Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto ma prawo do ustawowego dziedziczenia po mojej żonie?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-10-09

Zmarła moja żona. Nie mieliśmy dzieci. Nie żyje jej ojciec i matka. Żyje jej przyrodni brat (z drugiego małżeństwa ojca) i ojczym (drugi mąż jej matki). Czy mają prawo do ustawowego dziedziczenia po mojej żonie?

Zgodnie z art. 931 i następne Kodeksu cywilnego kolejność dziedziczenia ustawowego uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercą. Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

  1. W pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy.
  2. Dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy (gdy dziecko nie dożyło otwarcia spadku udział po nim obejmują jego zstępni).
  3. Następnie małżonek i rodzice spadkodawcy.
  4. W dalszej kolejności rodzice spadkodawcy.
  5. Dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy.
  6. Następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych).
  7. Wreszcie pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy).
    Na samym końcu gmina lub Skarb Państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

Co się tyczy ojczyma, to wszystko zależy od tego, czy przysposobił on oficjalnie Pana żonę jako córkę, czy też nie. Pomiędzy ojczymem a pasierbem zachodzi bowiem stosunek powinowactwa. Powinowactwo oznacza stosunek prawno-rodzinny zachodzący pomiędzy jednym z małżonków (ale nie jego krewnymi), a krewnymi drugiego z małżonków.

Gdyby ojczym przysposobił Pana żonę, jego dane znalazłyby się w akcie urodzenia Pana żony, a pomiędzy nią i ojczymem zaistniałby stosunek taki, jak pomiędzy ojcem a dzieckiem w rodzinie naturalnej. I wówczas ojczym dziedziczyłby po Pana żonie na równi z Panem.

Jeżeli jednak ojczym Pana żony nie przysposobił, to nie jest on uprawniony do dziedziczenia po niej.

Zatem jeżeli ojczym Pana żony nie przysposobił, to następne w kolejności do dziedziczenia jest rodzeństwo Pana żony. Rodzeństwo przyrodnie dziedziczy na równi z rodzeństwem biologicznym. Zatem jeżeli Pana żona nie została przysposobiona przez swojego ojczyma i z rodzeństwa posiada jedynie przyrodniego brata, to dziedziczy Pan spadek po żonie na równi z tym bratem.

To, że spadkobiercami ustawowymi jest również rodzeństwo przyrodnie spadkodawcy potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2011 r. (sygn. akt III CZP 49/11). W uchwale tej Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, iż jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, dziedziczy, na podstawie art. 932 § 4 Kodeksu cywilnego, w częściach równych rodzeństwo rodzone i przyrodnie spadkodawcy.

Z tej uchwały wynika, że w sytuacji, w której rodzic spadkodawcy niebędący rodzicem przyrodniego rodzeństwa zmarłby przed spadkodawcą, to spadek nabywa również rodzeństwo spadkodawcy niebędące zstępnym tego zmarłego rodzica spadkodawcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Odstąpienie od sporządzenia spisu inwentarza

Dostałam z sądu pismo w sprawie wyznaczenia komornika do sporządzenia spisu inwentarza po zmarłym mężu. Czy mogę napisać do sądu wniosek...

Jak zrzec się samochodu po ojcu przebywając za granicą?

Mieszkam za granicą i nie mam możliwości przyjazdu do Polski w tej chwili. Mój tata zmarł kilka miesięcy temu i muszę zrzec się samochodów...

Zgoda sądu na sprzedaż odziedziczonego mieszkania

W 2014 r. nabyłem w spadku wraz z matką po połowie mieszkanie po moim bracie. Sąd rejonowy stwierdził, że do śmierci matki nie mogę sprzedać...

Czy można odrzucić spadek u notariusza bez czekania na sprawę spadkową?

Niedawno zmarł ojciec mojego męża. Teść opuścił swoją rodzinę, gdy mąż miał rok, i nigdy się nie kontaktowali. Wiemy jednak, że zmarły...

Jak postąpić, żeby przejąć mieszkanie po zmarłej?

Niedawno w Polsce zmarła moja mama (ojciec zmarł dawno temu). Mama była właścicielką mieszkania własnościowego, a jestem jedynym spadkobiercą...

Przejęcie mieszkania własnościowego po ojcu

Ostatnio zmarł mój ojciec. Jestem jego jedynym dzieckiem. Czy muszę wystąpić do sądu, aby przejąć po nim mieszkanie własnościowe?

Dziedziczenie przez dzieci dopiero po śmierci obojga partnerów

Mój partner życiowy i jego siostra są po połowie właścicielami mieszkania po rodzicach. Zamierzam kupić część nieruchomości należącej do siostry...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »