Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpis części nieruchomości a dział spadku

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-08-29

W 2010 roku zmarła moja mama, tata żyje, do podziału jest gospodarstwo rolne z nieruchomością gruntową z budynkami i domem mieszkalnym. Mam trzech braci, dwóch braci dostało za życia mamy w darowiźnie od rodziców po działce na budowę swoich domów (nie minęło od darowizny jeszcze 10 lat). Czy te nieruchomości, które już bracia dostali od rodziców w darowiźnie, wliczają się do spadku i podziału? Czy jeśli ja i mój trzeci brat chcielibyśmy na razie bez dzielenia wszystkiego dostać z tego spadku po kawałki nieruchomości gruntowej, to od razu by trzeba było dzielić całość spadku? Czy wystarczyłoby, aby każdy ze spadkobierców odpisał się, zrzekł z tej części, którą byśmy chcieli? Zależy mi na czasie. Gdzie muszę iść złożyć papiery i jakie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, a dział spadku następuje między zstępnymi (dzieci) i małżonkiem (tata); to osoby te są wzajemnie zobowiązane do zaliczenia na swoją schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte. Ale darowizna działki budowlanej nie jest czymś zwykłym i powinna być zaliczona na poczet schedy spadkowej obdarowanych.

Gdyby wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegających zaliczeniu przewyższała wartość schedy spadkowej, spadkobierca nie jest obowiązany do zwrotu nadwyżki. W wypadku takim nie uwzględnia się przy dziale spadku ani darowizny lub zapisu windykacyjnego, ani spadkobiercy zobowiązanego do ich zaliczenia.

Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość darowizn podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku lub do części spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegającej zaliczeniu.

Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili działu spadku.

Z powyższego wynika, że darowane działki wliczają się do spadku i jego działu.

Spadkobiercy za zgodą pozostałych spadkobierców mogą rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku (czyli np. w danej nieruchomości). W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku.

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowny dział spadku może obejmować całość lub część spadku. Natomiast sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Tylko z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku.

Formalnie wystarczyłaby darowizna udziałów w nieruchomości X na rzecz jednego spadkobiercy (współwłaściciela).

Jeżeli zależy Pani na czasie, a bracia są zgodni i nie będą robić problemów w razie odpisu od tej części), zalecam przygotowanie następujących dokumentów:

  • postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • wypis z księgi wieczystej nieruchomości,
  • wyrys z mapy i wypis rejestru gruntów (geodezja powiatowa),
  • kopie dowodów osobistych współwłaścicieli (spadkobierców którzy przekażą swoje udziały oraz spadkobiercy, który dostanie te udziały),
  • ustalenie wartości dla celów umowy,

    – i późniejszą wizytę u notariusza.

To jest najszybszy sposób.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Jak załatwić sprawy spadkowe mimo braku kontaktu z bratem?

Szesnaście lat temu zmarła moja mama, pozostawiając małą nieruchomość. Spadkobiercami jestem ja i brat. Brat nie interesuje się spadkiem, mimo prób...

 

Co po stwierdzeniu nabycia spadku? – procedury spadkowe

Złożyłam dzisiaj w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu, który zmarł 18 lat temu i zostawił testament. W tym testamencie...

 

Zgodny podział majątku spadkowego – jak przeprowadzić?

Pół roku temu zmarła moja mama, pozostawiając testament. Całą swoją część majątku (współwłasność z ojcem) zapisała dla mnie (jest to działka...

 

Dział spadku za pośrednictwem pełnomocników

Po śmierci mamy nie przeprowadzono rozprawy o przyjęcie spadku. Sprawa została założona dopiero teraz i odbędzie się w listopadzie....

 

Uzyskanie wyłącznej własności odziedziczonego w udziałach mieszkania

Odziedziczyłam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w udziale 85/96. Jedna ze współwłaścicielek jest za granicą (adres do niej...

 

Nie ujęcie samochodów przy podziale spadku

Nie ujęcie samochodów przy podziale spadku

Mój tata zmarł 1,5 roku temu, pozostawiając po sobie majątek oraz 2 stare samochody. Moja mama, ja i siostra jesteśmy już po przyjęciu spadku oraz...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »