Kto spłaca długi po śmierci kredytobiorcy?

Dwa tygodnie temu zmarła moja siostra, pozostawiając męża i pełnoletniego syna. Mąż jest na emeryturze kolejowej, a ona była na rencie strukturalnej, bo przepisała wcześniej dom wraz z polem uprawnym na syna. Po jej śmierci okazało się, że brała kredyty, które regulowała w miarę możliwości. Niemniej jednak dwie wierzytelności przejęły już firmy windykacyjne. Poza tym były również inne mniejsze kredyty i tzw. chwilówki. W sumie może chodzić o jakieś 50 tys. zł, ale to być może jeszcze nie wszystko. Wysłałam do tych znanych mi instytucji kredytowych akt zgonu. Jednak nie wiemy, jak dalej postąpić, siostra nie zostawiła testamentu, co zrobić, aby rodzina nie musiała spłacać tych kredytów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kto spłaca długi po śmierci kredytobiorcy?

Kto dziedziczy po zmarłym?

Skoro nie ma testamentu, mamy do czynienia z dziedziczeniem testamentowym. A według reguł z Kodeksu cywilnego:

 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych.
 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.
 3. W braku zstępnych (dzieci i wnuki) spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.
 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.
 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

Jak więc widać, Pani jako spadkobierca wchodzi w rachubę w sytuacji, gdyby:

 • siostra nie miała męża i dzieci, a chociaż jedno z Państwa rodziców zmarłoby szybciej niż siostra (co nie ma miejsca),
 • gdyby Pani rodzice żyli, odrzuciliby spadek po córce (albo jedno z nich),
 • mąż siostry, jej dzieci oraz wnuki odrzuciliby spadek po niej.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Każdy spadkobierca ustawowy ma możliwość w ciągu 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o podstawie swego powołania do spadku złożenia oświadczenia o:

 • przyjęciu spadku wprost,
 • przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub
 • odrzuceniu spadku.

Jeżeli nie złożą żadnego oświadczenia w tym terminie, uznaje się, że przyjęli spadek. Stają się spadkobiercami (mąż i dzieci siostry), a Pani nie zostaje spadkobiercą – nie nabywa żądnych praw do spadku ani nie ponosi Pani żadnej odpowiedzialności za długi siostry.

Jak spadkobierca spadek odrzuci, uznaje się, że zmarł wcześniej i w jego miejsce wchodzą następni spadkobiercy ustawowi. Dla Pani termin 6 miesięcy biegnie od dnia dowiedzenia się, że Pani stała się spadkobiercą, a więc:

 • mąż siostry, jej dzieci oraz wnuki spadek odrzuciły,
 • nie żyje co najmniej jedno z Pani rodziców (a zarazem rodziców siostry) albo jeżeli rodzice żyją i odrzuciliby spadek po córce.

Do tego czasu nie jest Pani formalnie spadkobiercą po siostrze.

Na kogo w kolejności przechodzą długi po zmarłym?

Zobowiązania siostry stanowią długi spadkowe i przechodzą wraz z jej śmiercią na spadkobierców. Przy braku testamentu przechodzą na spadkobierców ustawowych:

 • w pierwszej kolejności na męża i dzieci (wnuki),
 • przy odrzuceniu spadku przez męża – przechodzą na dzieci (wnuki),
 • przy odrzuceniu spadku przez męża i dzieci – przechodzą na wnuki,
 • przy odrzuceniu spadku przez dzieci – przechodzą na męża i wnuki,
 • przy odrzuceniu spadku przez dzieci i wnuki przechodzą na męża i rodziców (a przy ich braku na rodzeństwo).

Nie jest Pani w chwili obecnej spadkobiercą po siostrze nie ma Pani interesu prawnego w dalszym działaniu co do spadku po niej. Formalnie może Pani nic nie robić. Działać powinni spadkobiercy ustawowi.

Jeżeli by Pani chciała, może Pani doprowadzić do przyjęcia spadku lub jego odrzucenia przez męża siostry, jej dzieci (wnuki). Zależnie do rozwoju sytuacji może Pani stać się spadkobiercą po siostrze i wtedy konieczne byłoby odrzucenie spadku po niej przez Panią (by nie ponosić odpowiedzialności za jej długi), a także odrzucenie spadku przez Pani dzieci (w ciągu 6 miesięcy od chwili, kiedy spadek odrzuciłaby Pani).

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Możliwe byłoby także przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza – wtedy odpowiadałaby Pani za długi siostry, ale tylko do wartości majątku, jaki wszedł do spadku. Odpowiadałaby Pani składnikami majątku spadkowego oraz własnym majątkiem do wartości tzw. stanu czynnego spadku (aktywa spadkowe bez długów). Ta forma przyjęcia spadku i ograniczenie odpowiedzialności za długi możliwa jest także w odniesieniu do męża siostry, jej dzieci i wnuków.

Jeżeli ani spadkobiercy, ani Pani nic nie będzie robiła – to wierzyciele prawdopodobnie wystąpią do sądu o ustalenie spadkobierców po siostrze, a po uzyskaniu postanowienia w tym zakresie skierują do nich swoje roszczenia z tytułu kredytów siostry.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Bogusław Nowakowski

O autorze: Bogusław Nowakowski

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »