Kategoria: Podatki

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązki podatnika-spadkobiercy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-05-19

Odziedziczyłem 1/3 spadku po zmarłej siostrze taty – mamy postanowienie sądu. Jakie są moje obowiązki jako podatnika–spadkobiercy? Które ustawy mają do mnie zastosowanie?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Jak rozumiem z treści Pani pytania, miało miejsce dziedziczenie ustawowe i zastosowano tu art. 932 § 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Nie wskazuje Pani, czy pisząc „1/3”, miała Pani na myśli 1/3 całego spadku, czy też 1/3 udziału spadkowego przysługującego po ojcu, co więcej, części te mogą się pokrywać. Niemniej jednak bez względu na powyższe nie istnieje uniwersalny katalog obowiązków spadkobiercy. Potencjalne obowiązki są uzależnione od szczegółów stanu faktycznego czy też, w pewnym uproszczeniu, składu masy spadku. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów kodeksu cywilnego (art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego).

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Przyjmując spadek, można bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) – to również w pewnych stacjach determinuje zakres obowiązków. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania; co do zasady brak oświadczenia jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi).

W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia, a zgodnie z art. 1030 do chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku; od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. Oczywiście do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe, a po dziale spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów – niemniej jednak dokonanie działu spadku nie jest obligatoryjne.

Odnośnie przepisów podatkowych istnieją pewne reguły, obowiązki, jednak są uzależnione, jak już wskazałem, od cech spadku, np. zgodnie z art. 96 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług zgłoszenia o zaprzestaniu działalności w wyniku śmierci podatnika dokonuje jego następca prawny. Co do odpowiedzialności, zasadą generalną jest, że spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy, co wynika wprost z art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »