Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jaki sposób odrzucić spadek, by nie odpowiadać za długi ojca?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2013-07-18

Zmarł mój ojciec, z którym od wielu lat nie utrzymywałam kontaktów. Miał ona same długi, a nie pozostawił prawie żadnego majątku. W jaki sposób odrzucić spadek, by nie odpowiadać za długi ojca?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak stanowi art. 1012 Kodeksu cywilnego (K.c.): „spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”.

Są to 3 możliwe rozwiązania – przyjmując spadek wprost dziedziczy Pani długi ojca, przyjmując z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiada Pani za długi do wartości spadku, a odrzucając spadek, pozbywa się Pani niejako wszystkiego: i aktywów, i pasywów. W Pani sytuacji może Pani albo spadek odrzucić, albo przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza – jeżeli ojciec miał jakiś majątek (inwentarz ten sporządza komornik).

Zgodnie z art. 1015 K.c.:

„§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza”.

Podstawowym skutkiem złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku jest wyłączenie odrzucającego od dziedziczenia (B. Kordasiewicz [w:] System prawa prywatnego, t. 10, s. 411 i n.) w drodze fikcji prawnej z art. 1020 K.c., jest on bowiem traktowany tak, jakby nie dożył chwili otwarcia spadku.

Proszę koniecznie pamiętać o 6-miesięcznym terminie, bo po jego upływie przypadnie Pani spadek z długami.

Wyjaśniam dodatkowo, że zgodnie z art. 640 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku.

§ 2. Oświadczenia, o których mowa w paragrafie pierwszym, mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku”.

Proszę zatem działać bez zbędnej zwłoki, bo inaczej banki będą się domagać od Pani, jako spadkobierczyni, uregulowania zobowiązań.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Sąd rodzinny wyraził zgodę opiekunce prawnej na odrzucenie w imieniu małoletniego dziecka spadku po ojcu, który miał same długi. Dokument...

 

Odrzucenie spadku przez wnuki

Niedawno zmarła matka mojej żony, która zostawiła po sobie same długi. Moja żona ma zamiar odrzucić spadek i nie chce oczywiście, żeby długi przeszły na...

 

Odrzucenie spadku przez nieletnie dzieci

Mój ojciec zmarł pięć miesięcy temu, jednak nie otrzymałam jeszcze zezwolenia sądu na odrzucenie spadku przez nieletnie dzieci . Czy...

 

Zmiana oświadczenia o odrzuceniu spadku

Kilka dni temu odbyła się rozprawa o nabycie spadku po moim zmarłym ojcu. W ustawowym terminie złożyłam oświadczenie o odrzuceniu spadku na...

 

Rezygnacja ze spadku

Zmarła siostra mojego ojca; miała męża i syna. Jej syn zrzekł się dziedziczenia. Mój ojciec chciałby także zrezygnować ze spadku ,...

 

Czy ponoszę odpowiedzialność za długi matki?

Moja matka ma sporo długów (chodzi o kredyty). Komornik zajmuje część jej wypłaty. Boję się, że wierzyciele zażądają ode mnie spłaty tych...

 

Solidarna odpowiedzialność za długi

Mój dziadek zmarł w 2010 r. Nie zostawił żadnego majątku, ponieważ „rozdał” go za życia. Teraz okazało się, że dziadek miał długi...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »