Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie od babci która miała kredyt

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-07-08

Wnuczka po rozwodzie rodziców otrzymała darowiznę w postaci nieruchomości. Przed rozwodem, który zapadł w styczniu 2017 r., rodzice spisali porozumienie przed notariuszem, że o ile matka zgodzi się na rozwód bez orzekania o winie oraz zrzeknie się majątku wspólnego, babka matka ojca przekaże aktem darowizny dom wnuczce. Po rozwodzie bez orzekania o winie aktem notarialnym zostało to potwierdzone 2017 r. W lipcu babcia zmarła i okazało się, że w 2016 r. oraz 2017 r. wzięła kredyty na 20 000 zł. Ojciec wnuczki odrzucił spadek w styczniu 2018 r. i teraz bank żąda spłaty długu. Czy odrzucenie spadku przez wnuczkę może spowodować skargę pauliańską przez bank i czy będzie ona skutkować koniecznością spłaty tego kredytu? Jaka jest szansa na wykazanie, że darowizna nie była ucieczką przed pokrzywdzeniem wierzyciela? Nadmieniam, że babcia spłacała systematycznie zaciągnięty kredyt do samej śmierci.

Mieszkanie od babci która miała kredyt

Niestety nie można z góry wykluczyć skargi paulińskiej, bo takie powództwo zawsze przysługuje wówczas, gdy dłużnik wyzbywa się majątku. Aczkolwiek z całą pewnością, gdyby bank wytoczył takie powództwo (choć, wbrew pozorom, nie jest to jakaś bardzo częsta sytuacja), to w opisanym przez Pana przypadku są podstawy do obrony. Po pierwsze porozumienie, o którym Pan wspomina, a które zostało podpisane przed zaciągnięciem przez zmarłą drugiego z kredytów, stanowi dobrą argumentację obronną, zwłaszcza przed odpowiedzialnością za drugi z długów.

Co prawda w zakresie przyszłych długów też jest podstawa prawna do wystąpienia ze skargą paulińską jest to art. 530 Kodeksu cywilnego, który niżej zacytuję, aczkolwiek skorzystanie z tej instytucji jest w zasadzie o wiele bardziej skomplikowane dla wierzyciela. Cytuję przepis: „Przepisy artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dłużnik działał w zamiarze pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli. Jeżeli jednak osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową odpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną tylko wtedy, gdy osoba trzecia o zamiarze dłużnika wiedziała”.

Generalnie podstawą skargi – w myśl art. 527 Kodeksu cywilnego – jest działanie dłużnika (babci) ze świadomością, że krzywdzi tym swoich wierzycieli. Świadomość taka istnieje, gdy dłużnik wie, że na skutek czynności prawnej określone aktywa wyjdą z jego majątku i że z tego powodu wierzyciele będą mieli trudności z zaspokojeniem, a w konsekwencji nastąpi ich pokrzywdzenie [tak np. A. Ohanowicz (w:) System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 948; M. Pyziak-Szafnicka (w:) System prawa prywatnego, t. 6, s. 1259]. Brak świadomości dłużnika co do zasady wyłącza możliwość powołania się na art. 527. Myślę, że w razie gdyby Pan takie powództwo wytoczył, należałoby wykazywać, że kredyty były do końca życia spłacane przez zmarłą, a więc nie obejmowała ona swoją świadomością, że darując nieruchomość wnuczce, doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli. Z całą pewnością nie mogła też stwierdzić, czy ktoś i kto odrzuci po niej spadek.

Ponieważ była to czynność nieodpłatna, to jest to w zasadzie jedyna logiczna droga obrony, w przypadku drugiego kredytu dodatkowo należałoby udowodnić babci zamiar co wydaje mi się w opisanej sytuacji po prostu niemożliwe. Zamiar udowodnić jest bardzo trudno co do zasady. Nie jest wystarczające w takim przypadku, by dłużnik miał świadomość pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli. Wymagane jest, by dłużnik miał „zamiar pokrzywdzenia”, a więc by działał w tym kierunku umyślnie, czyli świadomie i celowo i jakoś jeszcze ten zamiar okazał na zewnątrz, aby można było go stwierdzić.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Zgoda sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, jakie terminy?

Mieszkam z żoną i naszym 3-letnim dzieckiem w Niemczech. Żona odrzuciła spadek po swoim zmarłym ojcu 8 lipca ubiegłego roku....

Jak ustrzec córkę przed spłacaniem długu po ojcu?

Mój mąż ma długi. Spłaca je regularnie, ale niepokoi mnie, co się stanie w momencie naszej śmierci, jeśli dług nie zostanie spłacony. W związku...

Spis inwentarza, pozwy o zapłatę, koszty pogrzebu

Przyjąłem po zmarłym ojcu spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Został sporządzony przez komornika spis inwentarza. Spis wykazał aktywa – ok....

Długi po zmarłych - jak skutecznie odrzucić spadek?

Długi po zmarłych - jak skutecznie odrzucić spadek?

W listopadzie 2017 roku zmarł mój brat, a w maju 2018 mama. Według mojej wiedzy posiadali dług z tytułu zaległego czynszu i bezumownego...

Odrzucenie długu dla osoby małoletniej

Odrzucenie długu dla osoby małoletniej

Złożyłem do sądu wniosek o odrzucenie długu dla osoby małoletniej (mojego dziecka) po bardzo dalekiej krewnej. Otrzymałem z sądu postanowienie...

Niespłacony kredyt zmarłego ojca

Niespłacony kredyt zmarłego ojca

W 2013 r. zmarł mój ojciec (mama zmarła parę lat wcześniej), który przekazał w 2002 r. notarialnie mieszkanie z dożywotnią służebnością mojej...

Skuteczne odrzucenie spadku

Skuteczne odrzucenie spadku

W lutym 2016 odrzuciłam przed notariuszem spadek po ojcu, następnie złożyłam wniosek w sądzie w imieniu małoletnich dzieci. W czerwcu 2016...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »