Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto przejmie spadek po zmarłym?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-10-17

Zmarł mój brat. Pozostało po nim mieszkanie. Nie zostawił testamentu. Był rozwiedziony, ale ma córkę. Córka nigdy nie interesowała się swoim ojcem. Nigdy go nie odwiedziła podczas wielu lat choroby. Mam jeszcze jednego brata. Ja nie jestem zainteresowany udziałem w spadku. Wkrótce złożę takie oświadczenie u notariusza. Czy mój żyjący brat może być jedynym spadkobiercą mieszkania, które pozostało po naszym zmarłym bracie?

Jeżeli Pana brat zmarł, nie pozostawiając testamentu, to po jego śmierci będzie miało miejsce dziedziczenie ustawowe.

Stosownie do art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku”.

Jak wynika z opisu sprawy, po śmierci Pana brata w pierwszej kolejności będzie dziedziczyć jego córka niezależnie od tego, czy utrzymywała ona kontakty, czy też nie, z Pana bratem (jej ojcem).

Córka brata nie będzie dziedziczyć tylko w następujących sytuacjach:

  • zostanie wydziedziczona – w sytuacji gdyby Pana brat w testamencie ją wydziedziczył za życia,
  • jeżeli odrzuci spadek w ciągu 6 miesięcy po śmierci jej ojca,
  • jeżeli zostanie uznana za niegodną dziedziczenia.

Uznanie za niegodnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w art. 928 § 1 Kodeksu cywilnego. Przyczyny niegodności zostały więc w tym przepisie wyliczone wyczerpująco. Spadkobierca nie może zatem zostać uznany za niegodnego z innych powodów, nawet wówczas gdyby były one bardzo uzasadnione. Przyczyny niegodności oceniać trzeba zasadniczo według stanu rzeczy istniejącego w chwili otwarcia spadku.

Zgodnie z art. 928 § 1 „spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia, jeżeli:

  1. dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  2. podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  3. umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego”.

Jak wynika z opisu sprawy, zmarły Pana brat nie wydziedziczył córki za życia oraz nie ma przyczyn, żeby uznać córkę brata za niegodną dziedziczenia. Jeśli zatem córka brata dobrowolnie nie odrzuci spadku, to niestety ani Pan, ani Pana brat nie będziecie po zmarłym nic dziedziczyć, ponieważ wszystko przypadnie jego córce.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Dziedziczenie w sytuacji ślubu kościelnego nie konkordatowego

Małżeństwo wzięło ślub kościelny nie konkordatowy. Kto dziedziczy majątek po zmarłym małżonku – dzieci po zmarłym, czy też żona i jej...

Podział spadku z uwzględnieniem darowizny

Jeśli podział spadku po babci nastąpi jeszcze za jej życia – w drodze darowizny majątku – czy będzie mi się należał zachowek, jako jej...

Wspólna lokata terminowa po śmierci wujka

Miałem wspólną lokatę terminową w banku PKO BP z osobą która zmarła. Po śmierci wujka, bo tą osobą był brat mojego ojca, stałem się jedynym...

Jak odrzucić przyjęty spadek?

Czy mogę odrzucić przyjęty już spadek? Moja mama zmarła rok temu, sprawa o stwierdzenie spadku (z wniosku mojej siostry) odbyła się niedawno....

Skomplikowane postępowania spadkowe

Mój mąż zmarł 9 lat temu. Mamy córkę, a mąż miał też syna z pierwszego małżeństwa. Mamy dom, który zbudowany został z pieniędzy...

Spadek po nagle zmarłym bracie

Ja i dwóch braci jesteśmy z jednego małżeństwa. Mama zmarła 20 lat temu, a tata jeszcze wcześniej. Ojciec po rozwodzie z mamą ponownie...

Spadek z darowizną

Moja 70-letnia mama przepisała notarialnie na podstawie darowizny swój dom mojej 5-letniej córce, czyli wnuczce. Mamą, która ostatnio poważnie choruje,...

Odzyskanie spadku

Jestem jedynym spadkobiercą po mojej zmarłej siostrze, co potwierdza sporządzony u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Prawdopodobnie siostra...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »