Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie nieruchomości ze spadku z długami

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-06-08

Moja babcia wraz z ciocią (mama mojego ojca i jego siostra) zaciągnęły kredyt pod zastaw domu. Babcia nie żyje o 18 lat, ciotka natomiast zmarła przed 5 laty. Tato zmarł przed rokiem. Mój brat założył sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, prawdopodobnie zamierza przejąć nieruchomość łącznie z długami. Jeśli przejąłby te długi do wysokości inwentarza, czy ja też będę je dziedziczyć? Czy kredyt hipoteczny mimo upływu 24 lat się nie przedawnił? Jak w świetle prawa wygląda cała ta sytuacja?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności należałoby usystematyzować prawo własności do nieruchomości. Pierwszym Pani krokiem powinno być ustalenie, czy dla nieruchomości założona jest księga wieczysta, a jeżeli tak, jaki jest jej numer. Tę informację może Pani uzyskać w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Dysponując taką wiedzą, może Pani sama sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, kto jest wpisany jako właściciel nieruchomości (Dział II KW), a także jaka hipoteka jest wpisana (Dział IV KW).

Następnie należy zastanowić się, czy Państwo macie jeszcze możliwość przyjęcia spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. W mojej ocenie nie, albowiem od każdego zgonu upłynęło już 6 miesięcy. Jeżeli po śmierci babci i cioci zachowywaliście się Państwo biernie, to przyjęcie spadku nastąpiło wprost, tj. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do Pani ojca. Zachodzi pytanie, kiedy dokładnie zmarł – dzień, miesiąc, rok. Ma to o tyle istotne znaczenie, że zmianie uległy przepisy dotycząc dziedziczenia.

Nadto należałoby się zastanowić, kto po kim dziedziczy. Nie wskazuje Pani, czy ciocia była bezdzietną panną. Kiedy zmarł Pani dziadek (ojciec taty). Wszystko to jest ważne dla sprawy, albowiem konieczne będzie ustalenie, kto, po pierwsze, był dłużnikiem wobec banku, a po drugie – kto po kim dziedziczy, na jakich zasadach i w jakich częściach. Dopiero odpowiedzi na te pytania pozwolą ustalić, czy może Pani ponosić odpowiedzialność za dług, a jeżeli tak, to na jakich zasadach.

Co do przedawnienia: hipoteka się nie przedawni. Zgodnie z art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Przepisu tego nie stosuje się do roszczeń o świadczenia uboczne, do których zalicza się także odsetki. Czyli po przedawnieniu się odsetek, wierzyciel hipoteczny nie może żądać ich zapłaty i innych należności ubocznych. W pozostałym zakresie wierzyciel hipoteczny może żądać zapłaty przedawnionej wierzytelności od dłużnika hipotecznego, ale do wysokości sumy hipoteki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Nie chcę dziedziczyć po babci, jak odrzucić spadek?

Mój dziadek zmarł w 2011 r., babcia w styczniu 2017 r. Niedawno odbyła się pierwsza rozprawa, która ma na celu ustalenie spadkobierców. Mój ojciec...

 

Śmierć ojca, z którym nie miałem kontaktu

Mój ojciec zmarł w 5 miesięcy temu. Nie utrzymywaliśmy kontaktu. Nie wiem, czy coś po sobie zostawił, nie wiem też, czy miał jakieś długi. Obawiam...

 

Odrzucenie spadku a zwrot kosztów pogrzebu

Mama zmarła miesiąc temu. Ze względu na to, że zadłużenie mojej mamy było wyższe niż jej majątek, chciałbym odrzucić spadek. Moja rodzina to ja, żona...

 

Odpowiedzialność za długi ojca po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przed 3 laty ojciec przekazał w darowiźnie memu bratu dom. Potem go wydziedziczył, nie odwołując darowizny. Ojciec niedawno zmarł, pozostawiając po...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »