Kategoria: Zachowek

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezrealizowana obietnica brata spłaty z gospodarstwa rolnego

Marek Gola • Opublikowane: 2018-08-10

Przed laty, kiedy rodzice przechodzili na emeryturę, gospodarstwo rolne zostało przekazane bratu (przepisy nie przewidywały możliwości przeniesienia prawa na kilkoro dzieci). Wówczas brat zobowiązał się, że spłaci mnie i siostrę w częściach, które nam się należały (gdyby nie doszło do przeniesienia prawa). Nigdy nie spełnił swojej obietnicy. Od tego czasu minęło 30 lat, a brat zmarł. Czy można domagać się zapłaty od jego następców prawnych – dzieci i żony?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

W pierwszej kolejności zasadnym jest ustalenie, na jakiej podstawie brat wszedł w posiadanie gospodarstwa rolnego po rodzicach, czy była to umowa darowizny, czy umowa dożywocia? Ma to bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia dochodzenia ewentualnego zachowku. W przypadku umowy darowizny możliwe jest dochodzenie zachowku, w przypadku dożywocia nie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby ustalenie numeru księgi wieczystej nieruchomości. O ile nie jest Pani w posiadani takiego numeru, o tyle można spróbować uzyskać jej numer w starostwie powiatowym właściwym dla położenia nieruchomości, podając lokalizację i numer działki.

Niestety, nie wskazuje Pani, czy postępowania spadkowe po rodzicach były przeprowadzone. To ważne, bo zachodzi pytanie, czy rodzice jeszcze żyją, a jeżeli nie, to kiedy zmarli. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu, w przypadku braku testamentu – od dnia otwarcia spadku, tj. od dnia śmierci. W opisanym przypadku chodzi o śmierć każdego z rodziców.

Należy jednak podkreślić, iż Sąd Najwyższy uznał, że złożenie przez osobę uprawnioną do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, przerywa bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy ustawowego (uchwała z 10.10.2013r. III CZP 53/13). Jeżeli zatem rodzice zmarli do 5 lat wstecz, winna Pani jak najszybciej złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, by termin 5-letni uległ przerwaniu. Wówczas po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzenie spadku po rodzicach może Pani dochodzić zachowku. Osobiście jednak nie wiedzę szans na dochodzenie spłaty obiecanej przed laty przez brata, a zatem w wysokości udziałów, które by Paniom przysługiwały.

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.

Reasumując, w pierwsze kolejności powinna Pani ustalić, na jakiej podstawie gospodarstwo przeszło na brata. W dalszej kolejności sprawdzić, czy od śmierci każdego z rodziców upłynęło 5 lat. Jeżeli upłynęło, a postępowanie spadkowe po nich nie było przeprowadzane, wówczas roszczenie uległo przedawnieniu. Jeżeli nie minęło, należy jak najszybciej złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po każdym z nich (sąd rejonowy właściwy dla ich miejsca zamieszkania), celem przerwania przedawnienia roszczenia o zachowek.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »