Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadłużona część nieruchomości ze spadku

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2018-04-04

Spadek jak dotąd nie został podzielony między spadkobierców. Konkretnie jest to udział w nieruchomości, a spadkobierców jest czterech, każdy z innym udziałem procentowym. Część nieruchomości stanowiąca spadek jest zadłużona wobec wspólnoty właścicieli całej nieruchomości. Czy spadkobierca sprzedający swoje udziały, chcąc mieć czystą sytuację finansową, powinien spłacić całość zadłużenia czy tylko część adekwatną do wysokości swojego udziału w spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Solidarna odpowiedzialność spadkobierców oznacza, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwolni z zobowiązania pozostałych spadkobierców (art. 366 Kodeksu cywilnego – dalej „K.c.”). Oznacza to, że jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości udziałów w spadku.

Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów (art. 1034 K.c.). Dział spadku może nastąpić w wyniku zawarcia umowy o dział spadku albo rozstrzygnięcia dokonanego przez sąd w postępowaniu o dział spadku. Należy zaznaczyć, że przedmiotem działu spadku mogą być wyłącznie aktywa, a zatem stan czynny spadku, a nie pasywa.

Jeśli jest taka możliwość, to należy polubownie uregulować sprawę z wierzycielem, ponieważ to wyłącznie od niego zależy, czy zgodzi się on na częściową spłatę długu (odpowiadającą udziałowi w spadku), czy też nie. Tak jak napisałam – dopóki nie został przeprowadzony dział spadku wierzyciel może domagać się zarówno od Pana, jak i od każdego innego spadkobiercy spłaty całego długu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Solidarna odpowiedzialność za długi spadkowe przed działem spadku

Dwa lata temu zmarła moja mama. W wyniku postępowania spadkowego stałem się współwłaścicielem w 25% mieszkania. Obecnie mieszka tam wyłącznie...

 

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka urodzonego po śmierci spadkodawcy

Mam pytanie dotyczące odrzucenia spadku po zmarłym mężu w imieniu dziecka, a konkretnie chodzi o liczenie 6-miesięcznego okresu na odrzucenie...

 

Odrzucenie spadku przez dziecko i wnuki mieszkające za granicą

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się z bratem, że zmarł nasz ojciec, z którym nie mieliśmy kontaktu przez 30 lat, bo rodzice byli rozwiedzeni. Ojciec...

 

Brak informacji o odrzuceniu spadku przez najbliższych

Mój ojciec, z którym relacje są nie najlepsze, otrzymał z sądu informację o otrzymaniu spadku wraz z długami po swoim siostrzeńcu,...

 

Długi zmarłej teściowej

Niedawno zmarła matka mojego męża. Zmarła nie pozostawiła żadnego majątku, nie miała żadnych nieruchomości, miała za to długi o niewiadomej...

 

Dług większy niż spadek

Brat zmarł w 2014 r. Postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku jest z 2016 r. Okazało się jednak, że dług (7000 zł) jest większy niż...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »