Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czekanie z otwarciem testamentu

Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2014-03-21

Czy brat taty miał obowiązek otworzyć testament po śmierci jego rodziców (testament był spisany 37 lat temu), a nie czekać, aż umrze rodzeństwo i teraz nabyć prawo własności przez zasiedzenie? Jest to pokaźna nieruchomość. Czy jeżeli wujek obejmie ten spadek to my jako siostrzeńcy mamy jakieś prawa?

Tomasz Ciasnocha

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

W związku ze śmiercią rodziców każdy ze spadkobierców miał prawo żądać stwierdzenia nabycia spadku, a więc nie tylko brat, który wiedział o testamencie  czy nawet był w jego posiadaniu. Gdyby inne dziecko, np. Pana mama, wystąpiło do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, sąd zapytałby uczestników postępowania, czy wiadomo im coś o testamencie, a w przypadku odpowiedzi pozytywnej sąd zażądałby jego przedłożenia.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Przepisy prawa obligują do przedłożenia testamentu do sądu, ale nie obligują do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Wujek wraz z pozostałym rodzeństwem nabył prawo współwłasności w momencie śmierci rodziców. W chwili obecnej być może z upływem czasu może udowadniać, że nabył prawa do nieruchomości pozostałych współwłaścicieli.

Jeżeli wujek udowodni, że nabył prawo własności z upływem 30 w drodze zasiedzenia, to pozostałym spadkobiercom czy też im dzieciom nie będzie przysługiwało żadne roszczenie.

Nabycie prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia jest tzw. nabyciem pierwotnym. Oznacza to, że nowo powstałe prawo własności nieruchomości nie jest powiązane z poprzednim prawem własności, ponieważ jest to nowe prawo niezwiązane z prawem zmarłych rodziców, nie można mówić, aby innym spadkobiercom przysługiwało do niego jakiekolwiek prawo czy roszczenia.

Aby nabyć prawo w drodze zasiedzenia, wujek będzie musiał wykazać, że przez 30 lat władał całą nieruchomością jak samoistny posiadacz.

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 19 maja 1998 r., sygn. akt. II CKN 770/97, „w wypadku dziedziczenia nieruchomości spadkowej przez kilku spadkobierców, spadkobierca władający nieruchomością spadkową z reguły staje się posiadaczem samoistnym w zakresie przypadającego mu prawa oraz dzierżycielem w zakresie pozostałych udziałów (art. 338 KC), chyba że w niedwuznaczny sposób ujawnia wolę samoistnego posiadania tej nieruchomości w sposób widoczny dla otoczenia i pozostałych spadkobierców”.

Pana wujek jako posiadacz zależny w stosunku do udziałów spadkowych rodzeństwa mógł przekształcić swoje posiadanie w posiadania samoistne – prowadzące do zasiedzenia , ale skuteczność – z punktu widzenia zasiedzenia – takiego przekształcenia wymaga, aby posiadacz uczynił to jawnie – zamanifestował zmianę w sposób widoczny dla otoczenia. Zmiana nieuwidoczniona i nieuzewnętrznona, ograniczająca się tylko do samej świadomości posiadacza jest bezskuteczna.

Pozostaje wiec pytanie, w którym momencie wujek zamanifestował zmianę posiadania, i obiektywnie można było powiedzieć, że w stosunku do całego gospodarstwa zachowywał się jak właściciel. Być może od śmierci rodziców (a nie od spisania testamentu) nie upłynął jeszcze 30-letni okres, w którym wujek władał gospodarstwem jak posiadacz samoistny, a tym samym nie doszło do zasiedzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »