Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Macocha i jej prawa do majątku

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2015-12-04

Niedawno zmarł mój tata, nie zostawił testamentu. Posiadał konto w banku, którego współwłaścicielem był wraz z moją siostrą. Z tych pieniędzy pokryłyśmy koszty pogrzebu, resztę podzieliliśmy między sobą (czworo rodzeństwa), pomijając macochę (ma emeryturę po tacie). Dostałam teraz wezwanie do sądu, bo macocha wnosi o stwierdzenie nabycia spadku. Nie mogę się stawić na sprawie – mieszkam za granicą. Czy wobec zignorowania kosztów pogrzebu mamy jakąś przewagę w sądzie? Co mi grozi za niestawiennictwo – jak napisać pismo do sądu uzasadniające nieobecność?

Oczywiście na wstępie w piśmie pisze Pani oznaczenie sądu, a także podaje Pani wnioskodawcę i uczestników wymienionych we wniosku, bardzo ważne jest podanie także sygnatury akt, która odnajdzie Pani zarówno na piśmie sądowym, jak i kopercie korespondencyjnej. Po wpisaniu powyższych formułek – przechodzi Pani do treści wniosku w zależności od tego, co doręczeniu – wezwanie czy zawiadomienie i do czego sąd Panią zobowiązał.

Jeżeli było to wezwanie i sąd zobowiązał Panią do osobistego stawiennictwa, to wówczas wniosek dotyczyłby prośby o odroczenie z uwagi na sytuacje, w jakiej się Pani znajduje. Natomiast w przypadku zawiadomienia Pani stawiennictwo nie jest obowiązkowe i nie ma czego usprawiedliwiać, czy odraczać, chyba że bardzo zależałoby Pani na obecności.

W piśmie, które Pani skieruje do sądu, ponad wnioskowany zakres dotyczący obowiązkowej obecności (o ile jest ona wymagana otrzymanym pismem) może Pani złożyć wnioski dowodowe.

Tyle w kwestii pisma.

Natomiast co do spadkobrania. Jeżeli tata nie pozostawił testamentu i innych rozporządzeń na wypadek śmierci, to po jego śmierci z mocy ustawy dziedziczy jego zona i jego dzieci. Jeżeli więc w banku istniała współwłasność udziału w połowie konta, to istniało domniemanie, że 1/2 środków należy do Pani siostry, jednak to też nie reguła, bowiem umowa o prowadzenie konta może zawierać w tym względzie modyfikacje. Wato także sprawdzić, czy w tym banku nie było żadnego zapisu bankowego uczynionego przez ojca na wypadek śmierci.

Jednak z całą pewnością przynajmniej 1/2 środków na koncie w sposób domniemany stanowiła masę spodkową i będzie brana pod uwagę przy dziale spadku dokonywanym po stwierdzeniu nabycia spadku czyli zakończeniu teraz trwającej sprawy.

Stwierdzając z ustawy nabycie spadku – sąd określi udziału spadkowe osób wyżej wymienionych, tj. żony i dzieci. Współmałżonek w zbiegu z dziećmi zmarłego dziedziczy nie mniej niż 1/4, stąd w opisanym przypadku macocha nabędzie 1/4 masy udziału w spadku, natomiast każde z dzieci po 3/16 udziału w spadku. Przy stwierdzeniu nabycia spadku nie wylicza się masy spadkowej, natomiast przy kolejnej sprawie o dział spadku czyni się to. Jeżeli więc nie było żadnych zapisów i testamentu czy też innych rozporządzeń, a macocha o koncie bankowym wiedziała, to na pewno je wykaże przy podziale spadku.

Do przyznania udziałów spadkowym niestety nic nie mają do rzeczy ani wysokość emerytury po zmarłym, ani pokryte koszty pogrzebu. Owszem, przy dziale spadku i rozliczeniach – można koszty pogrzebu przedstawić, jednak nie zmieni to ani udziałów spadkowych, ani konieczności ujęcia oszczędności jako masy spadkowej przy dziale spadku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto dostanie spadek

Mam syna i wnuczkę po zmarłej córce. Moja żona nie żyje. Jaki udział w spadku po mojej śmierci otrzymają syn i wnuczka według...

Czy lepiej zrzec się spadku, czy może tego nie robić?

Otrzymałem wezwanie do sądu na sprawę spadkową. Wniosek złożyła babcia. Mój tata zmarł rok temu, a dziadek – 4 lata temu. Dziedziczy też córka...

Dziedziczenie testamentowe – czy można zablokować spadek?

Nasza matka jest osobą w podeszłym wieku i z wieloma dolegliwościami. Jest nas dwoje rodzeństwa ja i siostra. Przez cały czas ja razem z moją partnerką...

Odzyskanie spadku

Jestem jedynym spadkobiercą po mojej zmarłej siostrze, co potwierdza sporządzony u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Prawdopodobnie siostra...

Inne prawo spadkowe z lat 70.

Po śmierci matki (w latach 70. – pod koniec), która była właścicielką gospodarstwa rolnego, sąd orzekł, że dziedziczy mąż jedną czwartą...

Jakie kroki podjąć, by stać się samodzielnym właścicielem mieszkania?

Po śmierci męża wystąpiłam do sądu o prawo nabycia spadku (mieszkania spółdzielczego). Mam syna i dwoje wnuków drugiego syna, który zmarł....

Spis inwentarza a wierzytelności zabezpieczone hipotecznie

Po śmierci męża przejęłam wraz z dziećmi drugą połowę warsztatu (połowa należała do mnie) z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Okazało się,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »