Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Los udziału w nieruchomości od rodziców

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-06-07

Jestem 8 lat po rozwodzie, niedawno zmarł mój były mąż. W trakcie małżeństwa dostaliśmy od moich rodziców działkę. Jaki jest teraz los tej nieruchomości? Mąż nie zostawił testamentu. Był drugi raz żonaty. Komu należy się jego połowa działki – drugiej żonie czy naszym dzieciom?

Jak wynika z opisu sprawy, Pani rodzice w trakcie trwania Pani małżeństwa podarowali na rzecz Pani i męża działkę. Jeżeli zatem rodzice przenieśli własność działki zarówno na Panią jak i na Pani ówczesnego męża (proszę sprawdzić w akcie notarialnym – to ważne!), to zostaliście Państwo współwłaścicielami tej działki. Na dzień dzisiejszy Pani były mąż nie żyje, a więc interesuje Panią los udziału w nieruchomości, który należał do zmarłego.

Zgodnie z § 1 art. 922 Kodeksu cywilnego (dalej – K.c.) „prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku”.

Czyli z powyższych przepisów wynika, że udział w nieruchomości, który należał do zmarłego, przechodzi po jego śmierci na jego spadkobierców.

Odpowiednio do art. 926 K.c.:

„§ 1. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.

§ 2. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą”.

Tak więc jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu na wypadek swojej śmierci, to po jego śmierci będzie miało miejsce dziedziczenie ustawowe.

Zgodnie z art. 931 K.c.:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Jak zatem wynika z powyższego, spadek po zmarłym przypadł wszystkim jego dzieciom biologicznym (nie jest istotne, czy z pierwszego, czy z drugiego małżeństwa, czy też zmarły miał dzieci nieślubne) oraz kobiecie, która była jego żoną w chwili śmierci (Pani jako była żona niestety nie dziedziczy po zmarłym). Udział małżonka w spadku nie może być mniejszy niż 1/4.

Na koniec jeszcze zaznaczę, że jeśli Pani rodzice przepisali nieruchomość jedynie na Panią, to darowizna ta mimo dokonania jej w trakcie małżeństwa weszłaby jedynie do Pani majątku osobistego i nie byłaby przedmiotem podziału między Panią a mężem. Dlatego raz jeszcze proszę o dokładne sprawdzenie treści aktu notarialnego tej darowizny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Wykupienie mieszkania zakładowego przez drugą żonę

Moi dziadkowie otrzymali mieszkanie zakładowe w latach 80. Mama zmarła niedługo potem, a tata wyszedł za mąż za wdowę. Z tego związku nie...

Sprzedaż domu na krótko przed śmiercią

Krótko przed śmiercią męża sprzedaliśmy wspólny dom za 300 tys. zł. Od 2005 r. mieliśmy rozdzielność majątkową. Mąż nie zdążył mi przekazać...

Czy można załatwić sprawę poza sądem?

Mam sprawę dotyczącą spadku. Zmarła mama, ojciec żyje. Jest dwoje braci. W jaki sposób można załatwić sprawę związaną ze spadkiem części mamy?...

Przekazanie nieruchomości w tajemnicy

Sąd przyznał nam po śmierci ojca prawo do spadku – tj. mamie i trojgu rodzeństwa. Siostra w pewnym momencie w tajemnicy zaprowadziła mamę...

Prawidłowe odrzucenie spadku

Złożyłam u notariusza oświadczenie o odrzuceniu spadku. Nie ma w nim jednak informacji o innych spadkobiercach ustawowych, a jedynie...

Nieprzeprowadzona sprawa spadkowa po ojcu

Mama posiada działkę i stojący na niej dom. Chce mi to wszystko przepisać. W związku z tym mam pytanie: jakie będę miała zobowiązania wobec...

Przy próbie sprzedaży działki wyszło na jaw, że należała do mojego ojca

Tydzień temu dowiedziałem się, że odziedziczyłem półhektarową działkę po ojcu, który zmarł 12 lat temu. On ją odziedziczył po swoim ojcu. Ten fakt...

Pełnomocnictwo do sprawy spadkowej

Syn oddziedziczył spadek po zmarłym dziadku na podstawie testamentu sporządzonego przed notariuszem. Żona zmarłego (babcia syna) złożyła wniosek do sądu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »