Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto dostanie majątek po zmarłym ojczymie?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-05-19

Dwa miesiące temu zmarł mój ojczym. Był bezdzietny i nie pozostawił testamentu. Jego rodzeństwo to dwóch żyjących braci. Kto dostanie majątek po zmarłym ojczymie? W jakich okolicznościach spadek może nabyć tylko moja mama?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Zgodnie z art. 931 i następne Kodeksu cywilnego kolejność dziedziczenia ustawowego uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercą.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

1. W pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy.

2. Dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy (gdy dziecko nie dożyło otwarcia spadku udział po nim obejmują jego zstępni).

3. Następnie małżonek i rodzice spadkodawcy.

4. W dalszej kolejności rodzice spadkodawcy.

5. Dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy.

6. Następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych).

7. Wreszcie pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy).

8. Na samym końcu gmina lub Skarb państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

Jeżeli zatem Pani ojczym nie pozostawił testamentu dziedziczenie odbędzie się zgodnie z powyższymi zasadami. Jeżeli zmarły nie miał dzieci, w chwili jego śmierci nie żyli również jego rodzice to cały spadek odziedziczy jego żona wraz z żyjącym rodzeństwem. W takim przypadku żonie zawsze przysługuje połowa spadku, a reszta jest dzielona pomiędzy żyjące rodzeństwo, czyli dwóch braci.

Jak sama nazwa wskazuje dziedziczenie ustawowe podlega przepisom ustawy Kodeks cywilny. Nie ma możliwości, już po śmierci spadkodawcy pozbawić kogoś możliwości dziedziczenia, jeżeli taka możliwość z ustawy mu przysługuje. Pani ojczym mógł jeszcze za życia wyłączyć swoich braci od dziedziczenia, spisując testament wyłącznie na korzyść Pani mamy.

Jedyną obecnie możliwością, która mogłaby doprowadzić do wyłączenia braci Pani ojczyma od dziedziczenia spadku po nim to uznanie ich za niegodnych dziedziczenia.

Prawną instytucję niegodności dziedziczenia regulują przepisy art. 927-930 Kodeksu cywilnego.

Obrazowo można stwierdzić, że niegodnym dziedziczenia jest ten, kto wskutek własnych, wyraźnie określonych przez przepisy prawa działań lub zaniechań okazał się osobą niezasługującą na udział w spadku po danym spadkodawcy.

W art. 928 w § 1 wyliczono wyczerpująco okoliczności, które stanowią podstawę uznania za niegodnego.

Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Tylko jeżeli któraś z wyżej wymienionych przesłanek faktycznie miałaby miejsce w stosunku do braci zmarłego ojczyma, Pani mama mogłaby starać się przed sądem uznać ich za niegodnych dziedziczenia. Innej możliwości, aby Pani mama dziedziczyła samodzielnie w przedstawionej przez Panią sytuacji nie ma.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »