Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie otrzymane w spadku

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 2014-02-14

Moja żona zmarła w 1990 r. Spadek po niej stanowi połowa mieszkania, w którym razem mieszkaliśmy (jak rozumiem, druga połowa należy do mnie, jako że mieliśmy współwłasność małżeńską). Razem z córką i synem chcielibyśmy je sprzedać, a uzyskane pieniądze podzielić po równo pomiędzy nas troje i mojego wnuka (syna córki). Czy możemy tak zrobić? Jak najprościej uregulować kwestie z mieszkaniem otrzymanym w spadku? Jaki podatek będzie trzeba zapłacić?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby uregulować kwestię mieszkania otrzymanego w spadku, należy najpierw przeprowadzić nabycie spadku po żonie. Można to zrobić w sądzie, składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy (tj. Pańskiej żony).

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie odpisy skrócone aktu zgonu żony, Państwa aktu małżeństwa, aktów urodzenia dzieci, ewentualnie aktu małżeństwa córki. W kasie sądu należy kupić znaczek sądowy za 50 zł i nakleić na wniosek. Jeżeli to Pan będzie składać wniosek, to Pan będzie wnioskodawcą, a syn i córka – uczestnikami postępowania.

Sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi, w tym wypadku syna i córkę.

Jak Pan napisał, do masy spadkowej wejdzie tylko połowa mieszkania. Udział spadkowy każdego z Państwa wyniesie po 1/3 masy spadku, czyli po 1/3 z połowy mieszkania.

Poświadczenia dziedziczenia można dokonać również u notariusza. Jest to możliwe, jeżeli spadkodawca zmarł po 1 marca 2009 r. W tym wypadku zatem wchodzi w rachubę wyłącznie sąd.

Przepisy o podatku od spadku i darowizny uległy dużym zmianom 1 stycznia 2007 r. Jednak o tym, które przepisy mają zastosowanie do spadku, decyduje data śmierci spadkodawcy, a nie data załatwiania formalności spadkowych.

Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje zatem się przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym przed wyżej wymienionym dniem – wynika to z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Art. 6 ust. 4 w starym brzmieniu stanowił, że „jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem (postanowienie sądu o nabyciu spadku), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia”.

Rodzinie nie przysługuje zatem zupełne zwolnienie od podatku od spadków – jak to jest obecnie (zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Opodatkowane jest nabycie rzeczy i praw majątkowych, których wartość przekracza:

  • 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Do I grupy podatkowej zaliczamy m.in. małżonka, syna, córkę itp.

Opodatkowana jest czysta wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, według następującej skali.

 

Podatek od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej wynosi:

  • Do 10 278 zł: 3%;
  • Od 10 278 zł do 20 556 zł: 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł;
  • Ponad 20 556 zł: 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł.

 

Przykład

Grupa podatkowa I – syn nabywa czystą wartość spadku w wysokości 100 000 zł. Kwota wolna od podatku w I grupie podatkowej wynosi 9637 zł.

Obliczenie podatku:

100 000 zł – 9.637 zł = 90.363 zł

90 363 zł – 20 556 zł = 69 807 zł

69 807 zł × 7% = 4886,49 zł + 822,20 zł = 5708,69 zł

Kwota podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych wynosi 5709 zł.

Druk zeznania o nabyciu spadku SD-3 dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w siedzibie każdego urzędu skarbowego. W urzędzie skarbowym powinni też Państwo uzyskać pomoc w wypełnieniu takiego druku.

W Państwa przypadku każdy ze spadkobierców będzie zobowiązany zapłacić podatek od swojej części mieszkania otrzymanego w spadku.

Po załatwieniu tych formalności będą Państwo (Pan, córka i syn) współwłaścicielami mieszkania. Jako współwłaściciele będą Państwo mogli sprzedać mieszkanie. Umowę sprzedaży zawiera się u notariusza. Co do zasady wszelkie opłaty ponosi kupujący. Pieniądze można przekazać w formie darowizny według uznania. Obecnie darowizna na rzecz osób najbliższych jest zwolniona z podatku, należy jedynie zgłosić ją do urzędu skarbowego.

Ważny jednak jest fakt, że gdyby chcieli Państwo sprzedać mieszkanie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło stwierdzenie nabycia spadku, musieliby Państwo zapłacić podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Wynosi on 19% podstawy obliczenia podatku. Natomiast sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku dopiero po upływie pięciu lat nie powoduje powstania przychodu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Śmierć uczestnika postępowania spadkowego

Do spadku po babci powołany był jej mąż i dzieci (w tym moja mama). Rodzeństwo nie mogło dojść do porozumienia, a w trakcie spraw spadkowych doszło do...

 

Przekazanie mieszkania wnukowi a zachowek

Przekazanie mieszkania wnukowi a zachowek

Moja matka kilka lat przed śmiercią przekazała swoje mieszkanie wnukowi (mojemu siostrzeńcowi). Niestety nie...

Darowizna jako składnik spadku

W maju 1990 r. rodzice podarowali jednej z moich sióstr dużą działkę. Kilka miesięcy później zmarła mama, tata przeprowadził postępowanie spadkowe....

 

Podział majątku po samobójstwie męża

Mój mąż popełnił samobójstwo. Po jego śmierci policja wydała klucze do naszego mieszkania jego dzieciom. Splądrowały one nasz wspólny majątek...

 

Nierówne udziały w nieruchomości spadkowej – kto płaci czynsz?

Rok temu zmarła moja mama, w testamencie zapisała swoje mieszkanie mnie – 2/3 udziału i po 1/6 moim dwóm siostrom. Siostry nie miał pretensji...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »