Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odrzucenie spadku i sprzedaż ruchomości zmarłego

Autor: Katarzyna Bereda

Miesiąc temu zmarł mój ojciec. Odrzuciłem po nim spadek, bo były tam same długi. Ojciec wynajmował mieszkanie i teraz właściciel mieszkania chce pozwać mnie do sądu, ponieważ sprzedałem oraz wyrzuciłem rzeczy, które w tym mieszkaniu się znajdowały. Dodam jeszcze, iż mieszkałem z ojcem w tym mieszkaniu przez całe moje życie, tj. przez 21 lat, byłem tam zameldowany, a wymeldowałem się w dniu jego śmierci. Czy w związku z odrzuceniem spadku i sprzedażą przeze mnie ojca ruchomości jestem narażony na jakieś konsekwencje prawne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrzucenie spadku i sprzedaż ruchomości zmarłego

Odrzucenie spadku i brak praw do rzeczy zmarłego

Jeżeli odrzucił Pan spadek, to nie powinien Pan sprzedawać rzeczy Pana taty, bowiem niniejsze wchodzi w skład masy spadkowej. Jeżeli zdecydował się Pan na odrzucenie spadku, to nie posiada Pan żadnego udziału w masie spadkowej, a więc nie może Pan rozporządzać rzeczami, w tym ich sprzedawać. Niniejsze bowiem przechodzi na następnych spadkobierców, od których właściciel nieruchomości będzie mógł domagać się ewentualnej spłaty zadłużenia i zaspokoić się np. właśnie z tych przedmiotów. Jeżeli rozporządził Pan tymi rzeczami, a wiec je sprzedał, niniejsze może nosić znamiona przywłaszczenia, albowiem jak wskazałam w przypadku odrzucenia spadku, nie może Pan rozporządzać przedmiotami wchodzącymi w skład masy spadkowej.

Przywłaszczenie ruchomości

Zaznaczam bowiem, iż dowolnie dysponując majątkiem spadkowym, mógł się Pan dopuścić się czynu niedozwolonego w postaci przywłaszczenia. Zgodnie z treścią art. 284 § 1 Kodeksu karnego „kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Przywłaszczenie wiąże się z uprzednim posiadaniem rzeczy lub prawa majątkowego przez sprawcę. W przeciwieństwie więc do kradzieży, gdzie sprawca czynu zabiera spod władztwa osoby uprawnionej określoną rzecz, w przypadku przywłaszczenia, sprawca w chwili czynu jest już w legalnym posiadaniu określonej rzeczy (wyrok SN z 17.7.1978 r.). W praktyce najczęściej będzie wchodzić tu w rachubę uzyskanie danej rzeczy od samego jej właściciela, na podstawie określonego tytułu prawnego (np. użyczenie, umowa przewłaszczenia). W takim też przypadku wydana sprawcy rzecz ruchoma, staje się jednocześnie rzeczą powierzoną w rozumieniu art. 284 § 2 KK (por. wyrok SN z 28.6.1979 r.).

Z uwagi na powyższe powinien Pan zwrócić powyższe przedmioty, które wchodzą w skład masy spadkowej. Ewentualnie powinien Pan wykazać, iż np. przedmioty te należały do Pana, a nie do ojca, bowiem wtedy może Pan nimi dowolnie rozporządzać.

Zobacz również: Odrzucenie spadku u notariusza a wezwanie na rozprawę

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl