Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie nieruchomości ze spadku z długami

Marek Gola • Opublikowane: 2018-06-08

Moja babcia wraz z ciocią (mama mojego ojca i jego siostra) zaciągnęły kredyt pod zastaw domu. Babcia nie żyje o 18 lat, ciotka natomiast zmarła przed 5 laty. Tato zmarł przed rokiem. Mój brat założył sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, prawdopodobnie zamierza przejąć nieruchomość łącznie z długami. Jeśli przejąłby te długi do wysokości inwentarza, czy ja też będę je dziedziczyć? Czy kredyt hipoteczny mimo upływu 24 lat się nie przedawnił? Jak w świetle prawa wygląda cała ta sytuacja?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

W pierwszej kolejności należałoby usystematyzować prawo własności do nieruchomości. Pierwszym Pani krokiem powinno być ustalenie, czy dla nieruchomości założona jest księga wieczysta, a jeżeli tak, jaki jest jej numer. Tę informację może Pani uzyskać w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Dysponując taką wiedzą, może Pani sama sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, kto jest wpisany jako właściciel nieruchomości (Dział II KW), a także jaka hipoteka jest wpisana (Dział IV KW).

Następnie należy zastanowić się, czy Państwo macie jeszcze możliwość przyjęcia spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. W mojej ocenie nie, albowiem od każdego zgonu upłynęło już 6 miesięcy. Jeżeli po śmierci babci i cioci zachowywaliście się Państwo biernie, to przyjęcie spadku nastąpiło wprost, tj. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do Pani ojca. Zachodzi pytanie, kiedy dokładnie zmarł – dzień, miesiąc, rok. Ma to o tyle istotne znaczenie, że zmianie uległy przepisy dotycząc dziedziczenia.

Nadto należałoby się zastanowić, kto po kim dziedziczy. Nie wskazuje Pani, czy ciocia była bezdzietną panną. Kiedy zmarł Pani dziadek (ojciec taty). Wszystko to jest ważne dla sprawy, albowiem konieczne będzie ustalenie, kto, po pierwsze, był dłużnikiem wobec banku, a po drugie – kto po kim dziedziczy, na jakich zasadach i w jakich częściach. Dopiero odpowiedzi na te pytania pozwolą ustalić, czy może Pani ponosić odpowiedzialność za dług, a jeżeli tak, to na jakich zasadach.

Co do przedawnienia: hipoteka się nie przedawni. Zgodnie z art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Przepisu tego nie stosuje się do roszczeń o świadczenia uboczne, do których zalicza się także odsetki. Czyli po przedawnieniu się odsetek, wierzyciel hipoteczny nie może żądać ich zapłaty i innych należności ubocznych. W pozostałym zakresie wierzyciel hipoteczny może żądać zapłaty przedawnionej wierzytelności od dłużnika hipotecznego, ale do wysokości sumy hipoteki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »