Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto będzie powołany do dziedziczenia spadku?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2013-04-15 • Aktualizacja: 2021-06-18

Kto będzie powołany do dziedziczenia spadku? Mój mąż ma brata i siostrę. Brat, mąż i ja mieszkamy w Anglii, zaś siostra w Polsce na tzw. ojcowiźnie. Teściowie nie żyją. Pytanie dotyczy szwagra, który mieszka z żoną (czyli siostrą mojego małżonka). Czy szwagier będzie brany pod uwagę jako spadkobierca w sprawie o podział majątku?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto będzie powołany do dziedziczenia spadku?

Kto ma prawo do dziedziczenia majątku po zmarłym?

Kwestie dotyczące prawa do dziedziczenia majątku po zmarłym uregulowane są w ustawie Kodeks cywilny (K.c.). Zgodnie z przepisami tejże ustawy spadek nabywają spadkobiercy testamentowi, gdy zmarły pozostawił testament, lub spadkobiercy ustawowi – gdy nie ma testamentu po zmarłym.

Jak podaje art. 931 K.c.:

„Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

W opisanej przez Panią sytuacji, ponieważ Pani teściowa już nie żyje, do dziedziczenia po teściu pozostali jedynie: Pani mąż, jego brat oraz siostra.

Kodeks reguluje także kwestie dalszego dziedziczenia przez innych członków rodziny. I tak:

  1. W braku zstępnych spadkodawcy (tj. dzieci, wnuków i prawnuków) powołani są do spadku z ustawy małżonek zmarłego oraz rodzice zmarłego.
  2. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.
  3. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie żyje w chwili śmierci spadkodawcy, udział rodzica przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.
  4. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym.
  5. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Czy szwagier dziedziczy po teściach?

Kodeks cywilny w sposób wyczerpujący i niedający się w żaden sposób rozszerzyć wymienia krąg osób, które są uprawnione do dziedziczenia. W skład tego kręgu nigdy nie wchodzą osoby niespokrewnione ze zmarłym, jeżeli nie zostały powołane do spadku na mocy testamentu. W takiej sytuacji szwagier męża nie jest osobą uprawnioną do dziedziczenia po zmarłych teściach.

Ustalenie kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia, czyli spadkobierców, pozwala ustalić krąg osób, które następnie przy podziale majątku spadkowego mają prawo dochodzić swych udziałów w tym majątku lub tzw. zachowku. Ponieważ szwagier męża nie jest spadkobiercą ustawowym po Pani teściu, to nie ma on podstaw do dochodzenia jakiejkolwiek części majątku pozostałego po teściu. Okoliczność, iż jest on mężem siostry i wraz z nią zamieszkuje oraz pracuje na „ojcowiźnie”, nie ma wpływu na jego prawo do ubiegania się o udział w masie spadkowej.

Podział masy spadkowej

Gdy będą Państwo dokonywać podziału masy spadkowej, tzn. majątku pozostałego po zmarłym teściu, majątek ten będzie dzielony zgodnie z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku pomiędzy wszystkich spadkobierców, tj. Pani męża, jego brata oraz siostrę. Nigdy przy ustalaniu wartości i wielkości udziałów przypadających spadkobiercom nie będzie uwzględniany szwagier męża.

Jeżeli chcą Państwo dokonać podziału majątku po zmarłym teściu, to najpierw muszą Państwo przeprowadzić sądowe postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Gdy będą mieć Państwo sądowe stwierdzenie, kto dziedziczy, mogą Państwo dokonać podziału spadku – sądownie (gdy nie osiągną Państwo porozumienia co do sposobu podziału) lub u notariusza (jeżeli będą Państwo zgodni co do sposobu podziału).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »