Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie spadku w imieniu syna

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-03-27

Trzy lata temu zmarła moja babcia, która pozostawiła długi. Odrzuciłam spadek u notariusza. Mój syn miał wówczas 5 lat. Zapytałam notariusza, czy mam również odrzucić spadek w imieniu syna. Powiedział, że długi nie przechodzą na nieletnich, i że nic nie trzeba robić. Uwierzyłam w jego słowa i nie sprawdziłam tej sprawy u innego prawnika. Teraz mam obawy, że moje dziecko odziedziczy długi po swojej prababci, gdy osiągnie pełnoletniość. Jak mogę zabezpieczyć syna przed tymi długami? Co powinnam teraz zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zaistniałym już stanie sprawy trudno mówić o zabezpieczeniu się w sposób zupełny przed dziedziczeniem długów, które stanowią majątek spadkowy po prababci, bo skutek nabycia spadku nastąpił wraz z upływem czasu i trudno w tym temacie byłoby uchylić się od tegoż skutku w drodze procedury przewidzianej dla uchylenia się od oświadczeń woli składanych pod wpływem błędy, podstępu, czy groźby.

Niemniej jednak – należy uczynić wszystko, aby jednoznacznie zidentyfikować i określić zakres odpowiedzialności Pani syna za długi spadkowe.

Zacznę może od tego, że Pani syn jako małoletni nabył spadek, ale nie wprost tylko z dobrodziejstwem inwentarza zgodne z poniższym, ówcześnie obowiązującym przepisem Kodeksu cywilnego:

„Art. 1015. [Termin do złożenia oświadczenia]

§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.”

Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest o tyle lepsze od nabycia spadku wprost, że spadkobierca nabywający spadek z dobrodziejstwem inwentarza odpowiada tylko do wysokości wartości majątku spadkowego po dłużniku. Aby zobrazować to wyjaśniam – jeżeli majątek po prababci jest wart przysłowiowy 1000 zł, a długi to 5000 zł to spadkobierca małoletni odpowiada tylko za ten 1000 zł i nic ponadto. Dlatego bardzo ważnym krokiem zabezpieczającym interesy małoletniego jest wystąpienie z wnioskiem do sądu o spis inwentarza spadkowego po prababci. Taki spis wykonany przez komornika jest wiążący dla wierzycieli spadkodawcy, którzy teraz po śmierci prababci mogą dochodzić swych roszczeń m.in. od Pani syna. Dzięki temu – zyska Pani informację jaki zakres odpowiedzialności spada na syna.

Kolejną kwestią pozostaje ustalenie, kto razem z nim współdziedziczył po prababci i czy rzeczywiście pozostał jedynym spadkobiercą. Jeżeli tak – to niczego Pani nie zmieni. Jednak w sytuacji ustalenia współdziedziczących ten spadek – syn będzie miał roszczenie wobec nich o zwrot kwoty, którą w ramach całości długu pobraliby od niego. Zdaję sobie sprawę, że to przyszłość. Jednak warto o to zadbać, aby w chwili pełnoletniości syna znać w pełni zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności za długi spadkowe po prababci.

Gdyby się okazało, że prababcia nie miała żadnego majątku – proszę nie rezygnować ze spisu inwentarza, bo wówczas gdy komornik stwierdzi, że zmarła nic nie posiadała w ramach majątku spadkowego – wówczas taki dokument będzie kartą obronną Pani syna, która będzie w zupełności zwalniać go od odpowiedzialności za pozostałe długi po prababci.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Pismo z firmy windykacyjnej o spłacie długów zmarłej matki

Matka zmarła 7 lat temu pozostawiła długi kredytowe. O niczym nie wiedziałam, bo wychowywała mnie babcia. Teraz otrzymałam pismo z firmy...

 

Nieodrzucenie spadku przez niepełnoletnie dzieci a odpowiedzialność za długi

Rok temu zmarła ciotka mojego męża. Mąż i nasze pełnoletnie dzieci zrzekli się spadku. Niestety nie wiedzieliśmy, że w imieniu niepełnoletnich...

 

Jak i kiedy należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku?

Jak i kiedy należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku? Jeżeli nie zrobię tego w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy, mogę zrobić...

 

Kiedy trzeba zawiadomić sąd o odrzuceniu spadku?

W lipcu 2015 roku zmarła siostra mojej matki (maż jej zmarł już wcześniej) i pozostawiła duże długi. Jej dzieci i wnuki odrzuciły spadek. Moja...

 

Wezwanie z banku do spłaty długu po zmarłym ojcu

Otrzymałam z banku pismo wzywające do spłaty 7 tys. zł w ciągu 14 dni. Są to długi zmarłego w 2012 r. ojca. Ze zmarłym nie utrzymywałam...

 

Brak informacji o odrzuceniu spadku przez najbliższych

Mój ojciec, z którym relacje są nie najlepsze, otrzymał z sądu informację o otrzymaniu spadku wraz z długami po swoim siostrzeńcu,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »