Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieruchomości męża, ruchomości żony

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-05-03

Zmarł mój mąż. Posiadał nieruchomości nabyte na swoje nazwisko. Ja jestem właścicielką ruchomości (samochody, przyczepa). Proszę o informację, jak dziedziczymy – mamy wspólne dziecko, a mąż miał też dziecko z pierwszego małżeństwa.

Z przedstawionego stanu faktycznego niezrozumiały jest dla mnie zapis, iż mąż nabył nieruchomości na swoje nazwisko. Co to oznacza? Nabył nieruchomości, ze swojego majątku osobistego, czy też nabył je w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej ze środków pochodzących z majątku wspólnego? Wprawdzie okoliczności te nie wpływają na bieg sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, ale mają znaczenie z punktu widzenia działu spadku.

Porządek dziedziczenia regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie, bowiem z treścią art. 931: „W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Do dziedziczenia z ustawy dochodzą w pierwszej kolejności osoby, dla których spadkodawca był ojcem lub matką. Dowodem istnienia więzi (pokrewieństwa) między tymi osobami jest akt stanu cywilnego (akt urodzenia), w którym zmarły wpisany jest jako ojciec lub matka innej osoby. Jeżeli do dziedziczenia dochodzą dalsi zstępni spadkodawcy niż jego dzieci, udokumentowanie praw do spadku wymaga przedstawienia stosownych aktów stanu cywilnego (aktów urodzenia), tzn. dokumentujących w pierwszej kolejności pochodzenie od spadkodawcy dziecka, a następnie pochodzenie kolejnej osoby od tego dziecka. W razie śmierci dziecka spadkodawcy przed otwarciem spadku niezbędny będzie akt urodzenia tego dziecka wskazujący zmarłego jako rodzica (niezbędny będzie także akt zgonu rodzica) oraz akt urodzenia spadkobiercy dokumentujący ojcostwo lub macierzyństwo dziecka spadkodawcy.

Małżonek spadkodawcy dochodzi do dziedziczenia z ustawy wtedy, gdy w chwili śmierci spadkodawcy pozostaje z nim w formalnym związku małżeńskim.

Dowodem pozostawania w związku małżeńskim jest akt stanu cywilnego (akt małżeństwa), z którego wynika, że wskazane tam osoby zawarły związek małżeński.

Dziedziczycie Państwo w częściach równych po 1/3 udziału po zmarłym mężu. Części majątku stanowiące majątek wspólny w połowie przynależą się Pani, a dziedziczeniu podlega jedynie udział męża w majątku wspólnym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Spadek z udziałowcami

Jestem współwłaścicielką nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym. Udziałowcem w spadku jest też bratanica mojego zmarłego męża....

Jak przekazać cały majątek jednemu ze spadkobierców?

Tato zmarł 11 lat temu, nieruchomość rodzinna, czyli dom i działka, we wszystkich dokumentach była zapisana na jego nazwisko. Mama zmarła przed...

Dwie sprawy spadkowe i udziały w spadkach

Sprawa o dział spadku (ustawowy) jest aktualnie w sądzie, nie ma jeszcze rozstrzygnięcia co do wielkości spłaty. Odroczono wyrok z uwagi na...

Zgodne przekazanie udziałów w spadku bez obowiązku spłat lub dopłat

Zmarł mój mąż, nie pozostawił testamentu. Masę spadkową stanowi mieszkanie spółdzielcze własnościowe, garaż. Nie ma żadnych długów. Mamy 3 synów....

Rozdzielenie składników majątku między spadkobierców

Dwa lata temu zmarł ojciec mojego męża. Teściowa została z kredytem, domem na wsi i mieszkaniem własnościowym. Brat męża mieszka...

Jak sprawdzić rachunki i rozwiązać umowy po śmierci mamy?

Jak dokonać podziału majątku po zmarłej mamie? W skład majątku mamy wchodziły tylko ruchomości, samochód (niespłacony kredyt na ten samochód). Jak...

Brak porozumienia między spadkobiercami

Sąd ustalił na podstawie testamentu mojej babci spadek, który otrzymali nasza nieżyjąca mama (52%) i jej brat (48%). Uczestnikami sprawy byłem ja...

Odpis części nieruchomości a dział spadku

W 2010 roku zmarła moja mama, tata żyje, do podziału jest gospodarstwo rolne z nieruchomością gruntową z budynkami i domem mieszkalnym. Mam...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »