Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto i kiedy płaci podatek od spadku?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-04-15

Mój ojciec zmarł w 2005 r., a mama w 2012 r. Postępowanie spadkowe przeprowadziliśmy w 2013 r. Zrzekłam się nieodpłatnie swojego udziału w spadku (tj. połowa mieszkania) na rzecz mojego brata, który mieszkał z rodzicami i chce nadal mieszkać w tym lokalu. Urząd skarbowy wysłał mi pismo z nakazem zapłaty podatku od spadku. Brat nie dostał takiego wezwania. Dlaczego tak się stało? Dodam, że zgłosiliśmy nabycie spadku do US 2 miesiące po uprawomocnieniu się postanowienia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Artykuł 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia z podatku m.in. nabycie przez spadkobiercę będącego zstępnym (tj. np. córka względem rodziców) w drodze dziedziczenia rzeczy lub praw majątkowych pod warunkiem zgłoszenia nabycia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Niestety przepis ten stosuje się jedynie do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło od dnia 1 stycznia 2007 roku, tj. od dnia kiedy zaczął on obowiązywać. Jako że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy – datą nabycia spadku jest zatem 2005 rok i rok 2012, a nie data przeprowadzenia postępowania w 2013 roku.

Z tego powodu nie mogła Pani skorzystać w odniesieniu do części odziedziczonej po tacie z wyżej wymienionego zwolnienia, mogła Pani skorzystać ze zwolnienia w części odziedziczonej po mamie. Brat natomiast, jak się domyślam, w części odziedziczonej po ojcu skorzystał z innego zwolnienia, tzw. ulgi mieszkaniowej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, albowiem ma zamiar, w ogromnym uproszczeniu, zamieszkiwać, będąc zameldowanym na pobyt stały, w nabytym lokalu lub budynku, nie dokonując jego zbycia przez okres 5 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »