Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niespłacone zobowiązania zmarłej matki

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-06-26

Jak wygląda dziedziczenie długów, jeśli nie ma testamentu, a zmarła matka miała niespłacone zobowiązania? Czy dzieci obligatoryjnie dziedziczą długi swoich rodziców?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego (K.c.) wszystkie długi i zobowiązania, które zaciągnął spadkodawca, obciążają spadkobierców. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Zgodnie z art. 926 K.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.

Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Słowem, jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu, mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, bez względu na to czy w skład spadku wchodzi majątek, czy długi.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Oznacza to, że jeśli spadkodawca pozostawił dzieci – dziedziczą one w pierwszej kolejności jego majątek i długi.

Zgodnie z art. 1012 K.c. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Aby więc nie odziedziczyć po spadkobiercy długów, należy w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci rodzica (chyba że dziecko wykaże, że nie miało kontaktu z rodzicem i nie wiedziało o jego śmierci):

  • albo przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (wówczas odpowiadać za długi spadkowe będzie się tylko z pozostawionego przez spadkodawcę majątku), albo
  • odrzucić spadek.

W jednym i drugim przypadku należy złożyć odpowiednie oświadczenie. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »

oryginalne poduszki