Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakłanianie do zrzeczenia się spadku i obietnica podziału

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2020-06-22

Mój brat zmarł pół roku temu. Od dawna nie miałam z nim kontaktu. Drugi brat aktywnie zajął się sprawą spadku. Teraz nakłania mnie do zrzeczenia się spadku na jego korzyść. Obiecuje, że po sprzedaży dobytku podzieli się ze mną. Czy to jest dobry pomysł?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nakłanianie do zrzeczenia się spadku i obietnica podziału

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Z treści Pani pytania wynika, że kilka miesięcy zmarł Pani brat, z którym od lat nie miała Pani kontaktu. Informacje o śmierci brata uzyskała Pani od drugiego brata. Wolą Pani jest odrzucenie spadku. Powodem jest brak wiedzy o działaniach brata przed śmiercią.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym powyżej jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Innymi słowy jeżeli nie złoży Pani oświadczenia w sprawie brata, nabędzie Pani po nim spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, tj. nie może Pani odpowiadać za więcej, aniżeli sama Pani otrzymała w spadku po bracie.

Pozwoli Pani, iż opiszę to na przykładzie: jeżeli brat pozostawił po sobie aktywa o wartości 100 000 zł, a długi w wysokości 200 000 zł, to każde z Państwa odpowiada do kwoty 50 000 zł (jako udział w 1/2 aktywów). Nie można zatem odpowiadać za więcej, aniżeli się otrzymało.

Namawianie na zrzeczenia się spadku i obietnica podziału

Mniemam, że brat ma świadomość, jaki majątek pozostał po bracie, skoro tego rodzaju starania czyni i próbuje nakłonić Panią do działania. Powyższe ma istotne znaczenie, bowiem, jak pokazuje moja praktyka, tego rodzaju działania towarzyszą wówczas, gdy jest się czym dzielić.

Po drugie pragnę zauważyć, iż jeżeli odrzuci Pani spadek po bracie i stwierdzi, że swój udział przenosi na brata, brat może, ale wcale nie musi, podzielić się z Panią pieniędzmi ze sprzedaży mieszkania. Będzie to jego dobra wola.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy można wykluczyć spadkobiercę z działu spadku?

20 lat temu zmarł teść, ale teściowa dopiero w tym roku złożyła wniosek w sądzie o spadek, sprawa się odbyła. Oprócz teściowej...

 

Czy jestem spadkobiercą pradziadka?

Jestem właścicielem dwóch sąsiadujących działek, po środku których jest droga dojazdowa do nich. Chciałem to od gminy odkupić, żeby dokonać scalenia...

 

Dziedziczenie majątku ojca przez macochę

Ojca małżeństwo z macochą nie trwało 5 lat. Czy macocha dziedziczy majątek ojca wniesiony przez niego do małżeństwa?

 

Zachowek dla pominiętego w testamencie małżonka

Zmarła przed 3 laty żona zostawiła testament, w którym do swojego majątku powołała dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Ja zostałem pominięty...

 

Gdzie szukać starych akt sądowych dotyczących postępowań spadkowych?

Moja nieżyjąca matka w 1977 r. prowadziła sądowe nabycie spadku po swoim ojcu, ale nie zostało to zaraz zapisane w księdze wieczystej...

 

Siostra nie chce podzielić się pieniędzmi ze sprzedaży majątku matki - co zrobić?

Siostra nie chce podzielić się pieniędzmi ze sprzedaży majątku matki - co zrobić?

Moja mama jeszcze żyje, ale jest w podeszłym wieku i schorowana. Ok. 10 lat temu przepisała cały majątek na rzecz mojej siostry, ale pieniądze ze...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »