Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie albo zrzeczenie się spadku

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-07-29

Chciałbym się dowiedzieć, jak ja i moja rodzina (żona i dzieci) możemy uniknąć dziedziczenia długów po moich rodzicach. Czym się różni zrzeczenie się spadku od odrzucenia go? Dodam, że mamy z żoną wspólność majątkową. Czy rozdzielenie wspólnego majątku zaoszczędziłoby mojej żonie kłopotów?

 

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Z analizy zawartego w Pańskim pytaniu stanu faktycznego sprawy wynika, że chce Pan zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed długami Pańskich rodziców po ich śmierci. Nie można bowiem wykluczyć, że Pan lub Pańscy zstępni mogą odziedziczyć długi, jeśli nie podejmie Pan żadnych kroków prawnych, aby uniknąć za nie odpowiedzialności.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Po pierwsze należy wskazać, że dopóki Pańscy rodzice żyją, ani Pan, ani Pańskie dzieci nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za ich długi.

 

Zgodnie z przepisem art. 924 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.): „spadek (rozumiany jako suma praw i obowiązków zmarłego) otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”, a „spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku” (art. 925 K.c.) Formalnie wszelkie przysługujące spadkodawcy prawa i obowiązki majątkowe przechodzą więc na jednego lub kilku spadkobierców z chwilą śmierci spadkodawcy.

 

Nabycie to nie ma jednak charakteru ostatecznego, gdyż spadkobierca może np. odrzucić spadek (art. 1012 K.c.).

 

Spadek to wszystko to, co w chwili śmierci posiadała osoba zmarła –wszystkie jej aktywa i pasywa – czyli również długi.

 

W pierwszej kolejności na podstawie ustawy spadek dziedziczą małżonek oraz dzieci zmarłego. W ciągu sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy można jednak odrzucić spadek. Po tym, jak Pan odrzuci spadek, będą go musiały odrzucić również Pańskie dzieci i wnuki.

 

Odrzucenie spadku, podobnie jak jego przyjęcie, jest oświadczeniem woli, które dla swej skuteczności spadkobierca musi złożyć w przepisanej formie i terminie. Oświadczenie to składa się przed sądem lub notariuszem. Można je złożyć ustnie lub z podpisem urzędowo poświadczonym.

 

Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, co oznacza, że czas ten nie musi być liczony od daty otwarcia spadku, tj. od chwili śmierci spadkodawcy. Decydujące znaczenie ma to, kiedy spadkobierca powziął wiadomość o fakcie powołania do spadku, który może wynikać z ustawy bądź z testamentu.

 

Proszę jednak mieć na uwadze, że jeżeli spadkobierca nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku w wymaganym terminie, to jest to równoznaczne z prostym przyjęciem spadku, czyli powstaniem nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe.

 

Odpowiedzialność za długi spadkowe może być różna w zależności od okresu, w którym spadkobierca realizuje ciążące na nim obowiązki, oraz od sposobu przyjęcia spadku.

 

Od chwili otwarcia spadku do jego przyjęcia spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Wierzyciele spadkowi nie mogą zatem zaspokoić swoich roszczeń z majątku osobistego spadkobiercy.

Od momentu przyjęcia spadku do jego podziału spadkobierca ponosi odpowiedzialność z całego swojego majątku, zarówno osobistego, jak i nabytego wskutek spadkobrania. Natomiast po dziale spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.

 

Podsumowując powyższe rozważania: po śmierci rodziców powinien Pan odrzucić spadek, aby uniknąć dziedziczenia długów. To samo powinny uczynić Pańskie dzieci.

 

Inną możliwością jest (na podstawie art. 1048 K.c.) zrzeczenie się dziedziczenia po każdym z rodziców. Zgodnie z wymienionym artykułem spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się spadku po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Powinien Pan zatem udać się z rodzicami do notariusza. Należy mieć ze sobą dowody osobiste. Notariusz może żądać aktów urodzenia, z których będzie wynikało Państwa pokrewieństwo. Zarówno Pan, jak i każdy z rodziców muszą być obecni w tym samym czasie u notariusza, aby spisać umowy.

 

W przypadku zrzeczenia się dziedziczenia przez Pana  nie będą dziedziczyć również Pana dzieci, chyba że w umowie o zrzeczenie się dziedziczenia znajdzie się zapis, że zrzeczenie nie obejmuje zstępnych zrzekającego się. 

 

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest skuteczna bez względu na to, ile czasu upłynęło pomiędzy chwilą jej zawarcia a datą śmierci spadkodawcy.

 

Reasumując: aby uniknąć w przyszłości odziedziczenia długów po rodzicach, może Pan albo zrzec się dziedziczenia po każdym z rodziców w drodze umowy notarialnej, albo po śmierci rodziców odrzucić spadek po nich. Dopóki rodzice żyją, ani Pan, ani tym bardziej Pańska żona nie będzie odpowiadać za długi Pańskich rodziców. 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »