Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązki podatnika-spadkobiercy

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-05-19

Odziedziczyłem 1/3 spadku po zmarłej siostrze taty – mamy postanowienie sądu. Jakie są moje obowiązki jako podatnika–spadkobiercy? Które ustawy mają do mnie zastosowanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem z treści Pani pytania, miało miejsce dziedziczenie ustawowe i zastosowano tu art. 932 § 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Nie wskazuje Pani, czy pisząc „1/3”, miała Pani na myśli 1/3 całego spadku, czy też 1/3 udziału spadkowego przysługującego po ojcu, co więcej, części te mogą się pokrywać. Niemniej jednak bez względu na powyższe nie istnieje uniwersalny katalog obowiązków spadkobiercy. Potencjalne obowiązki są uzależnione od szczegółów stanu faktycznego czy też, w pewnym uproszczeniu, składu masy spadku. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów kodeksu cywilnego (art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego).

Przyjmując spadek, można bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) – to również w pewnych stacjach determinuje zakres obowiązków. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania; co do zasady brak oświadczenia jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi).

W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia, a zgodnie z art. 1030 do chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku; od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. Oczywiście do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe, a po dziale spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów – niemniej jednak dokonanie działu spadku nie jest obligatoryjne.

Odnośnie przepisów podatkowych istnieją pewne reguły, obowiązki, jednak są uzależnione, jak już wskazałem, od cech spadku, np. zgodnie z art. 96 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług zgłoszenia o zaprzestaniu działalności w wyniku śmierci podatnika dokonuje jego następca prawny. Co do odpowiedzialności, zasadą generalną jest, że spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy, co wynika wprost z art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »