Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za długi brata zmarłej mamy

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2019-07-29

Zostałam spadkobiercą ustawowym po zmarłej matce w grudniu 2016 r. Nie odrzuciłam spadku. Mama niedługo przed śmiercią została spadkobiercą ustawowym swojego brata – wraz z jego długami (jest więcej spadkobierców). Do jakiej wysokości będę odpowiadać za te długi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność za długi brata zmarłej mamy

W dniu 20 marca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę, która zmieniła w szczególności treść art. 1015 § 2 Kodeksu cywilnego, który ustanawia zasadę domniemania złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku, jeżeli oświadczenie to nie zostanie złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie od dnia 18 października 2015 r. będzie jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a nie tak jak dotychczas – z prostym przyjęciem spadku.

Tak więc z uwagi na to, że Pani mama zmarła w grudniu 2016 r., to Pani, nie składając po jej śmierci żadnego oświadczenia co do spadku, przyjęła go z dobrodziejstwem inwentarza. Tak więc za długi, które Pani mama odziedziczyła wprost po swoim bracie, Pani będzie odpowiadać tylko do wysokości stanu spadku, który odziedziczyła Pani po mamie. Zatem Pani osobisty majątek pozostaje bezpieczny. 

Ma Pani zatem do wyboru trzy rozwiązania:

  1. zlecić komornikowi sporządzenie spisu inwentarza po mamie,
  2. złożyć przed notariuszem własnoręcznie sporządzony wykaz inwentarza, następnie notariusz sporządzi na tę okoliczność protokół i prześle do sądu spadku, 
  3. złożyć w sądzie spadku własnoręcznie sporządzony wykaz inwentarza.

Aby komornik sporządził spis inwentarza, musi Pani udać się do dowolnego komornika z aktem zgonu mamy i aktem zgonu jej brata. Komornik pobiera za swoją pracę wynagrodzenie, które będzie mu Pani musiała zapłacić. Innym sposobem jest samodzielne sporządzenie wykazu inwentarza przez Panią, w którym to wykazie ma Pani obowiązek zawrzeć informację, o wszelkich długach jakie posiadała i odziedziczyła Pani mama. Nie może Pani niczego, co jest Pani wiadome, celowo zataić, ponieważ wówczas będzie Pani za taki zatajony dług odpowiadała w pełnej wysokości. 

Radzę również, aby przeprowadziła Pani postępowanie spadkowe po mamie przed sądem lub przed notariuszem, aby ostatecznie uregulować sprawy spadkowe po rodzicielce. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odrzucenie długu dla osoby małoletniej

Odrzucenie długu dla osoby małoletniej

Złożyłem do sądu wniosek o odrzucenie długu dla osoby małoletniej (mojego dziecka) po bardzo dalekiej krewnej. Otrzymałem z sądu postanowienie...

Skuteczne odrzucenie spadku

Skuteczne odrzucenie spadku

W lutym 2016 odrzuciłam przed notariuszem spadek po ojcu, następnie złożyłam wniosek w sądzie w imieniu małoletnich dzieci. W czerwcu 2016...

Chcemy zrzec się spadku - jak i w jakiej kolejności?

Chcemy zrzec się spadku - jak i w jakiej kolejności?

Moja mama i jej siostra będą miały sprawę o zrzeczenie się spadku po zmarłym kuzynie. Czy mama może zrzec się również spadku w imieniu...

Pomoc mamie w spłacie długów po tacie

Pomoc mamie w spłacie długów po tacie

Niedawno zmarł nasz tata, pozostawił po sobie długi. Mama oraz dzieci (4 rodzeństwa) żyje. Mama mieszka w mieszkaniu własnościowym. Nie wiemy, jak...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »