Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odnaleziony po latach testament babci

Autor: Michał Berliński

Posiadam testament, w którym babcia zapisała mi 1/2 swojego mieszkania. Testament odnalazł się niedawno i w sumie przez przypadek, a babcia nie żyje od 8 lat. Po śmierci babci w tym mieszkaniu zamieszkiwał dziadek i ich syn – kawaler. Dziadek zmarł 3 lat temu, a syn w tym roku. Mam ograniczony kontakt z rodziną, ale z posiadanych informacji wynikało, że babcia przed śmiercią zapisała mieszkanie właśnie synowi. Oprócz niego babcia miała jeszcze trójkę dzieci, które żyją. Czy testament, który posiadam, jest ważny? Nie mam pewności, ale chyba nie było sprawy spadkowej po babci.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnaleziony po latach testament babci

Cechy ważnego testamentu

Sprawa, którą Pan opisuje, jest dosyć problematyczna, głównie dla tego, że chodzi o najbliższą rodzinę i te kwestie nigdy nie należą do łatwych. Ponadto jest tu wiele pytań, na które najpierw trzeba uzyskać odpowiedzi, aby dojść, kto po kim i co dziedziczy. Należy ustalić, czy rzeczywiście nie było postępowania spadkowego po zmarłej oraz jej najbliższych. Pisze Pan o odnalezionym testamencie, a to oznaczałoby, że do spadku powołane byłyby tylko te osoby, które w tymże testamencie są wymienione. Nie widząc tego dokumentu, nie sposób ocenić, czy jest to testament ważny i czy sąd go uzna. Jednak, co do zasady, testament powinien był być napisany własnoręcznie z podpisem spadkodawcy. Ponadto powinien być sporządzony czytelnie i odręcznie – testament napisany na komputerze nie będzie ważny. Testament musi zawierać wolę, wskazanie spadkobierców i czytelny podpis. Podpis musi być na samym końcu, tj. już po konkretnych postanowieniach. Wymóg złożenia podpisu nie jest spełniony, jeśli spadkodawca tylko wymienia w treści testamentu swoje imię i nazwisko przed postanowieniami testamentowymi (tak: uchwała Sądu Najwyższego z 9 maja 1995 roku, III CZP 56/95). Ważne jest również wskazanie w testamencie daty. Pokrótce to najważniejsze cechy ważnego testamentu.

Dziedziczenie ustawowe

Jeśli jednak odnaleziony testament babci nie zostanie uznany i nie będzie żadnej innej jej „ostatniej woli”, to dziedziczenie po niej odbywać się będzie na zasadach ustawowych. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do spadku powołany jest małżonek spadkodawcy wraz z jego dziećmi. Regulują to przepisy Kodeksu cywilnego:

„Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.”

Testament późniejszy uchyla ten sporządzony wcześniej

Nie widziałem testamentu, ale zakładając, że spełnia on wszystkie wyżej wskazane wymogi, to jest to dokument jak najbardziej ważny. Proszę jednak pamiętać, że testament dotyczy dziedziczenia tego, co pozostało po zmarłym w dniu jego śmierci. To, co wcześniej zniknęło z jego majątku, nie będzie podlegać dziedziczeniu w ten sposób. Proszę pamiętać, że testament późniejszy uchyla ten wcześniejszy. Wyrażenie woli w postaci darowizny mieszkania (akt notarialny) synowi czy innej osobie już po sporządzeniu testamentu jest ważne i uchyla wolę, która została wyrażona wcześniej w testamencie.

Proszę zatem zbadać sytuację i jeśli nie było postępowania spadkowego po babci, to proszę wszcząć sprawę i przedłożyć odnaleziony testament.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl