Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Moja siostra zabiega o prawo do dziedziczenia

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-11-11

Oddałem swoje mieszkanie (które kupiłem i którego byłem jedynym właścicielem) w akcie darowizny rodzicom. Niedawno zmarła moja mama, nie pozostawiając testamentu. Aktualnie moja siostra zabiega o prawo do dziedziczenia tego mieszkania. Czy ma do tego prawo?

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Datą nabycia spadku jest zatem chwila śmierci spadkodawcy.

Jeżeli Pana mama zmarła, nie pozostawiając testamentu, to po jej śmierci miało miejsce dziedziczenie ustawowe.

Stosownie do art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku”.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że spadek po Pana mamie nabyły jej dzieci, czyli Pan z siostrą w równych częściach. Jeśli żyje małżonek zmarłej to on również dziedziczy. W takiej sytuacji każdy ze spadkobierców dziedziczy po 1/3 udziału w spadku.

W skład spadku po mamie wszedł udział w majątku wspólnym małżeńskim, który zgodnie z domniemaniem zawartym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wynosi 1/2 tego majątku oraz jej majątek osobisty (w tym i 1/2 udziału w darowiźnie mieszkania, której dokonał Pan na rzecz mamy i ojca).

Reasumując – siostra ma prawo do dziedziczenia mieszkania. Musi mieć Pan bowiem na uwadze, że w chwili darowizny mieszkania wyzbył się Pan prawa własności względem niego na rzecz rodziców. Nie ma obecnie znaczenia, że wcześniej był Pan właścicielem mieszkania. Nie uprawnia to niestety Pana do żadnego większego w nim udziału po śmierci mamy, ani też nie ma wpływu na udział należny Pana siostrze.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Brak powiązań z jednym spadkodawcą

Moja babcia miała drugiego męża (brak dzieci), a on miał dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Mój ojciec nie był w żaden sposób prawny...

Śmierć żony a działalność gospodarcza męża

Prowadzę działalność gospodarczą na zasadzie wpisu do ewidencji gospodarczej. Niedawno umarła moja żona. Czy majątek mojej firmy wchodzi do masy spadkowej?

Majątek po śmierci żonatego wdowca

Co się dzieje z majątkiem przedślubnym po ślubie (konkordatowym) wdowca z wdową, kiedy jedno z małżonków umiera? Czy majątek jest dzielony...

Intercyza z drugim mężem a spadek

 Kilka lat temu z mężem...

Pożyczka dla brata a rozliczenie spadku po rodzicach

Zamierzam pożyczyć bratu pieniądze i przypuszczam, że raczej mi ich nie odda. Chcę, żeby ta kwota w przyszłości była wzięta pod uwagę przez...

Dziedziczenie majątku ojca przez macochę

Ojca małżeństwo z macochą nie trwało 5 lat. Czy macocha dziedziczy majątek ojca wniesiony przez niego do małżeństwa?

Załatwienie spraw spadkowych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Tydzień temu zostałam opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionej całkowicie kuzynki – przebywa ona w domu pomocy społecznej. Jej rodzice zmarli niecałe...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »