Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto dziedziczy rodzinny dom?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-07-15

Dom rodzinny został przepisany przed śmiercią rodziców na moją siostrę i jej męża. Siostra i jej mąż zmarli, mieli jednego syna. Ten syn ożenił się i miał dwoje dzieci. Zmarł tydzień temu. Przed śmiercią nie uregulował sprawy spadkowej i dom nadal należy do jego mamy, czyli mojej siostry. Żona mojego siostrzeńca kilka tygodni przed jego śmiercią złożyła pozew o rozwód. Gdy umarł, wycofała pozew. Kto dziedziczy rodzinny dom? Czy tylko dzieci lub żona mojego siostrzeńca? Czy prawo do spadku mam też ja i moi bracia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie pisze Pani, że zmarły pozostawił po sobie testament, dlatego przyjmuję, że tak nie było, co oznacza, że po jego śmierci doszło do dziedziczenia ustawowego.

 

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

 

  • W pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy.
  • Dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy.
  • Następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków).
  • W dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków).
  • Dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni), gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje.
  • Następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych). Udział spadkowy przypadający któremuś z dziadków przechodzi (jeśli nie może lub nie chce dziedziczyć) na jego zstępnych.

 

Oznacza to, że w określonych sytuacjach do dziedziczenia dochodzi wujostwo (stryjostwo) spadkodawcy, a więc rodzeństwo jego rodziców oraz ich zstępni (jeśli ci również nie mogą lub nie chcą spadku przyjąć).

 

  • Pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy).
  • Na samym końcu gmina lub Skarb Państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

 

Jak zatem Pani widzi, po śmierci Pani siostry i jej męża, którzy zostali obdarowani domem rodzinnym przez Pani rodziców, cały majątek, a więc również dom rodzinny, odziedziczył ich syn. Po śmierci ich syna cały spadek przeszedł w ręce jego spadkobierców, a więc żony i dzieci. Z Pani opisu sprawy wynika, że w chwili śmierci Pani siostrzeńca sprawa rozwodowa nie została prawomocnie zakończona, zatem w świetle prawa Pani siostrzeniec nadal przebywał w związku małżeńskim w momencie śmierci. Tym samym jego żona i dzieci odziedziczyły cały majątek, który posiadał.

 

Nie robi tu różnicy fakt, że nie załatwił on formalności po śmierci swoich rodziców i dom rodzinny cały czas figuruje na Pani siostrę, ponieważ siostrzeniec nabył ten dom z mocy prawa w chwili śmierci Pani siostry i jej męża. Teraz to na spadkobiercach Pani siostrzeńca będzie spoczywał obowiązek uregulowania wszystkich kwestii formalnych i własnościowych. Aby Pani mogła rościć sobie jakiekolwiek prawa do spadku po siostrzeńcu, musiałby on nie mieć ani żony, ani dzieci, bowiem to oni dziedziczą zawsze w pierwszej kolejności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Gospodarstwo rolne otrzymane w spadku

Otrzymałem w spadku połowę gospodarstwa rolnego . Istnieje jeszcze jeden współwłaściciel. Jak dokonać podziału...

 

Dziedziczenie działki

Moja babcia posiada nieruchomość podzieloną na działki budowlane. Podobno moja mama miała zapisaną jedną z tych działek. Mama niedawno zmarła. Czy...

 

Jak uregulować sprawy spadkowe?

Rodzice pozostawili akty notarialne, w których powołali do dziedziczenia mnie i mojego brata (zmarli w 1986 i 1989 r.). Brat zmarł 7 lat później. Był żonaty,...

 

Darowizna mieszkania otrzymanego ze spadku

Darowizna mieszkania otrzymanego ze spadku

Brat otrzymał w spadku od siostry (na mocy testamentu) mieszkanie, które chce przekazać swojej córce. Córka planuje je sprzedać i kwotę...

Otrzymanie lokalu mieszkalnego w spadku

Otrzymałem lokal mieszkalny w spadku po tacie. Czy w związku z posiadaniem mieszkania własnościowego stracę prawo do lokalu komunalnego? Umowa najmu jest tylko...

 

Poszukiwanie spadkobierców we Francji

Kancelaria genealogiczna z Francji wynajęła polskiego historyka genealoga, który znalazł mnie i moją siostrę w związku ze śmiercią siostry...

 

Dziedziczenie lokatorskiego prawa do lokalu z wkładem mieszkaniowym

Sprawa dotyczy dziedziczenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego wraz z wkładem. Mieszkanie to otrzymała w przydziale w 1968 r. pani X...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »