Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto ma prawo do ustawowego dziedziczenia po mojej żonie?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-10-09

Zmarła moja żona. Nie mieliśmy dzieci. Nie żyje jej ojciec i matka. Żyje jej przyrodni brat (z drugiego małżeństwa ojca) i ojczym (drugi mąż jej matki). Czy mają prawo do ustawowego dziedziczenia po mojej żonie?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Zgodnie z art. 931 i następne Kodeksu cywilnego kolejność dziedziczenia ustawowego uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercą. Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

  1. W pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy.
  2. Dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy (gdy dziecko nie dożyło otwarcia spadku udział po nim obejmują jego zstępni).
  3. Następnie małżonek i rodzice spadkodawcy.
  4. W dalszej kolejności rodzice spadkodawcy.
  5. Dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy.
  6. Następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych).
  7. Wreszcie pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy).
    Na samym końcu gmina lub Skarb Państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

Co się tyczy ojczyma, to wszystko zależy od tego, czy przysposobił on oficjalnie Pana żonę jako córkę, czy też nie. Pomiędzy ojczymem a pasierbem zachodzi bowiem stosunek powinowactwa. Powinowactwo oznacza stosunek prawno-rodzinny zachodzący pomiędzy jednym z małżonków (ale nie jego krewnymi), a krewnymi drugiego z małżonków.

Gdyby ojczym przysposobił Pana żonę, jego dane znalazłyby się w akcie urodzenia Pana żony, a pomiędzy nią i ojczymem zaistniałby stosunek taki, jak pomiędzy ojcem a dzieckiem w rodzinie naturalnej. I wówczas ojczym dziedziczyłby po Pana żonie na równi z Panem.

Jeżeli jednak ojczym Pana żony nie przysposobił, to nie jest on uprawniony do dziedziczenia po niej.

Zatem jeżeli ojczym Pana żony nie przysposobił, to następne w kolejności do dziedziczenia jest rodzeństwo Pana żony. Rodzeństwo przyrodnie dziedziczy na równi z rodzeństwem biologicznym. Zatem jeżeli Pana żona nie została przysposobiona przez swojego ojczyma i z rodzeństwa posiada jedynie przyrodniego brata, to dziedziczy Pan spadek po żonie na równi z tym bratem.

To, że spadkobiercami ustawowymi jest również rodzeństwo przyrodnie spadkodawcy potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2011 r. (sygn. akt III CZP 49/11). W uchwale tej Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, iż jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, dziedziczy, na podstawie art. 932 § 4 Kodeksu cywilnego, w częściach równych rodzeństwo rodzone i przyrodnie spadkodawcy.

Z tej uchwały wynika, że w sytuacji, w której rodzic spadkodawcy niebędący rodzicem przyrodniego rodzeństwa zmarłby przed spadkodawcą, to spadek nabywa również rodzeństwo spadkodawcy niebędące zstępnym tego zmarłego rodzica spadkodawcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »