Kategoria: Dział spadku

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto będzie powołany do dziedziczenia spadku?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2013-04-15

Kto będzie powołany do dziedziczenia spadku? Mój mąż ma brata i siostrę. Brat, mąż i ja mieszkamy w Anglii, zaś siostra w Polsce na tzw. ojcowiźnie. Teściowie nie żyją. Pytanie dotyczy szwagra, który mieszka z żoną (czyli siostrą mojego małżonka). Czy szwagier będzie brany pod uwagę jako spadkobierca w sprawie o podział majątku?

 

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Kwestie dotyczące prawa do dziedziczenia majątku po zmarłym uregulowane są w ustawie Kodeks cywilny (K.c.). Zgodnie z przepisami tejże ustawy spadek nabywają spadkobiercy testamentowi, gdy zmarły pozostawił testament, lub spadkobiercy ustawowi – gdy nie ma testamentu po zmarłym.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jak podaje art. 931 K.c.:

„Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

W opisanej przez Panią sytuacji, ponieważ Pani teściowa już nie żyje, do dziedziczenia po teściu pozostali jedynie: Pani mąż, jego brat oraz siostra.

Kodeks reguluje także kwestie dalszego dziedziczenia przez innych członków rodziny. I tak:

  1. W braku zstępnych spadkodawcy (tj. dzieci, wnuków i prawnuków) powołani są do spadku z ustawy małżonek zmarłego oraz rodzice zmarłego.
  2. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.
  3. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie żyje w chwili śmierci spadkodawcy, udział rodzica przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.
  4. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym.
  5. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Kodeks cywilny w sposób wyczerpujący i niedający się w żaden sposób rozszerzyć wymienia krąg osób, które są uprawnione do dziedziczenia. W skład tego kręgu nigdy nie wchodzą osoby niespokrewnione ze zmarłym, jeżeli nie zostały powołane do spadku na mocy testamentu. W takiej sytuacji szwagier męża nie jest osobą uprawnioną do dziedziczenia po zmarłych teściach.

Ustalenie kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia, czyli spadkobierców, pozwala ustalić krąg osób, które następnie przy podziale majątku spadkowego mają prawo dochodzić swych udziałów w tym majątku lub tzw. zachowku. Ponieważ szwagier męża nie jest spadkobiercą ustawowym po Pani teściu, to nie ma on podstaw do dochodzenia jakiejkolwiek części majątku pozostałego po teściu. Okoliczność, iż jest on mężem siostry i wraz z nią zamieszkuje oraz pracuje na „ojcowiźnie”, nie ma wpływu na jego prawo do ubiegania się o udział w masie spadkowej.

Gdy będą Państwo dokonywać podziału masy spadkowej, tzn. majątku pozostałego po zmarłym teściu, majątek ten będzie dzielony zgodnie z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku pomiędzy wszystkich spadkobierców, tj. Pani męża, jego brata oraz siostrę. Nigdy przy ustalaniu wartości i wielkości udziałów przypadających spadkobiercom nie będzie uwzględniany szwagier męża.

Jeżeli chcą Państwo dokonać podziału majątku po zmarłym teściu, to najpierw muszą Państwo przeprowadzić sądowe postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Gdy będą mieć Państwo sądowe stwierdzenie, kto dziedziczy, mogą Państwo dokonać podziału spadku – sądownie (gdy nie osiągną Państwo porozumienia co do sposobu podziału) lub u notariusza (jeżeli będą Państwo zgodni co do sposobu podziału).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek od spłaty spadku

Po rodzicach dziedziczyłam ja i brat. Brat dostał dom, połowę jego wartości spłacił na moją rzecz. Ja miałam otrzymać samochód i dokonać spłaty...

Czy można połączyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z działem spadku?

Moi rodzice byli małżeństwem, ale mieszkali osobno. Po śmierci matki spadek odziedziczyli po niej mąż i troje dzieci (w tym – ja); uzyskaliśmy...

Czy syn wydziedziczonej dziedziczy spadek?

Jak będzie wyglądało dziedziczenie spadku po zmarłej, jeśli miała ona zawartą intercyzę przedmałżeńską i jedną...

Wyłączenie darowizny ze schedy spadkowej

Dwa lata temu ojciec przekazał mi w darowiźnie dom (z wyłączeniem ze schedy spadkowej). W tym roku ojciec zmarł. Zostawił jeszcze do podziału...