Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ochrona majątkowa dzieci z drugiego małżeństwa w przypadku śmierci

Autor: Katarzyna Bereda

Mamy z mężem dwoje małoletnich dzieci. Mąż ma z pierwszego małżeństwa dorosłego syna. Chciałabym, aby w razie śmierci nasze dzieci wspólne odziedziczyły po nas majątek. Syn męża dostał już działkę (po rozpadzie małżeństwa męża). Jak to prawnie ogarnąć, żeby zapewnić ochronę majątkową dzieci z drugiego małżeństwa na przyszłość w przypadku śmierci męża?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ochrona majątkowa dzieci z drugiego małżeństwa w przypadku śmierci

Zrzeczenie się dziedziczenia na przyszłość

Jeżeli nie chcą Państwo, aby dzieci w przyszłości płaciły na rzecz syna męża ewentualny zachowek, jedyną możliwością jest podpisanie przez męża z synem umowy o zrzeczenia się dziedziczenia – z uwagi na wcześniejszą darowiznę.

Zgodnie z treścią art. 1048 Kodeksu cywilnego spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż umowę tę zawierają – z jednej strony – potencjalny spadkobierca ustawowy, z drugiej zaś strony – jego przyszły spadkodawca, a więc ojciec z synem. Należy przy tym podnieść, iż zrzeczenie się obejmuje jedynie dziedziczenie ustawowe. Nie wyłącza zatem dziedziczenia testamentowego zrzekającego się. Zrzekający się może dziedziczyć na podstawie testamentu sporządzonego zarówno przed zrzeczeniem, jak i po zrzeczeniu się dziedziczenia (tak uchwała SN z 15.5.1972 r., sygn. akt III CZP 26/72). Należy także wskazać, iż ustawodawca dla ważności zrzeczenia się dziedziczenia wymaga formy aktu notarialnego. Dlatego też mąż i syn powinni w tym celu udać się do notariusza.

Zgodnie bowiem z art. 1049 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.

§ 2. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku”.

Co do zasady bowiem skutki umowy rozciągają się jednak jedynie na zstępnych, którzy w myśl przepisów o dziedziczeniu ustawowym wstępowaliby w miejsce zrzekającego się, gdyby ten nie dożył chwili otwarcia spadku (np. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1959, s. 78).

Zobacz również: Dziedziczenie po małżonku

Ochrona majątkowa wspólnych dzieci

Z uwagi na powyższe, po wskazaniu przy umowie zrzeczenia się dziedziczenia, iż ma się to rozciągać na dzieci syna – nie będzie miał prawa ani on, ani jego dzieci – nawet w przypadku śmierci męża – na dochodzenie roszczenia o zachowek. Dlatego też obecnie jest to jedyne i najlepsze rozwiązanie, aby syn nie dochodził do dziedziczenia ustawowego po męża i nie mógł w przyszłości dochodzić roszczenia o zachowek. W dalszej części mąż może sporządzić testament i przekazać wszystko Państwu w równych udziałach. To zabezpieczy majątkowo Państwa wspólne dzieci na przyszłość.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl