Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odnalezienie dyspozycji 2 lata po śmierci ojca

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-06-03

Mój ojciec zmarł 2 lata temu. 2 maja sprzątałam ostatecznie jego dom przed sprzedażą i przypadkiem znalazłam dyspozycję na wypadek śmierci – dotyczy ona pieniędzy na lokacie i jest spisana na mnie. Nie miałam pojęcia o tych oszczędnościach ani o dyspozycji. Złożyłam już w US SD-Z2 wraz z dyspozycją i potwierdzeniem wypłaty gotówki z banku. Wiem, że jest 6 miesięcy na zgłoszenie spadku – czy w tej sytuacji czeka mnie podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych określonych z chwilą śmierci wkładcy.

Jak Pani wie, obecnie ustawodawca zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych, jeżeli spełnią określone w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn warunki, w tym zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2 a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

Przywołane tu zastrzeżenie art. 4a ust. 2 ustawy zmienia sposób liczenia terminu 6-miesięcznego, bowiem jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminu 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego (czyli tu od daty śmierci ojca), zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

Poprawnie zatem określono datę 2 maja jako datę powstania obowiązku podatkowego, jednak jeśli po upływie 6 miesięcy od tego dnia dowiedziała się Pani o nabyciu wkładu, ma Pani nowe 6 miesięcy na złożenie SD-Z2 w tym zakresie. Te 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym dowiedziała się Pani o dokonanej dyspozycji. Warunkiem jednak jest uprawdopodobnienie faktu późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu.

Tym samym jeśli po upływie 6 miesięcy od dnia śmierci ojca dowiedziała się Pani o nabyciu wkładu, to słusznie postąpiła Pani, składając SD-Z2, lecz prawo do zwolnienia uzyska Pani tylko, jeśli dodatkowo uprawdopodobni Pani, że po upływie 6 miesięcy od tego dnia dowiedziała się Pani o nabyciu wkładu i w ciągu 6 miesięcy od tego dnia złożyła Pani SD-Z2. Uprawdopodobnienie to mniej niż udowodnienie, na ogół wystarczy złożyć przekonywujące wyjaśnienia w US lub przedłożyć np. oświadczenie osoby trzeciej potwierdzające taki przebieg zdarzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Przedawnienie podatku od spadku

Tata i babcia odziedziczyli gospodarstwo rolne po połowie po moim dziadku postanowieniem sądu z 1984 r. Sprawy związane ze podatkiem nie zostały uregulowane....

 

Nabycie spadku przed 2007 rokiem a podatek

Dostałem zawiadomienie z sądu o konieczności zapłacenia podatku od nieruchomości, którą otrzymałem po moim zmarłym w 2006 roku ojcu....

 

Skutki finansowe niezgłoszenia spadku do Urzędu Skarbowego

Skutki finansowe niezgłoszenia spadku do Urzędu Skarbowego

Po śmierci ojca przeprowadzono w 2011 r. postępowanie spadkowe. Na podstawie testamentu spadek nabyłam ja i siostra. Zapomniałam o zgłoszeniu...

Rozliczenie nabycia spadku po ojcu na formularzu SD-Z2

Mam problem z rozliczeniem nabycia spadku po ojcu na formularzu SD-Z2. Cały majątek po nim dziedziczy żona, ja i brat po 1/3 na podstawie aktu...

 

Zwolnienie z podatku, gdy środki przeznaczono na własne cele mieszkaniowe

Rok temu mąż wraz z bratem odziedziczył mieszkanie po śmieci rodziców. Mieszkanie sprzedaliśmy od razu i mąż uzyskał udział w kwocie 140...

 

Czy warto otrzymać spadek bezpośrednio?

Mieszkam w Polsce, siostra ojca od 30 lat mieszka w Szwecji. Sporządziła testament i mam zapisane 25% jej majątku, który składa się...

 

Spadek po ojcu i niezgłoszenie do Urzędu Skarbowego

Mój tata zmarł w kwietniu 2007 r., jedynym spadkiem jest mieszkanie lokatorskie własnościowe, w którym nadal mieszka moja mama. Jestem jedynaczką...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »