Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Liczne rodzeństwo i testament ojca

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-10-22

Przed kilkoma dniami zmarł mój tato. Zostawił testament, w którym do całości spadku powołał mnie. W 2000 r. zmarła moja mama, która testamentu nie zostawiła. Sprawa spadkowa po mamie także nie została przeprowadzona. Mam 9 rodzeństwa. Troje mieszka poza krajem. Jak przeprowadzić sprawę spadkową, aby móc dysponować odziedziczonym mieszkaniem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Rozumiem, że wolą Pani jest przejęcie mieszkania w całości. Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że Pani ojciec w swoim testamencie powołał Panią do całości spadku, a nie jedynie zapisał mieszkanie.

Teraz zasadnym jest przeprowadzenie postępowania spadkowego po rodzicach. Po matce do spadku powołanych będzie 11 uprawnionych, tj. Pani ojciec (mąż matki) oraz Pani i rodzeństwo (łącznie 10 osób), z czego tato dziedziczy ¼, a pozostałe ¾ jest dzielone na pozostałych spadkobierców. Tym samym Pani, jako wyłączny spadkobierca po ojcu, dziedziczy jego ½ oraz ¼, która przypada mu po żonie. Pani natomiast ma 1/10 z ¾ po matce.

Każde z Państwa jest uprawnione do złożenia wniosku do stwierdzenie nabycia spadku po ojcu i matce. Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Opłata sądowa od wniosku wynosi 50 zł bez względu na liczbę uczestników postępowania. Opłata sądowa jest powielana w zależności od ilości osób, po których stwierdzenie spadku ma nastąpić.

Na sprawie sądowej wystarczy, że stawi się Pani i choćby jedno z rodzeństwa. Nie ma potrzeby, żeby wszyscy przyjeżdżali, chyba że ktoś będzie kwestionował testament, na mocy którego ojciec powołuje Panią do spadku. Wówczas musi wyrazić swoją wolę w odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Jeżeli nikt nie będzie się sprzeciwiał, sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które uprawomocni się po 21 dniach od jego wydania. Wówczas będzie miała Pani prawo domagać się działu spadku, na mocy którego mieszkanie przypadnie w całości Pani.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia postępowania spadkowego przed notariuszem – notarialne poświadczenie dziedziczenia – ale do tego konieczne jest stawiennictwo wszystkich Państwa jednocześnie. Dodatkowo notarialne poświadczenie dziedziczenia będzie wiązało się z kosztami rzędu 700 zł.

Dysponując postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym poświadczeniem dziedziczenia, należałoby wystąpić do sądu z wnioskiem o dział spadku poprzez przyznaniu Pani prawa własności do lokalu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Jedyna spadkobierczyni

Zmarła moja mama. W testamencie jedyną spadkobierczynią uczyniła moją siostrę. Jest nas troje rodzeństwa. Siostra notarialnie ustanowiła mnie swoim...

Powołanie do spadku siostrzenicy na mocy testamentu

Moja ciocia (siostra mojej mamy) posiada mieszkanie, które chce mi podarować w spadku. Co musi zrobić, żeby tak się stało i czy po jej śmierci...

Formalności związane z przyjęciem spadku po małżonku na mocy testamentu

Zgodnie z odręcznym testamentem mojej zmarłej nie dawno żony jestem jej jedynym spadkobiercą, nie mieliśmy dzieci. Rodzice żony nie żyją, kilkoro...

Dziedziczenie po mężu na podstawie brytyjskiego testamentu

Mąż ma podwójne obywatelstwo polsko-brytyjskie, od 30 lat mieszka w Anglii, tu posiada dom. Natomiast w Polsce jest właścicielem działek...

Czy rodzina może dziedziczyć testament?

Ponieważ nie posiadam ustawowych spadkobierców, spisałam notarialnie testament na rzecz mojej sąsiadki, która mi pomaga. Ja mam 83 lata, a sąsiadka 77...

Czy testament napisany przed śmiercią jest ważny?

Mój tata zmarł 6 lat temu, przepisał wszystko na brata (mam dwóch, w tym jeden z drugiego małżeństwa taty i to właśnie on dziedziczył...

Odmowa ujawnienia testamentu przez siostrę

Tato zmarł 8 lat temu, 5 lat po jego śmierci ja i brat zostaliśmy poinformowani, że oboje rodzice spisali testament za dożywocie dla naszej siostry....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »