Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Od czego zacząć procedurę spadkową po zmarłym ojcu?

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 2018-09-07

Mój tata zmarł tydzień temu. Mieszkał w mieszkaniu spółdzielczym własnościowym razem z żoną, moją mamą – oboje rodzice byli jego właścicielami. Mieszkanie nie ma księgi wieczystej. Do kręgu spadkobierców należy więc mama, siostra i ja. Od czego zacząć procedurę spadkową po zmarłym ojcu? Jak ona wygląda krok po kroku i jakie są terminy? Aktu własności nie ma, jest zapis w spółdzielni mieszkaniowej.

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo sprawna, szybka i kompetentna usługa prawna, która spełniła moje oczekiwania. W przyszłości z pewnością skorzystam znowu i polecę Państwa adres innym. 
Piotr, lekarz, 67 lat
Dziękuję bardzo za opracowanie umowy współpracy. Zawiera newralgiczne zapisy, które wg mnie jednoznacznie różnią się od umowy o pracę. Myślę, że instytucje kontrolne również będą miały takie zdanie. W przyszłości, po kontroli napiszę czy rzeczywiście tak się stało. Będę przyszłościowo korzystała z Państwa usług, a także polecę znajomym, którzy będą mieli taką potrzebę
Barbara
Doskonała i kompetentna obsługa prawna. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące, poparte odpowiednimi odniesieniami do aktów prawnych. Bardzo szybka odpowiedz na dodatkowe, uzupełniające pytania.
Katarzyna, Informatyk, wykładowca akademicki, 46 lat
Dziękuję. Porada mi bardzo pomogła
Andrzej, elektronik, 50 lat
Profesjonalizm, rzetelność, zaangażowanie, cierpliwość (dot. dodatkowych pytań :) ), wyczerpujące odpowiedzi poparte przepisami prawa, wycena konkurencyjna :) Jestem bardzo zadowolona.
Jolanta, pracownik biurowy, 60 lat
Bardzo precyzyjna i wyczerpująca odpowiedz która mi bardzo pomogła. Dziękuję
Michał, 54 lata
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedż.
Jolanta
Z usługi skorzystałam po raz kolejny. Uczciwe, wnikliwe i miłe podejście do problemu nieznanej osoby, z którą nie ma się bezpośredniego kontaktu. Serdecznie dziękuję
Elżbieta, 65 lat, technik technolog żywienia
Bardzo szybko i w sposób jasny otrzymałam odpowiedz. 
 
Agata
Po raz kolejny korzystam z Państwa pomocy, za pierwszym razem efekt był pozytywny, myślę że teraz również.
Ewa, 56 lat, ekonomistka
Dziękuję za pomoc. Pomogliście mi Państwo i rozwialiście wątpliwości.
Iza
Krótki czas oczekiwania na odpowiedź
Joanna
Wyczerpująca i jasna odpowiedź
Mariusz, 60 lat
Bardzo merytoryczna opinia . Bardzo dla mnie pomocna.
Jolanta, nauczycielka, 55 lat
Szybkość i rzetelność odpowiedzi.
Marta
Szybko i bardzo przystępnie wyjaśnione moje wątpliwości. Dużym plusem jest zadanie dodatkowego pytania w przedmiotowej sprawie. Polecam i w przyszłości gdy tylko będę miał problem skorzystam ponownie.
Robert, 47 lat
Witam. Uzyskałam wyczerpującą odpowiedź na zadane pytanie poparte przykładami i możliwościami rozwiązania sprawy. Odpowiedź mnie w zupełności usatysfakcjonowała. 
Edyta, 40 lat
Dziękuje za pomoc jestem uradowany państwa opiniami Było szybko ! 
Sławomir, technik, 50 lat
Szybka sprawna pomoc w dziedzinie prawa spadkowego.
Cecylia, 54 lata
Konkretnie, rzeczowo i na temat
Tomasz, chemik, 46 lat
Dziękuję, b. fachowa i wyczerpująca odpowiedz nie rozczarowałam się obsługą choć miałam wątpliwości.
Katarzyna, 40 lat
500% OK!!!
Rafał
 Możliwość uzyskania rzetelnej informacji z domu
Krzysztof, 54 lata
Szybki kontakt z prawnikiem, rzeczowa porada, ludzkie podejście do sprawy. Tacy powinni być prawnicy.
Krzysztof
Jestem bardzo zadowolona z pomocy pana Janusza Polanowskiego której mi udzielił wyczerpującej odpowiedzi.Polecam wszystkim
Wiola
Jak zwykle szybko i rzetelnie.
Joanna
Jestem bardzo zadowolona z porady, jasna wyczerpująca odpowiedz na każde pytanie. Polecam.
Ewa
Dziękuję prawnikowi, który bardzo mi pomógł w zawikłanej dla mnie sprawie, nikt inny jak w "eporady24" nie pomógłby mi lepiej, wielki szacunek dla Pana !!! dziękuję za tak wyczerpujące informacje, opinia dla Pana to 5x2/5 ocen najwyższych, polecam wszystkim zainteresowanych swoimi problemami tylko w : eporady24...
Janina
Odpowiedz udzielona bardzo szybko, precyzyjnie, konkretnie. W końcu zrozumiałam dlaczego tak a nie inaczej mam postąpić. Jestem bardzo zadowolona z porady.
Agnieszka
Kompetentna i szybka odpowiedź powołująca się na konkretne przepisy prawne i orzeczenia Sądu. Miły kontakt Ekspertem.
Ewa, nauczyciel

Spadek – określony ustawowo w art. 922 Kodeksu cywilnego (K.c.) – może obejmować różnego rodzaju uprawnienia i obowiązki, które spadkodawcy przysługiwały za jego życia (doczesnego). Jednym z rodzajów praw podlegających dziedziczeniu (a także zbywalnych) jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – zaliczone do ograniczonych praw rzeczowych (art. 244 i następne K.c.) oraz dokładniej uregulowane w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Jak rozumiem, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało obojgu rodzicom; być może wchodziło ono w skład wspólności majątkowej małżeńskiej – ustawowego ustroju majątkowego w rozumieniu art. 31 i następnych Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.); to proponuję omówić (stosownie do zaistniałej sytuacji) z Pani mamą. Prawdopodobnie w skład spadku (art. 922 i następne K.c.) wchodzą również inne składniki majątkowe, ale nie można wykluczyć też określonych wyłączeń – np. dotyczących środków na rachunkach bankowych (na podstawie przewidzianego w Prawie bankowym tak zwanego zapisu bankowego) oraz w określonych funduszach lub w instytucjach ubezpieczeniowych (w sposób podobny do „zapisu bankowego”).

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

W zakresie składników majątkowych, które wchodziły w skład (prawdopodobnej) wspólności majątkowej małżeńskiej między Pana rodzicami (a wspólność taka wygasa wraz z ustaniem małżeństwa, np. wraz ze śmiercią jednego z małżonków), podkreślenia wymaga to, że część (wartości) aktualnie już byłej wspólności majątkowej małżeńskiej stanowi majątek Pana mamy – a więc nie wchodzi w skład spadku po Pańskim tacie; na ogół ma zastosowanie równość udziałów we wspólności majątkowej małżeńskiej, ale są możliwe wyjątki od tej reguły (art. 43 K.r.o.). Niekiedy (co nabiera znaczenia np. w związku z działem spadku) w grę może wchodzić rozliczenie „przesunięć majątkowych” (art. 45 K.r.o.) między wspólnością majątkową małżeńską a majątkiem osobistym małżonka (jednego albo dwóch).

W poprzednim akapicie wskazałem także na określone potencjalne sytuacje specyficzne. Teraz warto – chociażby dla ułatwienia orientacji – rozpatrzyć ujęcia modelowe; są one (jak to modele) uproszczone, więc warto (zwłaszcza na określonym etapie przygotowań do załatwiania „spraw spadkowych”) poważnie zastanowić się nad tym, czy wystarczą „ujęcia modelowe”, czy też w związku ze spadkiem po tacie mają miejsce okoliczności specyficzne (uzasadniające odstępowanie od „modeli teoretycznych”).

Według prawa w Polsce obowiązującego – regułą jest wpierw stwierdzanie nabycia spadku, a następnie ewentualny dział spadku; ewentualny, ponieważ do oficjalnych ewidencji (np. ksiąg wieczystych) oraz do „ksiąg spółdzielczych” wpisuje się uprawnienia spadkobierców na podstawie dokumentu stwierdzającego nabycie spadku – oczywiście, prawnie dopuszczalne (a niekiedy wprost bardzo zasadne) okazuje się przeprowadzenie oficjalnego działu spadku.

O „sprawach spadkowych” napisano niejedną książkę, więc oczywistością jest niemożność monograficznego ukazania takiej problematyki w tej odpowiedzi. Można (a nawet trzeba) wskazać szczególnie ważne zagadnienia.

Proszę sprawdzić, czy zmarły tata pozostawił testament (art. 941 i następne K.c.) – niekiedy wystarczy przejrzeć dokumenty lub książki (dość częste miejsce umieszczania testamentów), ale w grę może wchodzić również sprawdzenie (odpłatnie) w kancelarii notarialnej, czy informacje o testamencie Pana taty zamieszczono w „rejestrze testamentów”. Chodzi o to, że (z uwagi na art. 926 K.c.) dziedziczenie testamentowe (art. 941 i następne K.c.) ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym (art. 931 i następne K.c.). Jeżeli Pana tata nie pozostawił testamentu, to ma miejsce dziedziczenie ustawowe po nim – w przypadku wdowy i dzieci podstawowe znaczenie ma art. 931 K.c. Wdowa (to jest Pana mama) oraz dwoje dzieci (w tym Pan) – taka sytuacja oznacza dziedziczenie w częściach równych (po 1/3) przez każde z Państwa (art. 931 K.c.). Oczywiście chodzi o spadek po tacie. Modelowo rzecz ujmując – w zakresie tytułu prawnego do odnośnego mieszkania – prawdopodobnie w skład spadku po tacie wchodzi połowa udziałów (art. 204 K.c. odpowiednio stosowany) w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu – właśnie tę połowę udziałów w tymże „prawie spółdzielczym” dziedziczą Państwo (każda po 1/3), ale (co podkreślam) chodzi o ujęcie modelowe (które może ulec zmianie, np. w ramach działu spadku). Oczywiście, w skład spadku wchodzą zapewne także inne składniki majątkowe (prawdopodobnie Panu znane). Skład majątku spadkowego jest szczególnie ważny w ramach działu spadku (art. 1037 i następne K.c.) – przy staraniach o stwierdzenie nabycia spadku z reguły gra mniejszą rolę.

Do stwierdzenia nabycia spadku może dojść w postępowaniu przed sądem cywilnym albo przez sporządzenie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia – przepisy proceduralne o „sprawach spadkowych” zawarto w art. 627 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), zaś aktów poświadczenia dziedziczenia dotyczy głównie art. 95a i następne Prawa o notariacie. Opłata sądowa jest niezbyt wysoka – parędziesiąt złotych (od rozpatrzenia sprawy), z odebraniem oświadczenia (oświadczeń) co do spadku wiążą się kolejne opłaty (niezbyt wysokie, ale także w przypadku dokonywania czynności przed notariuszem pobierana jest taksa notarialna). W kancelarii notarialnej na ogół załatwia się sprawy szybciej, ale niekiedy potrzeba spokojnego zastanowienia się (co może być trudne w związku z silnym przeżywaniem żałoby). Przy załatwianiu stwierdzenia nabycia spadku szczególnie ważne jest wykazanie, kto i na jakiej podstawie (testamentu lub ustawy) dziedziczy po określonym spadkobiercy; zagadnienia ściśle związane z majątkiem spadkowym na ogół schodzą na dalszy plan (poza specyfiką związaną z dziedziczeniem gospodarstw rolnych). Jeżeli do sądu skieruje się dobrze przygotowany i szybko opłacony (w czym może pomóc kontakt z sekretariatem sądowym) wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wraz z wymaganymi załącznikami (o które także dobrze jest zapytać w sekretariacie sądowym), to do stwierdzenia nabycia spadku może dojść na pierwszej rozprawie (dość szybko wyznaczonej i przeprowadzonej) – poza sytuacjami rzeczywiście pilnymi czas może okazać się mniej istotny dla wyboru sposobu doprowadzenia do stwierdzenia nabycia spadku (droga sądowa albo w kancelarii notarialnej).

Podstawowym załącznikiem do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest odpis aktu zgonu spadkodawcy – proponuję jeden z otrzymanych (zapewne trzech) odpisów aktu zgonu Pana taty włożyć do teczki, w której będą sukcesywnie gromadzone ważne dokumenty w związku z dążeniem do stwierdzenia nabycia spadku. Ważne są również inne odpisy aktów stanu cywilnego: aktu małżeństwa Pana rodziców, odpisy aktów urodzenia spadkobierców. W praktyce spotyka się przedstawianie (sądowi lub notariuszowi) również odpisów aktów małżeństwa spadkobierców (np. dzieci lub wnuków spadkodawcy), ale to wydaje się zbędne (szczególnie w przypadku dziedziczenia ustawowego). Chociażby uniknięcie zbędnych kosztów (np. ponoszenia opłat administracyjnych) przemawia za zapytaniem (w sądzie lub kancelarii notarialnej) o „wykaz wymaganych dokumentów” – poza tym mało praktyczne wydaje się przedstawianie dokumentów zbędnych. Do sądu wniosek (wraz z załącznikami) kieruje się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy – „z odpisami”, ale często w praktyce akceptuje się kopie (jako załączniki do odpisu wniosku lub innego pisma). Opłatę sądową można uiścić w różny sposób (w tym znakami opłaty sądowej).

Nie ma ustawowo wyznaczonego terminu końcowego załatwiania „spraw spadkowych” (w tym stwierdzenia nabycia spadku). Za to jest termin sześciomiesięczny (art. 1015 K.c.) do złożenia oświadczenia co do spadku (art. 1012 i następne K.c.). Oświadczenia co do spadku (art. 1012 i następne K.c.) mają ścisły związek z odpowiedzialnością za długi spadkowe (art. 1030 i następne K.c.). Od stosunkowo niedawna skutkiem niezłożenia oświadczenia co do spadku jest przyjmowanie, że doszło do przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza (czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe); dawniej uznawano, że w takiej sytuacji doszło do przyjęcia spadku wprost. W praktyce ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe wymaga wykonania i przedłożenia (docelowo do „sądu spadku”) wykazu inwentarza przez spadkobiercę (ewentualnie wykazów inwentarza przez spadkobierców) albo dokonania spisu inwentarza przez komornika sądowego (z czym wiążą się wyższe koszty). Proszę unikać składania oświadczenia o przyjęcia spadku wprost (o prostym przyjęciu spadku) – bo taki sposób przyjęcia spadku skutkuje nieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe (inaczej mówiąc: grozi „dołożenie do spadku z własnego majątku”).

Po stwierdzeniu nabycia spadku należy w miarę szybko skierować oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego – jeżeli chce się skorzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (w tym terminie wskazano także termin składania takich informacji).

Dział spadku w formie aktu notarialnego wiąże się z taksą notarialną wyliczaną stosownie do wartości majątku spadkowego. Jeżeli do sądu trafia (pochodzący od wszystkich spadkobierców) – we wniosku o dział spadku albo w załączniku do takiego wniosku – zgodny projekt podziału, to sąd powinien wezwać do uiszczenia znacznie niższej opłaty sądowej. Oczywistością jest przedstawienie nie tylko odpisu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypisu z aktu poświadczenia dziedziczenia, ale także dokumentów dowodzących wchodzenia w skład spadku określonych składników majątkowych. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu takim dokumentem może być zaświadczenie z właściwej spółdzielni mieszkaniowej; takie zaświadczenie również może stanowić bardzo ważny załącznik do wniosku o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Gdyby do założenia księgi wieczystej miało dojść po stwierdzeniu nabycia spadku, to odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (z klauzulą prawomocności) może być podstawą dokonania odpowiednich wpisów w księdze wieczystej (zakładanej lub prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).

Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest dobrowolne – nie ma takiego obowiązku prawnego o charakterze powszechnym (niekiedy może to się wiązać z inicjatywą wierzycieli lub wierzyciela albo z ustanowieniem ograniczonego prawa na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu). Jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest założona księga wieczysta, to zmniejsza się (i to znacznie) ryzyko związane z problemami finansowymi spółdzielni mieszkaniowej (będącej właścicielem mieszkania, którego dotyczy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Przy załatwianiu spraw w sądowym wydziale ksiąg wieczystych dobrze jest podkreślać, że określone wnioski o wpis związane są z dziedziczeniem (opłata sądowa powinna być nieco niższa).

Podkreślam, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu różni się od prawa własności (określonego ustawowo w art. 140 K.c.); to „prawo spółdzielcze” zalicza się do ograniczonych praw rzeczowych (art. 244 i następne K.c.) – zwanych także „prawami na rzeczy cudzej”. Ograniczone prawa rzeczowe upoważniają do korzystania z rzeczy należącej do innej osoby – w przypadku „praw spółdzielczych” chodzi o korzystanie z lokalu, którego właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa. Rozróżnianie rodzajów praw rzeczowych (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu od własności) może się przydać – np. przy składaniu informacji podatkowej oraz przy wnioskowaniu o założenie księgi wieczystej lub o dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

Proponuję wystrzegać się pochopnych decyzji (np. jakiegoś „zrzekania się” lub odrzucania spadku). Ma Pan prawo, jako współuprawniony, do mieszkania na podstawie tytułu prawnego do niego niezależnie od tego, kto w nim mieszka lub będzie mieszkał. Proszę rozważyć ewentualne członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej; zdarza się bowiem różnicowanie (części) opłat zależnie od tego, czy osoba mająca „prawo spółdzielcze” jest albo nie jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Daleki jestem od zachęcania albo zniechęcania w tym zakresie – zalecam spokoje rozważenie różnych aspektów. Ważne sprawy proszę załatwiać na piśmie; pisma należy składać za pokwitowaniem przyjęcia lub wysyłać listem poleconym (i to „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Stawiennictwo na rozprawie spadkowej

Moja mama zmarła 6 stycznia. 15 lutego mój ojciec złożył do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Dostałem już zawiadomienie o terminie sprawy (ma się odbyć pod koniec marca – a ja wtedy wyjeżdżam). Według pisma stawiennictwo jest nieobowiązkowe. Czy coś mi grozi, jeśli nie stawię się na rozprawie spadkowej? Co wtedy postanowi sąd? Ja i ojciec jesteśmy jedynymi spadkobiercami.

 

Gdzie szukać starych akt sądowych dotyczących postępowań spadkowych?

Moja nieżyjąca matka w 1977 r. prowadziła sądowe nabycie spadku po swoim ojcu, ale nie zostało to zaraz zapisane w księdze wieczystej i w rezultacie nadal właścicielem pola jest dziadek (zmarły w 1970 r.). Gmina upomniała się o uregulowanie stanu własności. Jednak nasze dokumenty kilkanaście lat temu uległy zniszczeniu w czasie powodzi. Przypuszczam, że oryginalne akta sprawy powinny być w sądowym archiwum, ale nie znam sygnatury akt tylko rok. Czy jest możliwe udostępnienie akt sprawy sądowej do wglądu (jeśli się zna numer sygnatury lub nie zna) i zrobienie kopii? Jeśli tak, to gdzie obecnie gromadzone są akta sądowe z dawnych lat? Jakie są warunki ich udostępnienia?

Czy długi wobec zmarłego są wliczane do masy spadkowej?

Zmarł mój brat – bezdzietny kawaler, najstarszy spośród ośmiorga rodzeństwa, rodzice nie żyją. Brat pozostawił testament, w którym rozdzielił swój majątek. Czy długi dwojga rodzeństwa wobec zmarłego brata są wliczane do masy spadkowej?

Odziedziczone nieruchomości przez nieżyjącą babcię - jak zabrać się za sprawę spadkową?

Jestem w posiadaniu wyroku sądu z 1958 r., który przyznaje mojej już nieżyjącej babci prawo do odziedziczenia nieruchomości w pewnym mieście w Polsce. Działki zostały przyznane jako spadek po zmarłym ojcu. Oprócz babci w postanowieniu figuruję jeszcze inne osoby – spadkobiercy, których nie znam, jest to jakaś daleka rodzina. Dokumenty trafiły do mnie niedawno, za pośrednictwem mojego ojca (czyli syna babci). W wyroku są określone działki oraz to, co się na nich wówczas znajdowało (rola, dom z ogrodem). Odnalazłem je na mapie geodezyjnej (po numerach podanych przez sąd) i wszystko się zgadza. Do wyroku zostały również dołączone mapki, wszystko z pieczęciami urzędów i podpisami. Od tamtych czasów sprawą tych nieruchomości nikt się nie zajmował, nikt nie wie, kto jest właścicielem. Zająłbym się  doprowadzeniem do końca, ale nie wiem, jak to należałoby zrobić. Będę wdzięczny za wyjaśnienia! Co zrobić i jak zabrać się za sprawę spadkową?

Majątek osobisty męża a dziedziczenie

Czy tylko ja i syn dziedziczymy po mężu jego majątek osobisty (w jego skład wchodzi darowizna od jego rodziców, tj. dom, działka, sklep, działka). Mamy wspólnotę majątkowa. Po ślubie sklep został rozbudowany i jest tam też budynek gospodarczy – wszystkie nieruchomości są na nazwisko męża. Powiedziano mi, że nie mogę być właścicielem niczego wybudowanego na ziemi będącej majątkiem osobistym męża, że musiała być poszerzona wspólnota majątkowa o grunty. Czy faktycznie nic nie dziedziczę? W takim razie kto dziedziczy?

Testament i podział spadku przez sąd dla rodzeństwa

Mój ojciec umarł w 1992 r. i nie zostawił testamentu, a matka umarła w 2012 r. i zapisała w testamencie dom najstarszemu synowi. Jest nas pięcioro rodzeństwa. Jak będzie spadek podzielony przez sąd? Dodam, że do tej pory nie przeprowadzono żadnej sprawy spadkowej.

Jak podzielony zostanie spadek po cioci?

Niedawno zmarła ciocia, która pozostawiła bez testamentu własnościowe mieszkanie. Była osobą niezamężną, bezdzietną. Rodzice cioci nie żyją. Także rodzeństwo jej nie żyje. Ciocia miała bratanice i jednego bratanka, który już nie żyje, ale pozostawił żonę i nieletnie dziecko. Jak podzielony zostanie spadek po cioci? Czy mieszkanie otrzymają tylko bratanice, czy dziedziczy także żona lub dziecko nieżyjącego bratanka?Zapytaj prawnika

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »