Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieważność oświadczenia o odrzuceniu spadku

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2017-09-08

W maju 2016 r.* dowiedziałam się o powołaniu do spadku po zmarłym w 2013 r. kuzynie mojego nieżyjącego męża. Spadek jest obciążony długiem, więc w sierpniu 2016 złożyłam przed notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku i wysłałam do sądu, w którym jest prowadzone postępowanie spadkowe. Myślałam, że temat dla mnie jest zamknięty i nie pojechałam na dzisiejszą rozprawę, na której sędzia poinformował obecną rodzinę, że moje oświadczenie jest źle sformułowane, a więc nieważne. Następna rozprawa odbędzie się dopiero w grudniu, czyli już po upływie 6 miesięcy od uzyskania informacji o spadku. Czy wtedy będę mogła złożyć przed sądem jeszcze raz oświadczenie o odrzuceniu spadku, prawidłowo sformułowane, czy też już będzie za późno?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Doradzam skontaktować się z sądem spadku oraz z notariuszem, który przyjął od Pani oświadczenie o odrzuceniu spadku, w celu ustalenia, na czym polega przedmiotowa nieprawidłowość.

Prawo polskie dopuszcza złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed notariuszem. Potwierdza to art. 1018 ust. 3 Kodeksu cywilnego: „Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym”.

Jak rozumiem, Pani mąż żył w chwili śmierci swojego kuzyna, a następnie sam zmarł. W takim przypadku, jeśli Pani mąż zmarł (tzw. transmitent) przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, nie złożywszy takiego oświadczenia, oświadczenie takie może być złożone przez jego spadkobierców (określanych mianem transmitariuszy). Termin do złożenia tego oświadczenia nie może się skończyć wcześniej, aniżeli termin do złożenia oświadczenia co do spadku po zmarłym spadkobiercy. Mowa tu o tzw. transmisji uregulowanej w art. 1017 Kodeksu cywilnego.

Aby móc zadecydować o dalszych krokach, potrzebna jest znajomość wiążących faktów, czyli: kiedy zmarł Pani mąż i czy przeprowadziła już Pani po nim postępowanie spadkowe.

Transmitariusz nie działa w zastępstwie transmitenta, gdyż ten już nie żyje. Transmitariusz składa oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku we własnym imieniu.

Powyższe ustalenia są bardzo ważne, gdyż wygląda na to, że 6-miesięczny termin na odrzucenie spadku mógł już minąć (jeśli przyjmiemy, że o powołaniu Pani męża do spadku po kuzynie dowiedziała się Pani w maju 2016 r.) i Pani ewentualne oświadczenie o odrzuceniu spadku po tej dacie byłoby spóźnione, chyba że nie minęło jeszcze 6 miesięcy od śmierci Pani męża.

Istnieje możliwość uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia co do spadku w terminie, jeśli spadkobierca działał pod wpływem błędu lub groźby.

Jeśli okaże się, że rzeczywiście nie złożyła Pani skutecznie oświadczenia o odrzuceniu spadku po kuzynie męża, to można spróbować wystąpić do sądu z tzw. wnioskiem o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia woli co do spadku po kuzynie i równocześnie z tym wnioskiem złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Sądem właściwym będzie sąd spadku kuzyna (czyli sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy).

Wniosek musi zostać należycie uzasadniony.

* Opis sprawy z listopada 2016 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Kiedy długi nie przekraczają wartości spadku – możliwe rozwiązania

Przed 4 miesiącami zmarł ojciec, pozostawiając majątek i długi, które jednak nie przekraczają wartości spadku. Spadkobiercami są: żona, ja –...

 

Solidarna odpowiedzialność za długi spadkowe przed działem spadku

Dwa lata temu zmarła moja mama. W wyniku postępowania spadkowego stałem się współwłaścicielem w 25% mieszkania. Obecnie mieszka tam wyłącznie...

 

Długi ojca biologicznego

Otrzymałam pismo od firmy windykacyjnej w sprawie zaspokojenia wierzytelności (spłacenie długu) po zmarłym biologicznym ojcu. Z ojcem nie miałam...

 

Kiedy złożyć wniosek do sądu o odrzucenie spadku?

Moja zmarła niedawno siostra pozostawiła długi. Jej dzieci złożyły przed notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku, o czym zostałam...

 

Czy żeby odrzucić spadek trzeba stawić się osobiście u notariusza?

Mam 15-procentowy udział w spadku po babci. Od jej śmierci nie minęło jeszcze 6 miesięcy. Jaka jest procedura odrzucenia spadku przeze mnie i przez...

 

Żądanie przez firmę windykacyjną zwrotu długu po zmarłym bracie

Mój brat umarł w 2001 r. Ostatnio jakaś firma windykacyjna zadzwoniła do nas, że zmarły ma u nich dług w wysokości 60 tys. zł...

 

Odrzucenie spadku w kolejności dziedziczenia

Przed 3 miesiącami zmarła moja babcia. Miała dwie córki: moją mamę i ciotkę. Czy mogę złożyć u notariusza wniosek o odrzucenie spadku po...

 

Co zrobić z pismem o spłatę długu po zmarłej matce?

Moja mama zmarła w 2004 roku, miała kredyt. Bank teraz upomniał się o odsetki i i spłatę. Majątek po zmarłej to dom, dostałem jego 1/3....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »