Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie spadku przez uprawnionych sposobem przekazania majątku spadkowego jednej osobie

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2018-07-20

Moja mama i brat chcą zrezygnować ze swojej części spadku po śmierci taty na moją rzecz. Do podziału na nas troje jest połowa mieszkania własnościowego i połowa samochodu. Brat ma syna, który również jest zdecydowany odrzucić spadek. Muszę zaznaczyć, że za trzy dni mija pół roku od śmierci taty i nie wiem, czy po tym terminie będzie jeszcze możliwość odrzucenia spadku. Nie złożyliśmy jeszcze wniosku o nabycie prawa do spadku. Jak najlepiej przeprowadzić to nasze zamierzenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani sytuacji najtańszym i najszybszym sposobem, aby cały majątek spadkowy przeszedł na Panią, jest odrzucenie spadku przez Pani mamę, brata i jego syna.

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Przewidziany w art. 1015 § 1 sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z ustawy rozpoczyna się, zarówno dla spadkobiercy ustawowego powołanego w testamencie do spadku, jak i dla pozostałych spadkobierców ustawowych, z dniem dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Ponadto może to być np. dzień, w którym spadkobierca powołany w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym, a także dzień, w którym dowiedział się o prawomocnym orzeczeniu o niegodności dziedziczenia takich osób.

Termin 6-miesięczny jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem.

Zatem Pani brat i mama mają 6 miesięcy na odrzucenie spadku od dnia, w którym dowiedzieli się o tym, że będą dziedziczyć. Jak rozumiem, był to dzień śmierci Pani ojca. Tak więc muszą się oni śpieszyć, skoro zostało już tylko 3 dni. Po tym, jak spadek odrzuci Pani mama, brat i jego syn, spadek przejdzie w całości na Panią. Syn brata ma kolejne 6 miesięcy od dnia, w którym jego ojciec spadek odrzuci, na odrzucenie spadku we własnym imieniu (jeżeli jest dorosły).

Zatem w opisanej przez Panią sytuacji radziłabym wskazanym wyżej osobom odrzucić spadek. Odrzucenia spadku należy dokonać przed sądem (sądem właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego) lub przed notariuszem (można udać się do każdego dowolnego notariusza). U notariusza lub w sądzie (ale u notariusza procedura jest znacznie szybsza, wszystko można załatwić w jeden dzień) osoba odrzucająca spadek powinna pojawić się z aktem zgonu osoby zmarłej i swoim dowodem osobistym. Wówczas nie powinno być problemów z odrzuceniem spadku. Radziłabym zatem jutro z rana podzwonić po najbliższych notariuszach i umówić się na odrzucenie spadku. Notariusz spisuje krótkie oświadczenie i sprawa zostaje załatwiona.

Po dorzuceniu spadku przez wymienione osoby musi Pani jeszcze przeprowadzić postępowanie spadkowe (przed sądem lub u notariusza), aby zgodnie z prawem przejąć cały spadek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowego po ojcu, gdy żyje jeszcze mama?

Przed miesiącem zmarł nasz ojciec. Przy życiu pozostaje mama (i ma się dobrze). Jest nas troje rodzeństwa, wszyscy jesteśmy pełnoletni. Czy konieczne...

 

Prawo do spadku po bezdzietnym kawalerze

Kto ma prawo do spadku po zmarłym przed 3 miesiącami bezdzietnym kawalerze? Jego rodzice nie żyją od 5 lat, a jego jedyny brat (nie miał sióstr) zmarł...

 

Spadek po zmarłej krewnej

Spadek po zmarłej krewnej

Zmarła moja krewna, ciotka, siostra mojej mamy, nie pozostawiając testamentu. Spadkobiercami po niej jest 6 osób. Są to dzieci rodzeństwa zmarłej. Rodzeństwo...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »