Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieważność oświadczenia o odrzuceniu spadku

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2017-09-08

W maju 2016 r.* dowiedziałam się o powołaniu do spadku po zmarłym w 2013 r. kuzynie mojego nieżyjącego męża. Spadek jest obciążony długiem, więc w sierpniu 2016 złożyłam przed notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku i wysłałam do sądu, w którym jest prowadzone postępowanie spadkowe. Myślałam, że temat dla mnie jest zamknięty i nie pojechałam na dzisiejszą rozprawę, na której sędzia poinformował obecną rodzinę, że moje oświadczenie jest źle sformułowane, a więc nieważne. Następna rozprawa odbędzie się dopiero w grudniu, czyli już po upływie 6 miesięcy od uzyskania informacji o spadku. Czy wtedy będę mogła złożyć przed sądem jeszcze raz oświadczenie o odrzuceniu spadku, prawidłowo sformułowane, czy też już będzie za późno?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Doradzam skontaktować się z sądem spadku oraz z notariuszem, który przyjął od Pani oświadczenie o odrzuceniu spadku, w celu ustalenia, na czym polega przedmiotowa nieprawidłowość.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Prawo polskie dopuszcza złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed notariuszem. Potwierdza to art. 1018 ust. 3 Kodeksu cywilnego: „Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym”.

Jak rozumiem, Pani mąż żył w chwili śmierci swojego kuzyna, a następnie sam zmarł. W takim przypadku, jeśli Pani mąż zmarł (tzw. transmitent) przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, nie złożywszy takiego oświadczenia, oświadczenie takie może być złożone przez jego spadkobierców (określanych mianem transmitariuszy). Termin do złożenia tego oświadczenia nie może się skończyć wcześniej, aniżeli termin do złożenia oświadczenia co do spadku po zmarłym spadkobiercy. Mowa tu o tzw. transmisji uregulowanej w art. 1017 Kodeksu cywilnego.

Aby móc zadecydować o dalszych krokach, potrzebna jest znajomość wiążących faktów, czyli: kiedy zmarł Pani mąż i czy przeprowadziła już Pani po nim postępowanie spadkowe.

Transmitariusz nie działa w zastępstwie transmitenta, gdyż ten już nie żyje. Transmitariusz składa oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku we własnym imieniu.

Powyższe ustalenia są bardzo ważne, gdyż wygląda na to, że 6-miesięczny termin na odrzucenie spadku mógł już minąć (jeśli przyjmiemy, że o powołaniu Pani męża do spadku po kuzynie dowiedziała się Pani w maju 2016 r.) i Pani ewentualne oświadczenie o odrzuceniu spadku po tej dacie byłoby spóźnione, chyba że nie minęło jeszcze 6 miesięcy od śmierci Pani męża.

Istnieje możliwość uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia co do spadku w terminie, jeśli spadkobierca działał pod wpływem błędu lub groźby.

Jeśli okaże się, że rzeczywiście nie złożyła Pani skutecznie oświadczenia o odrzuceniu spadku po kuzynie męża, to można spróbować wystąpić do sądu z tzw. wnioskiem o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia woli co do spadku po kuzynie i równocześnie z tym wnioskiem złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Sądem właściwym będzie sąd spadku kuzyna (czyli sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy).

Wniosek musi zostać należycie uzasadniony.

* Opis sprawy z listopada 2016 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »