Przejęcie nieruchomości ze spadku z długami

• Autor: Marek Gola

Moja babcia wraz z ciocią (mama mojego ojca i jego siostra) zaciągnęły kredyt pod zastaw domu. Babcia nie żyje o 18 lat, ciotka natomiast zmarła przed 5 laty. Tato zmarł przed rokiem. Mój brat założył sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, prawdopodobnie zamierza przejąć nieruchomość łącznie z długami. Jeśli przejąłby te długi do wysokości inwentarza, czy ja też będę je dziedziczyć? Czy kredyt hipoteczny mimo upływu 24 lat się nie przedawnił? Jak w świetle prawa wygląda cała ta sytuacja?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności należałoby usystematyzować prawo własności do nieruchomości. Pierwszym Pani krokiem powinno być ustalenie, czy dla nieruchomości założona jest księga wieczysta, a jeżeli tak, jaki jest jej numer. Tę informację może Pani uzyskać w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Dysponując taką wiedzą, może Pani sama sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, kto jest wpisany jako właściciel nieruchomości (Dział II KW), a także jaka hipoteka jest wpisana (Dział IV KW).

Następnie należy zastanowić się, czy Państwo macie jeszcze możliwość przyjęcia spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. W mojej ocenie nie, albowiem od każdego zgonu upłynęło już 6 miesięcy. Jeżeli po śmierci babci i cioci zachowywaliście się Państwo biernie, to przyjęcie spadku nastąpiło wprost, tj. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do Pani ojca. Zachodzi pytanie, kiedy dokładnie zmarł – dzień, miesiąc, rok. Ma to o tyle istotne znaczenie, że zmianie uległy przepisy dotycząc dziedziczenia.

Nadto należałoby się zastanowić, kto po kim dziedziczy. Nie wskazuje Pani, czy ciocia była bezdzietną panną. Kiedy zmarł Pani dziadek (ojciec taty). Wszystko to jest ważne dla sprawy, albowiem konieczne będzie ustalenie, kto, po pierwsze, był dłużnikiem wobec banku, a po drugie – kto po kim dziedziczy, na jakich zasadach i w jakich częściach. Dopiero odpowiedzi na te pytania pozwolą ustalić, czy może Pani ponosić odpowiedzialność za dług, a jeżeli tak, to na jakich zasadach.

Co do przedawnienia: hipoteka się nie przedawni. Zgodnie z art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Przepisu tego nie stosuje się do roszczeń o świadczenia uboczne, do których zalicza się także odsetki. Czyli po przedawnieniu się odsetek, wierzyciel hipoteczny nie może żądać ich zapłaty i innych należności ubocznych. W pozostałym zakresie wierzyciel hipoteczny może żądać zapłaty przedawnionej wierzytelności od dłużnika hipotecznego, ale do wysokości sumy hipoteki.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »