Kategoria: Dział spadku

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieruchomości męża, ruchomości żony

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-05-03

Zmarł mój mąż. Posiadał nieruchomości nabyte na swoje nazwisko. Ja jestem właścicielką ruchomości (samochody, przyczepa). Proszę o informację, jak dziedziczymy – mamy wspólne dziecko, a mąż miał też dziecko z pierwszego małżeństwa.

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Z przedstawionego stanu faktycznego niezrozumiały jest dla mnie zapis, iż mąż nabył nieruchomości na swoje nazwisko. Co to oznacza? Nabył nieruchomości, ze swojego majątku osobistego, czy też nabył je w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej ze środków pochodzących z majątku wspólnego? Wprawdzie okoliczności te nie wpływają na bieg sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, ale mają znaczenie z punktu widzenia działu spadku.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Porządek dziedziczenia regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie, bowiem z treścią art. 931: „W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Do dziedziczenia z ustawy dochodzą w pierwszej kolejności osoby, dla których spadkodawca był ojcem lub matką. Dowodem istnienia więzi (pokrewieństwa) między tymi osobami jest akt stanu cywilnego (akt urodzenia), w którym zmarły wpisany jest jako ojciec lub matka innej osoby. Jeżeli do dziedziczenia dochodzą dalsi zstępni spadkodawcy niż jego dzieci, udokumentowanie praw do spadku wymaga przedstawienia stosownych aktów stanu cywilnego (aktów urodzenia), tzn. dokumentujących w pierwszej kolejności pochodzenie od spadkodawcy dziecka, a następnie pochodzenie kolejnej osoby od tego dziecka. W razie śmierci dziecka spadkodawcy przed otwarciem spadku niezbędny będzie akt urodzenia tego dziecka wskazujący zmarłego jako rodzica (niezbędny będzie także akt zgonu rodzica) oraz akt urodzenia spadkobiercy dokumentujący ojcostwo lub macierzyństwo dziecka spadkodawcy.

Małżonek spadkodawcy dochodzi do dziedziczenia z ustawy wtedy, gdy w chwili śmierci spadkodawcy pozostaje z nim w formalnym związku małżeńskim.

Dowodem pozostawania w związku małżeńskim jest akt stanu cywilnego (akt małżeństwa), z którego wynika, że wskazane tam osoby zawarły związek małżeński.

Dziedziczycie Państwo w częściach równych po 1/3 udziału po zmarłym mężu. Części majątku stanowiące majątek wspólny w połowie przynależą się Pani, a dziedziczeniu podlega jedynie udział męża w majątku wspólnym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »