Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto dostanie majątek po zmarłym ojczymie?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-05-19

Dwa miesiące temu zmarł mój ojczym. Był bezdzietny i nie pozostawił testamentu. Jego rodzeństwo to dwóch żyjących braci. Kto dostanie majątek po zmarłym ojczymie? W jakich okolicznościach spadek może nabyć tylko moja mama?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 931 i następne Kodeksu cywilnego kolejność dziedziczenia ustawowego uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercą.

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

1. W pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy.

2. Dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy (gdy dziecko nie dożyło otwarcia spadku udział po nim obejmują jego zstępni).

3. Następnie małżonek i rodzice spadkodawcy.

4. W dalszej kolejności rodzice spadkodawcy.

5. Dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy.

6. Następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych).

7. Wreszcie pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy).

8. Na samym końcu gmina lub Skarb państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

Jeżeli zatem Pani ojczym nie pozostawił testamentu dziedziczenie odbędzie się zgodnie z powyższymi zasadami. Jeżeli zmarły nie miał dzieci, w chwili jego śmierci nie żyli również jego rodzice to cały spadek odziedziczy jego żona wraz z żyjącym rodzeństwem. W takim przypadku żonie zawsze przysługuje połowa spadku, a reszta jest dzielona pomiędzy żyjące rodzeństwo, czyli dwóch braci.

Jak sama nazwa wskazuje dziedziczenie ustawowe podlega przepisom ustawy Kodeks cywilny. Nie ma możliwości, już po śmierci spadkodawcy pozbawić kogoś możliwości dziedziczenia, jeżeli taka możliwość z ustawy mu przysługuje. Pani ojczym mógł jeszcze za życia wyłączyć swoich braci od dziedziczenia, spisując testament wyłącznie na korzyść Pani mamy.

Jedyną obecnie możliwością, która mogłaby doprowadzić do wyłączenia braci Pani ojczyma od dziedziczenia spadku po nim to uznanie ich za niegodnych dziedziczenia.

Prawną instytucję niegodności dziedziczenia regulują przepisy art. 927-930 Kodeksu cywilnego.

Obrazowo można stwierdzić, że niegodnym dziedziczenia jest ten, kto wskutek własnych, wyraźnie określonych przez przepisy prawa działań lub zaniechań okazał się osobą niezasługującą na udział w spadku po danym spadkodawcy.

W art. 928 w § 1 wyliczono wyczerpująco okoliczności, które stanowią podstawę uznania za niegodnego.

Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Tylko jeżeli któraś z wyżej wymienionych przesłanek faktycznie miałaby miejsce w stosunku do braci zmarłego ojczyma, Pani mama mogłaby starać się przed sądem uznać ich za niegodnych dziedziczenia. Innej możliwości, aby Pani mama dziedziczyła samodzielnie w przedstawionej przez Panią sytuacji nie ma.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.

Zmarł tata, pomiędzy nim a mamą istniała wspólność majątkowa. Mama jest wspólnikiem spółki z o.o. Czy udziały w tej spółce –...

 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu po śmierci głównego lokatora

Pół roku temu zmarł nagle mój tato, który był członkiem spółdzielni mieszkaniowej i posiadał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Obawiamy...

 

Upoważnienie do konta bankowego na wypadek śmierci

Upoważnienie do konta bankowego na wypadek śmierci

Ostatnio zmarła moja mama. Mama posiadała pieniądze na koncie oszczędnościowym. Ustanowiła mnie pełnomocnikiem oraz osobą upoważnioną do pieniędzy na tym...

Dziedziczenie ustawowe po ciotce

Byłam opiekunem faktycznym i prawnym cioci, która zmarła przed kilkoma dniami, nie pozostawiając testamentu. Ciocia była osobą bezdzietną, samotną....

 

Stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach z rodziny

W jaki sposób po 20 latach od śmierci mamy mogę dokonać prawnego przejęcia po niej spadku? Mama była wdową, ja jestem jedynaczką. Mama wraz ze swoimi dwiema...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »