Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odrzucenie spadku przed narodzeniem dziecka a zamkniecie linii dziedziczenia

• Autor: Katarzyna Bereda

Mój brat zmarł kilka miesięcy temu, nasi rodzice nie żyją. Miał żonę i nie mieli dzieci. Pozostawił niespłacone długi, mieszkanie kwaterunkowe. Rozumiem, że z żoną brata dziedziczymy po 50%. Czy jej zrzeczenie lub przyjęcie spadku wpływa w jakiś sposób na moją część? Chcę zrzec się spadku u notariusza. Wstrzymałam się z tym, ponieważ mam córkę mieszkającą w Danii. Jest w ciąży, poczęcie dziecka nastąpiło tuż przed śmiercią mojego brata. Nie jest zamężna, mieszkają razem z ojcem przyszłego dziecka. Czy moja córka, zrzekając się spadku przed urodzeniem dziecka w konsulacie, kończy linię dziedziczenia? Czy konieczny jest oprócz aktu zgonu dokument mojego zrzeczenia się spadku? Czy dokument zrzeczenia trzeba wysłać samemu, czy robi to konsul lub notariusz? Czy termin 6 miesięcy liczy się od daty aktu notarialnego zrzeczenia, czy wpłynięcia do sądu? Jeśli przyszłe dziecko będzie jednak dziedziczyło nieszczęsne długi, to proszę o poradę, jak najprościej przeprowadzić odrzucenie spadku w imieniu dziecka, mieszkając w Danii. Chcemy skutecznie zamknąć linię dziedziczenia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrzucenie spadku przed narodzeniem dziecka a zamkniecie linii dziedziczenia

Odrzucenie spadku po zmarłym bracie

Jeżeli odrzuci Pani spadek po zmarłym bracie, to czyni to Pani niezależnie od jego żony – każda z Pań ma bowiem swój udział i może nim dowolnie rozporządzać, a więc w przypisanym terminie odrzucić spadek.

Zgodnie bowiem z treścią art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Ustawodawca w art. 1015 ustanawia termin, w ciągu którego potencjalny spadkobierca powinien zadeklarować się, czy spadek przyjmuje, czy też go odrzuca. Oświadczenie woli powinno być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1).

Pod pojęciem „dowiedzenie się o tytule powołania” należy rozumieć stan faktyczny, z którego wynika powołanie spadkobiercy. Podstawowymi jego elementami są: powzięcie przez spadkobiercę wiadomości o śmierci spadkodawcy i pozytywna wiadomość o faktach, z których wynika jego powołanie do spadku.

Odrzucenie spadku powoduje, że spadkobierca traci prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku ze skutkiem ex tunc i jest traktowany tak, jakby nie dożył chwili jego otwarcia- ważne jest jednak to, aby spadek był odrzucony dopiero po powołaniu spadkobiercy do spadku, a nie wcześniej.

Dlatego też to Pani w pierwszej kolejności powinna odrzucić spadek – zgodnie z Pani wolą u notariusza, a dopiero potem – gdy powiadomi Pani o tym córkę – najlepiej licząc od dnia Pani odrzucenia – córka ma ponowne 6 miesięcy na odrzucenie spadku i może to uczynić w polskim konsulacie. Taki dokument nie jest nigdzie przesyłany – otrzymuje go córka i w przypadku odezwania się wierzycieli brata należy się nim posiłkować.

Dziecko poczęte a dziedziczenie

Idąc dalej, podnoszę, iż zgodnie z treścią art. 927:

„§ 1. Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje.

§ 2. Jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Ustawodawca zastrzega, że po danym spadkodawcy nie mogą dochodzić do dziedziczenia osoby, które w momencie śmierci tego spadkodawcy nie żyły”.

O tym, kiedy doszło do zgonu danej osoby, decyduje to, co zostało w tej kwestii wskazane w akcie zgonu albo postanowieniu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu (zob. E. Marszałkowska–Krześ, Uznanie za zmarłego, s. 323–324). Nie dojdzie więc do dziedziczenia osoba fizyczna zmarła wcześniej niż spadkodawca. Uważa się, że nie może być także spadkobiercą osoba fizyczna, która zmarła jednocześnie ze spadkodawcą (np. E. Skowrońska-Bocian, w: Komentarz, 2011, s. 46).

Z uwagi na powyższe nienarodzone dziecko nie jest spadkobiercą po zmarłym, bowiem nie żyło w chwili śmierci brata. Jednak dla bezpieczeństwa proponuję, aby odrzuciła Pani spadek jak najszybciej, a później po Pani jak najszybciej córka – jeszcze przed porodem, gdyż to spowoduje naturalne wygaśnięcie linii dziedziczenia po córce – jeżeli nie posiada innych dzieci. Wierzyciele mogą zawsze dochodzić spłaty i wtedy konieczne jest okazywanie dokumentów potwierdzających odrzucenie spadku lub aktu dziedziczenia dziecka – jeżeli wygaśnięcie linii dziedziczenia nastąpi przed urodzeniem się wnuka – sytuacja będzie klarowniejsza. Dlatego proponuję jak najszybciej odrzucić przez Panie spadek – w kolejności – najpierw Pani przed notariuszem, a następnie od razu córka.

Masz podobny problem prawny i potrzebujesz porady prawnej, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl