Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie otrzymane w spadku

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2014-02-14

Moja żona zmarła w 1990 r. Spadek po niej stanowi połowa mieszkania, w którym razem mieszkaliśmy (jak rozumiem, druga połowa należy do mnie, jako że mieliśmy współwłasność małżeńską). Razem z córką i synem chcielibyśmy je sprzedać, a uzyskane pieniądze podzielić po równo pomiędzy nas troje i mojego wnuka (syna córki). Czy możemy tak zrobić? Jak najprościej uregulować kwestie z mieszkaniem otrzymanym w spadku? Jaki podatek będzie trzeba zapłacić?

 

Hanna Żurowska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Aby uregulować kwestię mieszkania otrzymanego w spadku, należy najpierw przeprowadzić nabycie spadku po żonie. Można to zrobić w sądzie, składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy (tj. Pańskiej żony).

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie odpisy skrócone aktu zgonu żony, Państwa aktu małżeństwa, aktów urodzenia dzieci, ewentualnie aktu małżeństwa córki. W kasie sądu należy kupić znaczek sądowy za 50 zł i nakleić na wniosek. Jeżeli to Pan będzie składać wniosek, to Pan będzie wnioskodawcą, a syn i córka – uczestnikami postępowania.

Sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi, w tym wypadku syna i córkę.

Jak Pan napisał, do masy spadkowej wejdzie tylko połowa mieszkania. Udział spadkowy każdego z Państwa wyniesie po 1/3 masy spadku, czyli po 1/3 z połowy mieszkania.

Poświadczenia dziedziczenia można dokonać również u notariusza. Jest to możliwe, jeżeli spadkodawca zmarł po 1 marca 2009 r. W tym wypadku zatem wchodzi w rachubę wyłącznie sąd.

Przepisy o podatku od spadku i darowizny uległy dużym zmianom 1 stycznia 2007 r. Jednak o tym, które przepisy mają zastosowanie do spadku, decyduje data śmierci spadkodawcy, a nie data załatwiania formalności spadkowych.

Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje zatem się przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym przed wyżej wymienionym dniem – wynika to z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Art. 6 ust. 4 w starym brzmieniu stanowił, że „jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem (postanowienie sądu o nabyciu spadku), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia”.

Rodzinie nie przysługuje zatem zupełne zwolnienie od podatku od spadków – jak to jest obecnie (zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Opodatkowane jest nabycie rzeczy i praw majątkowych, których wartość przekracza:

  • 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Do I grupy podatkowej zaliczamy m.in. małżonka, syna, córkę itp.

Opodatkowana jest czysta wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, według następującej skali.

 

Podatek od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej wynosi:

  • Do 10 278 zł: 3%;
  • Od 10 278 zł do 20 556 zł: 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł;
  • Ponad 20 556 zł: 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł.

 

Przykład

Grupa podatkowa I – syn nabywa czystą wartość spadku w wysokości 100 000 zł. Kwota wolna od podatku w I grupie podatkowej wynosi 9637 zł.

Obliczenie podatku:

100 000 zł – 9.637 zł = 90.363 zł

90 363 zł – 20 556 zł = 69 807 zł

69 807 zł × 7% = 4886,49 zł + 822,20 zł = 5708,69 zł

Kwota podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych wynosi 5709 zł.

Druk zeznania o nabyciu spadku SD-3 dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w siedzibie każdego urzędu skarbowego. W urzędzie skarbowym powinni też Państwo uzyskać pomoc w wypełnieniu takiego druku.

W Państwa przypadku każdy ze spadkobierców będzie zobowiązany zapłacić podatek od swojej części mieszkania otrzymanego w spadku.

Po załatwieniu tych formalności będą Państwo (Pan, córka i syn) współwłaścicielami mieszkania. Jako współwłaściciele będą Państwo mogli sprzedać mieszkanie. Umowę sprzedaży zawiera się u notariusza. Co do zasady wszelkie opłaty ponosi kupujący. Pieniądze można przekazać w formie darowizny według uznania. Obecnie darowizna na rzecz osób najbliższych jest zwolniona z podatku, należy jedynie zgłosić ją do urzędu skarbowego.

Ważny jednak jest fakt, że gdyby chcieli Państwo sprzedać mieszkanie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło stwierdzenie nabycia spadku, musieliby Państwo zapłacić podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Wynosi on 19% podstawy obliczenia podatku. Natomiast sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku dopiero po upływie pięciu lat nie powoduje powstania przychodu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Śmierć uczestnika postępowania spadkowego

Do spadku po babci powołany był jej mąż i dzieci (w tym moja mama). Rodzeństwo nie mogło dojść do porozumienia, a w trakcie spraw spadkowych doszło do...

Podatek od spłaty spadku

Po rodzicach dziedziczyłam ja i brat. Brat dostał dom, połowę jego wartości spłacił na moją rzecz. Ja miałam otrzymać samochód i dokonać spłaty...

Mieszkanie po wujku który nie miał żony i dzieci

Nasz wujek (dalej: spadkodawca) zmarł w 2005 r. Nie miał żony ani dzieci, ale miał dwóch braci. Jeden z nich zmarł jeszcze przed spadkodawcą, a nasz tata w...

Czego mogę domagać się od drugiej żony ojca po jego śmierci?

Po śmierci mamy (2009 r.) nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Ojciec ożenił się ponownie. Zmarł w 2013 r. Z tego, co wiem, spadkobiercami...