Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie po wujku który nie miał żony i dzieci

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2013-09-13

Nasz wujek (dalej: spadkodawca) zmarł w 2005 r. Nie miał żony ani dzieci, ale miał dwóch braci. Jeden z nich zmarł jeszcze przed spadkodawcą, a nasz tata w 2007 r. Obaj bracia spadkodawcy mieli po dwoje dzieci. Jak w takiej sytuacji wygląda dziedziczenie po wspomnianym na wstępie wujku? Pozostawił po sobie mieszkanie, które po jego śmierci było użytkowane przez naszych kuzynów (czyli dzieci brata spadkodawcy). Jak uregulować sprawy mieszkania ze spadku, abyśmy my także mieli z niego jakieś korzyści?

Po pierwsze wyjaśnię, iż decydują przepisy obowiązujące w chwili śmierci wuja, a więc w 2005 roku. To jest istotne o tyle, że w 2009 roku nieco zmieniły się przepisy w zakresie dziedziczenia.

Wuj, jak rozumiem, nie miał żony ani dzieci i nie pozostawił testamentu, więc będzie miało miejsce dziedziczenie ustawowe.

Art. 932 Kodeksu cywilnego (K.c.) w 2005 roku brzmiał tak:

„§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek, rodzice i rodzeństwo.

§ 2. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu bądź z rodzicami, bądź z rodzeństwem, bądź z rodzicami i rodzeństwem spadkodawcy, wynosi połowę spadku”.

Natomiast art. 934 K.c. brzmiał tak:

„Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy”.

Tak więc w tym konkretnym przypadku, ponieważ w chwili śmierci wuja jeden brat żył, a drugi nie, to 1/2 spadku dziedziczył żyjący brat (Pana tata), a po jego śmierci dziedziczą po nim żona i dzieci (o ile Pana mama żyła; jeśli nie, to tylko Pan z rodzeństwem), zaś po nieżyjącym bracie udział dziedziczyły jego dzieci (jego udział wynosiłby też 1/2) – po 1/4 każde z dzieci.

Odnośnie mieszkania używanego tylko przez kilku spadkobierców powiem tak – art. 1035 K.c. mówi, że „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu”, a więc art. 206 i 207 K.c.

„Art. 206. Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”.

„Art. 207. Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

W praktyce, w postępowaniu o podział spadku, rozlicza się tego rodzaju roszczenia (art. 618 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: „W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy”) w ten sposób, że żąda się zasądzenia od posiadających spadkobierców na rzecz nieposiadających równowartości czynszu najmu, jaki by się uzyskało, gdyby się swoją część wynajęło osobie trzeciej, która właśnie regulowałaby normalny czynsz.

Tu należy wskazać na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., wydane w sprawie o sygn. akt IV CSK 93/11, w którym to SN stwierdza:

1. Sąd w postępowaniu działowym dokonuje rozliczeń z tytułu posiadania przedmiotów należących do majątku objętego wspólnością, pobranych pożytków i innych przychodów, a także poczynionych na ten majątek nakładów i spłaconych długów w okresie między ustaniem wspólności a dokonaniem podziału majątku wspólnego.

2. Okoliczność, iż współwłaściciel rzeczy nie posiada jej ani nie realizuje w drodze roszczenia swojego uprawnienia do współposiadania rzeczy lub posiadania wyodrębnionej części rzeczy, nie stanowi przeszkody do domagania się przez tego współwłaściciela partycypowania, proporcjonalnie do przysługującego mu udziału, w dochodach z rzeczy, jeżeli przynosi ona dochody.

Oczywiście chodzi tu o czynsz rynkowy, jaki można by uzyskać, gdyby wynajęło się to mieszkanie; podstawę do tego typu rozliczeń stanowi wspomniany art. 618 K.p.c.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Prace budowlane w nieruchomości spadkowej

Jestem właścicielem 1/10 nieruchomości nabytej w drodze spadku. Właściciel pozostałej części bez mojej wiedzy i zgody dokonał prac...

Dziedziczenie majątku

Mój ojciec zmarł w 2007 r. Po jego śmierci nie przeprowadziliśmy podziału majątku. Spadkobierców jest pięcioro – matka i czworo rodzeństwa. Na jakich...

Domaganie się części gospodarstwa rolnego odziedziczonego w spadku

W 1990 r. zmarła moja babcia, która razem z dziadkiem prowadziła gospodarstwo rolne (należące do obojga). Nie pozostawiła testamentu; spadkobiercami...

Nieobecność na sprawie spadkowej

Dostałam wezwanie na sprawę spadkową, na którą się nie stawiłam i nie wyznaczyłam osoby mnie reprezentującej. Podano kolejny termin rozprawy. Jedna z...

Zwrot nakładów na rzecz spadkodawcy

Miesiąc temu zmarł mój ojciec. Pozostawił testament notarialny z 2000 r., w którym powołał do całości spadku swojego wnuka (mojego bratanka)....

Mieszkanie otrzymane w spadku

Moja żona zmarła w 1990 r. Spadek po niej stanowi połowa mieszkania, w którym razem mieszkaliśmy (jak rozumiem, druga połowa należy do mnie, jako...

Przekazanie mieszkania wnukowi a zachowek

Moja matka kilka lat przed śmiercią przekazała swoje mieszkanie wnukowi (mojemu siostrzeńcowi). Niestety nie...

Jak toczy się postępowanie spadkowe?

Niedawno zmarł mój ojciec, nie zostawił testamentu. Razem z mamą prowadzili gospodarstwo rolne. Oprócz mnie są jeszcze dwie siostry (tylko ja mam...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »