Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto i kiedy płaci podatek od spadku?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-04-15

Mój ojciec zmarł w 2005 r., a mama w 2012 r. Postępowanie spadkowe przeprowadziliśmy w 2013 r. Zrzekłam się nieodpłatnie swojego udziału w spadku (tj. połowa mieszkania) na rzecz mojego brata, który mieszkał z rodzicami i chce nadal mieszkać w tym lokalu. Urząd skarbowy wysłał mi pismo z nakazem zapłaty podatku od spadku. Brat nie dostał takiego wezwania. Dlaczego tak się stało? Dodam, że zgłosiliśmy nabycie spadku do US 2 miesiące po uprawomocnieniu się postanowienia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Artykuł 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia z podatku m.in. nabycie przez spadkobiercę będącego zstępnym (tj. np. córka względem rodziców) w drodze dziedziczenia rzeczy lub praw majątkowych pod warunkiem zgłoszenia nabycia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Niestety przepis ten stosuje się jedynie do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło od dnia 1 stycznia 2007 roku, tj. od dnia kiedy zaczął on obowiązywać. Jako że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy – datą nabycia spadku jest zatem 2005 rok i rok 2012, a nie data przeprowadzenia postępowania w 2013 roku.

Z tego powodu nie mogła Pani skorzystać w odniesieniu do części odziedziczonej po tacie z wyżej wymienionego zwolnienia, mogła Pani skorzystać ze zwolnienia w części odziedziczonej po mamie. Brat natomiast, jak się domyślam, w części odziedziczonej po ojcu skorzystał z innego zwolnienia, tzw. ulgi mieszkaniowej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, albowiem ma zamiar, w ogromnym uproszczeniu, zamieszkiwać, będąc zameldowanym na pobyt stały, w nabytym lokalu lub budynku, nie dokonując jego zbycia przez okres 5 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Spadek po śmierci jednego z rodziców

Spadek po śmierci jednego z rodziców

Niedawno zmarła moja matka. Ja i moja siostra nie chcemy dzielić majątku rodziców, póki żyje nasz ojciec. Słyszałam jednak, że niezgłoszenie spadku w...

Obowiązek podatkowy spadkobiercy testamentowego, który wypłacił zapis

Dziadek zmarł w kwietniu 2013 r. Na mocy testamentu zostałam jego jedyną spadkobierczynią, odziedziczyłam mieszkanie. Równocześnie testament zawierał...

 

Podatek od spadku po ojcu

W 2000 r. zmarł mój ojciec, w 2011 r. mama. Oboje zostawili testamenty czyniące mnie jedyną spadkobierczynią. Postanowienie sądu uprawomocniło się 2...

 

Obowiązki podatnika-spadkobiercy

Odziedziczyłem 1/3 spadku po zmarłej siostrze taty – mamy postanowienie sądu. Jakie są moje obowiązki jako podatnika–spadkobiercy? Które ustawy...

 

Ulga mieszkaniowa a podatek od spadku

Małżonka zmarłego nie złożyła w terminie 6 miesięcy zeznania SD-Z2 uprawniającego do zwolnienia z podatku od spadków. Dziedziczy udział...

 

Podatek od sprzedaży działki odziedziczonej po rodzicach

Odziedziczyłam spadek po rodzicach – mama zmarła 1998, tata 2009 r. Postanowieniem sądu z 2010 roku stałam się współwłaścicielką wraz...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »