Kategoria: Zachowek

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najbliższym należy się zachowek

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-11-04

Mama przekazała w darowiźnie dom mojemu bratu. Aktualnie brat chciałby przepisać dom na naszą najstarszą siostrę. Pozostała dwójka naszego rodzeństwa twierdzi, że będzie domagać się swojej części domu. Czy mają możliwość wysuwania jakichś roszczeń? Czy po śmierci mamy będą mogli domagać się czegoś od najstarszej siostry?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego (K.c.) zachowkiem jest przysługująca zstępnym (dzieciom, wnukom itd.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy (z braku testamentu spisanego przez spadkodawcę), część (1/2 lub 2/3) wartości udziału spadkowego, który by im przypadł przy dziedziczeniu ustawowym. Przy czym, jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy testamentowemu (względnie obdarowanemu przez spadkodawcę) roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Oznacza to, że po śmierci Pani mamy osobami uprawnionymi do zachowku po niej będzie Pani oraz Pani rodzeństwo. Zachowek należy się tylko wtedy, gdy uprawniony nie otrzymał swego udziału w żadnej innej postaci, czy to jako darowizny, czy w ramach dziedziczenia z testamentu, czy też z zapisu.

Do skutecznego dochodzenia prawa do zachowku konieczne jest wystąpienie z roszczeniem o jego otrzymanie przed upływem terminu przedawnienia przewidzianego w przepisach Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego roszczenie osoby uprawnionej do zachowku przedawnia się z upływem 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu, natomiast roszczenie przeciwko osobie zobowiązanej do zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat 5 od dnia otwarcia spadku, czyli od dnia śmierci spadkodawcy.

W kwestii zachowku trzeba wziąć pod uwagę, prócz art. 991 § 2 K.c., także inne przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 993, 994, 1000 i 1001.

Z tych innych przepisów regulujących problematykę zachowku wynika, że zobowiązany do wypłaty zachowku w pierwszej kolejności jest spadkobierca. Poza spadkobiercą odpowiedzialność z tytułu zachowku mogą ponosić również osoby, które otrzymały od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku.

Według art. 993 K.c. przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny uczynione przez spadkodawcę.

Zgodnie z art. 994 § 1 K.c. przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

Zachowek będzie liczony od wartości darowanej nieruchomości na dzień wystąpienia z roszczeniem o zachowek, ale w stanie w jakim ta nieruchomość była w momencie poczynienia darowizny.

Zgodnie z art. 995 Kodeksu cywilnego, wartość przedmiotu darowizny, która jest doliczana do spadku, oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku.

Jeśli będzie spór co do wartości nieruchomości to sąd wówczas powoła biegłego w ewentualnej sprawie o zachowek.

Zachowek obliczamy w następujący sposób:

Wartość spadku ustalona dla potrzeb obliczenia zachowku (wartość spadku + wartość darowizn) x (razy) udział danego spadkodawcy wynikający z dziedziczenia ustawowego x (razy) ułamek należnego zachowku (1/2 lub 2/3) – (minus) darowizny (lub wartość spadku, który otrzymał uprawniony do zachowku w spadku) dla uprawnionego do zachowku = wartość zachowku.

Reasumując, poczyniona na rzecz Pani brata darowizna domu będzie zaliczana na poczet zachowku. Zachowek będzie się należał rodzeństwu Pani brata pod warunkiem, że mama nie przekaże innych darowizn na rzecz swoich dzieci lub też nie otrzymają oni nic wartościowego w spadku po mamie. Jeżeli mama jakieś wartościowe darowizny poczyni na rzecz swoich pozostałych dzieci lub przekaże im coś w spadku, ale wartość tych darowizn lub spadku będzie mniejsza niż przysługujący im zachowek będą wówczas mogli żądać uzupełnienia zachowku od obdarowanego brata.

Ważna informacja – fakt zbycia nieruchomości przez Pani brata na kogokolwiek innego nie ma wpływu na to, że to Pani brat nadal jest i będzie odpowiedzialny za zapłatę zachowku, ponieważ to on bezpośrednio od mamy otrzymał darowiznę i to on będzie odpowiedzialny za zapłatę zachowku bez względu na to komu ten dom w przyszłości sprzeda lub daruje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »