Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie w spadku po teściowej

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-10-14

Zmarła moja teściowa. Zostawiła mieszkanie bez testamentu. Mąż ma dwie siostry, które chcą zrzec się mieszkania na korzyść męża. Proszę o radę, w jaki sposób mają to zrobić najlepiej. Niebawem sprawa spadkowa

Przede wszystkim wskazać należy, że w pierwszej kolejności, aby spadkobiercy Pani teściowej mogli rozporządzić przypadającymi im udziałami spadku (czyli np. dokonać przekazania spadku na innego spadkobiercę – np. Pani męża), konieczne jest dokonanie stwierdzenia nabycia spadku, czyli urzędowego poświadczenia, że wskazane w tym poświadczeniu osoby są spadkobiercami oraz posiadają prawo do ułamkowo wskazanej wartości masy spadkowej. W przypadku opisanej przez Panią sprawy, w związku z brakiem testamentu, udziały między spadkobiercami zostaną ustalone w oparciu o zasady ogólne określone w Kodeksie cywilnym – taki sposób dziedziczenia nazywany jest dziedziczeniem ustawowym (beztestamentowym).

Pisze Pani, że sprawa spadkowa odbędzie się niebawem. Zatem po wydaniu przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku można będzie przystąpić do działu spadku, w tym przekazania spadku na innego spadkobiercę, czyli – tak jak Pani pisze – na Pani męża. W tym przypadku przepisy przewidują dwie drogi postępowania.

I tak, zgodnie z art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego, „dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców”. Jednocześnie ten sam artykuł w § 2 wskazuje, iż „jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”.

Należy również podkreślić, że umowny dział spadku jest możliwy jedynie w sytuacji, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do takiej formy podziału spadku oraz wyrażą zgodną wolę określonego w umowie rozdzielenia majątku spadku między siebie (lub przekazania całości lub części na jednego lub kilku spośród spadkobierców). Brak zgody choćby jednego ze spadkobierców oznacza konieczność dokonania sądowego działu tego spadku.

Podsumowując powyższe, obecnie najprostszym, a także najmniej kosztownym i czasochłonnym sposobem na przeprowadzenie całej procedury przekazania udziałów spadkowych na Pani męża jest zwrócenie się w tej kwestii do notariusza w celu sporządzenia umowy o dział spadku. W umowie tej siostry Pani męża darują mu nieodpłatnie swoje udziały w nieruchomości i tym samym Pani mąż stanie się jej jedynym właścicielem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Wcześniejsza ignorancja sióstr i obecne domaganie się spłaty

Jestem w 1/4 właścicielką domu po rodzicach (spadek). Mieszkam w nim z moją rodziną i ogromnym nakładem dokonaliśmy remontu. Siostry...

Konkubinat, dzieci z poprzedniego małżeństwa – dziedziczenie

Żyjemy od 5 lat w konkubinacie. Mamy wspólną córkę (2-letnią) oraz każde z nas ma dziecko z poprzedniego małżeństwa. Mój partner kupuje...

Pełnomocnictwo do sprawy spadkowej

Syn oddziedziczył spadek po zmarłym dziadku na podstawie testamentu sporządzonego przed notariuszem. Żona zmarłego (babcia syna) złożyła wniosek do sądu...

Rozwiązanie sprawy majątku po babci

W 2008 roku zmarła moja babcia. Testamentu nie zostawiła. Rodzina nie zrobiła postepowania spadkowego. Babcia miała dzieci i była wdową od 1989 roku. Po...

Mieszkanie własnościowe nabyte w spadku w częściach równych

Pięć miesięcy temu zmarł mój tata, pozostało do podziału mieszkanie własnościowe. Spadkobiercami są: mama, ja i dwóch moich braci. Tata dostał to...

Jakie dokumenty złożyć z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku?

Dziedziczę spadek po zmarłym mężu na podstawie testamentu w całości. Nie mieliśmy dzieci. Spadkobiercami ustawowymi byłyby: matka męża...

Dziedziczenie po osobie bezdzietnej

Niedawno zmarła moja ciocia (siostra mojej mamy), która nie zostawiła testamentu. Pozostało po niej mieszkanie. Ciocia nie miała dzieci, była wdową, nie...

Czy można odrzucić spadek u notariusza bez czekania na sprawę spadkową?

Niedawno zmarł ojciec mojego męża. Teść opuścił swoją rodzinę, gdy mąż miał rok, i nigdy się nie kontaktowali. Wiemy jednak, że zmarły...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »