sobie pierwiastki roszczenia odszkodowawczego (może zmierzać do zwrócenia kosztów, jakie właściciel poniósł w związku z tym, że był zmuszony do korzystania z cudzej rzeczy, lub do kompensacji utraconych korzyści, jakie by uzyskał, gdyby rzecz wynajął) oraz roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia (może zmierzać do wydania korzyści uzyskanych przez posiadacza w wyniku bezprawnego korzystania). Jednak zarówno dochodzenie roszczenia o wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, jak i wysokość wynagrodzenia nie zależą od tego, czy właściciel w rzeczywistości poniósł jakiś uszczerbek, a posiadacz uzyskał jakąś korzyść. O wysokości należnego właścicielowi wynagrodzenia decydują stawki rynkowe za korzystanie z danego rodzaju rzeczy oraz czas posiadania rzeczy przez adresata roszczenia (por. np. uzasadnienie uchw. SN – zasada prawna – z 10.7.1984 r. sygn. akt. III CZP 20/84).

Z uwagi na powyższe, jak najbardziej ma Pani rację i powinni Państwo podjąć działanie w tej sprawie. W pierwszej kolejności proponuję wystosować do siostrzeńca pismo, wzywające do usunięcia naruszeń – powołując się na powyższe regulacje – wskazując termin na udostępnienie nieruchomości pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Gdy będzie potrzebny adwokat do sprawy o zachowek, proszę o informację zlecę do administracji konieczność poszukiwania adwokata z naszego serwisu

Masz podobny problem prawny i potrzebujesz porady prawnej, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl