Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Majątek spadkowy dla siostrzenicy, nieuzasadnione żądania pasierba

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-05-01

Ciocia (siostra mojego taty) owdowiała w 2002 r. Zmarły wujek miał z pierwszego małżeństwa dwoje dzieci. Jedno z tych dzieci mieszkało do pełnoletności z ciocią i wujkiem. Drugie wychowywała matka (pierwsza żona wujka). Wujek i ciocia wspólnych dzieci nie mieli, mieszkali w mieszkaniu komunalnym. Ciocia przeprowadziła sprawę spadkową po wujku i z jego lokaty pieniężnej spłaciła pasierbów. Dwa lata po śmierci wujka ciocia wykupiła mieszkanie, a w 2016 r. przekazała je w formie darowizny mojemu tacie. Zależało jej, abym to ja je ostatecznie otrzymała. Oboje, ciocia i tata, zmarli w tym roku. Odziedziczyłam mieszkanie. Ciocia nie pozostawiła w spadku nic wartościowego. Pasierb cioci od 30 lat mieszka ze swoją rodziną za granicą, ciocią się nie interesował, ale teraz zgłosił się i twierdzi, że mieszkanie jemu się należy. Czy on i drugi pasierb mogą żądać ode mnie zachowku?

Zgodnie z treścią art. 995 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz do art. 991 § 1 K.c. – uprawnieni do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Uprawnionym należą się 2/3 wartości udziału spadkowego, który by im przypadł przy dziedziczeniu ustawowym, jeżeli są trwale niezdolni do pracy, bądź uprawniony zstępny jest małoletni, a pozostałym uprawionym – 1/4 wartości tego udziału. Prawo spadkowe zapewnia członkom najbliższej rodziny spadkodawcy, zaliczonym do kręgu uprawnionych do zachowku, uzyskanie określonej korzyści ze spadku, pomimo np. rozrządzenia testamentowego lub dokonanej darowizny przez spadkodawcę. Art. 991 § 2 K.c. daje roszczenie spadkobiercy o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia lub uzupełnienia zachowku. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2004 r. (II CK 444/02, LEX nr 112873, Biul. SN 2004/7/9, OSP 2007/4/51), „jeżeli uprawniony do zachowku, dziedziczący z ustawy wespół z innymi osobami, nie otrzymał należnego mu zachowku, ma przeciwko współspadkobiercom roszczenia o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Pozwanym w procesie o zachowek może być osoba obdarowana za życia przez spadkodawcę. Natomiast powodem może być spadkobierca ustawowy, który nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny.

Odpowiedzialność obdarowanego względem uprawnionego ogranicza się do wzbogacenia będącego skutkiem darowizny (art. 1000 § 1 K.c.). Jeżeli obdarowany sam jest uprawniony do zachowku, ponosi odpowiedzialność względem innych uprawnionych do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek (art. 1000 § 2 K.c.). W razie gdy uprawniony jest jednocześnie spadkobiercą, a powołanie do spadku nie pokrywa nawet jego uprawnienia z tytułu zachowku, przysługuje mu roszczenie do pozostałych spadkobierców o zapłatę sumy pieniężnej, potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia (art. 991 § 2 K.c.). Jeżeli spadkodawca dokonał darowizny wyczerpującej cały spadek, uprawniony do zachowku może dochodzić od obdarowanego roszczenia o zachowek w granicach określonych w art. 1000 K.c. (Sąd Rejonowy powołał wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2008 r., III CSK 255/07).

Pasierb nie jest uprawniony do dochodzenia zachowku po zmarłej cioci. Nie należy do kręgu spadkobierców ustawowych, a co za tym idzie – uprawnionych do zachowku. Nadto należy wskazać, iż wujek nie pozostawił żadnego majątku. Mieszkanie było wykupione już po jego śmierci. Roszczenie o zachowek po wujku uległo także przedawnieniu (termin 5-letni liczy się od chwili śmierci uprawnionego).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Dziedziczenie po siostrze

Sprawa dotyczy dziedziczenia po siostrze. Moja siostra zmarła, zostawiając w spadku mieszkanie spółdzielcze własnościowe wykupione przez siostrę, ona...

Wykupienie części mieszkania po mamie

We wrześniu 2017 r. zmarła mama, pozostawiła do podziału 1/2 mieszkania spółdzielczego własnościowego, bez testamentu, na podstawie oświadczenia ustnego....

Walka o spadek z siostrą

Od śmierci mojej mamy (którą tylko ja się opiekowałam) minęło już 7 lat. Mama nie zostawiła testamentu. Mam dwie siostry – jedna chce się zrzec...

Zabezpieczenie majątku wspólnego z drugim mężem

Mam drugiego męża, z którym zamierzamy kupić dom. Mąż ma dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Czy istnieje możliwość zabezpieczenia się...

Czy trzeba zakładać sprawę spadkową, gdy jest się jedynym spadkobiercą?

Przed 3 tygodniami zmarła moja mama, z którą mieszkałam w jej mieszkaniu. Byłam jedynaczką, nie ma żadnych innych spadkobierców. Mama mimo to mama...

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - wpisywanie spadkobierców

Mam testament sporządzony notarialnie przez ciocię u notariusza, w którym powołuje mnie swoją bratanicę do dziedziczenia całego swojego majątku...

Jak wygląda dziedziczenie w rodzinie gdy umiera rodzic?

Jak wygląda sprawa dziedziczenia w naszej rodzinie majątku po rodzicach, gdy umiera jedno z nich lub umierają obydwoje? Ja jestem rozwódką...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »