Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odpowiedzialność za długi brata zmarłej mamy

• Autor: Iryna Kowalczuk

Zostałam spadkobiercą ustawowym po zmarłej matce w grudniu 2016 r. Nie odrzuciłam spadku. Mama niedługo przed śmiercią została spadkobiercą ustawowym swojego brata – wraz z jego długami (jest więcej spadkobierców). Do jakiej wysokości będę odpowiadać za te długi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność za długi brata zmarłej mamy

Brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

W dniu 20 marca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę, która zmieniła w szczególności treść art. 1015 § 2 Kodeksu cywilnego, który ustanawia zasadę domniemania złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku, jeżeli oświadczenie to nie zostanie złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie od dnia 18 października 2015 r. będzie jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a nie tak jak dotychczas – z prostym przyjęciem spadku.

Tak więc z uwagi na to, że Pani mama zmarła w grudniu 2016 r., to Pani, nie składając po jej śmierci żadnego oświadczenia co do spadku, przyjęła go z dobrodziejstwem inwentarza. Tak więc za długi, które Pani mama odziedziczyła wprost po swoim bracie, Pani będzie odpowiadać tylko do wysokości stanu spadku, który odziedziczyła Pani po mamie. Zatem Pani osobisty majątek pozostaje bezpieczny. 

Ma Pani zatem do wyboru trzy rozwiązania:

  1. zlecić komornikowi sporządzenie spisu inwentarza po mamie,
  2. złożyć przed notariuszem własnoręcznie sporządzony wykaz inwentarza, następnie notariusz sporządzi na tę okoliczność protokół i prześle do sądu spadku, 
  3. złożyć w sądzie spadku własnoręcznie sporządzony wykaz inwentarza.

Sporządzenie spisu inwentarza przez komornika

Aby komornik sporządził spis inwentarza, musi Pani udać się do dowolnego komornika z aktem zgonu mamy i aktem zgonu jej brata. Komornik pobiera za swoją pracę wynagrodzenie, które będzie mu Pani musiała zapłacić. Innym sposobem jest samodzielne sporządzenie wykazu inwentarza przez Panią, w którym to wykazie ma Pani obowiązek zawrzeć informację, o wszelkich długach jakie posiadała i odziedziczyła Pani mama. Nie może Pani niczego, co jest Pani wiadome, celowo zataić, ponieważ wówczas będzie Pani za taki zatajony dług odpowiadała w pełnej wysokości. 

Radzę również, aby przeprowadziła Pani postępowanie spadkowe po mamie przed sądem lub przed notariuszem, aby ostatecznie uregulować sprawy spadkowe po rodzicielce. 

Zobacz również: Odpowiedzialność za długi rodzeństwa

Masz podobny problem prawny i potrzebujesz porady prawnej, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl