Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzuciłem spadek, czy dziecko odziedziczyło dług?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-05-18

Dwa lata temu w szpitalu we Francji zmarł mój ojciec; nie miał żadnego ubezpieczenia i obecnie ten szpital domaga się zapłaty 20 tys. euro. Nie utrzymywałem z ojcem kontaktów, ale o jego śmierci poinformowała mnie babcia, o długu też, dlatego w terminie podpisałem u notariusza dokument o odrzuceniu spadku. Mam kilkuletnią córkę i 16-letnią siostrę. Czy moje dziecko oraz siostra mogły odziedziczyć po dziadku ten dług? Czy mamy się teraz czegoś obawiać? Jak zakończyć tę sprawę raz na zawsze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadek stanowi masę majątkową, w skład której wchodzą zarówno aktywa, jak i pasywa. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić ( art. 1012 Kodeksu cywilnego).

Jeżeli długi spadkowe przekraczają wartość aktywów, trzeba odrzucić spadek. Oświadczenie o odrzuceniu spadku niesie doniosłe skutki prawne zarówno dla spadkobiercy składającego oświadczenie, jak też dla jego zstępnych. Spadkobierca odrzucający spadek jest traktowany tak, jakby w chwili jego otwarcia nie miał zdolności dziedziczenia. Przy dziedziczeniu ustawowym dochodzą wówczas do dziedziczenia zstępni odrzucającego (gdy chodzi o dziecko spadkodawcy lub jego rodzeństwo), ulegają odpowiedniemu zwiększeniu udziały spadkowe pozostałych spadkobierców oraz dochodzą do dziedziczenia spadkobiercy powołani w dalszej kolejności. Przy dziedziczeniu testamentowym mogą ulec zwiększeniu udziały pozostałych spadkobierców z tytułu przyrostu albo też dojdą do dziedziczenia spadkobiercy ustawowi.

Zgodnie z brzmieniem art. 1020 spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Na podstawie art. 931 § 2 udział spadkowy, jaki by mu przypadł, przypada jego dzieciom w częściach równych. Art. 670 § 1 K.p.c. zobowiązuje sąd do badania z urzędu, kto jest spadkobiercą. Wynika zatem z niego obowiązek ustalenia, czy spadkobierca odrzucający spadek ma zstępnych i wezwania ich do udziału w sprawie jako spadkobierców ustawowych (tak postanowienie SN z 30 maja 1985 r., III CRN 133/85, LexPolonica nr 311933).

Po odrzuceniu spadku przez spadkobiercę ustawowego dziedziczącego w pierwszej kolejności sąd prowadzący postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku wzywa do udziału w sprawie – jako zainteresowane – osoby nabywające spadek w dalszej kolejności, zgodnie z ogólnymi regułami dziedziczenia ustawowego (tak postanowienie SN z 10 grudnia 1992 r., II CRN 135/92, LexPolonica nr 315495, MoP 2006, nr 18, s. 989).

Wskutek złożonego oświadczenia o odrzuceniu spadku nie odpowiada Pan za długi spadkowe.

Oczywiście wówczas do dziedziczenia dochodzą Pana zstępni. Małoletnia córka dziedziczy wraz z siostrą. Ich odpowiedzialność jest ograniczona do stanu czynnego majątku spadkowego. Dziedziczą z dobrodziejstwem inwentarza, a więc z odpowiedzialnością za długi spadkowe ograniczoną do stanu czynnego majątku spadkowego.

Należy przeanalizować stan majątku spadkowego zmarłego ojca.

Fakt, iż posiada Pan stosowne oświadczenie o odrzuceniu spadku będzie przydatne na etapie postępowania sądowego. W razie skierowania przeciwko Panu powództwa o zapłatę w ramach odpowiedzialności za długi spadkowe może się Pan powołać na ograniczenie, a nawet wyłączenie odpowiedzialności za długi spadkowe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Jak uniknąć płacenia długów po zmarłej matce?

Jak uniknąć płacenia długów po zmarłej matce?

Cztery miesiące temu zmarła nasza matka, pozostawiając po sobie kilka niespłaconych kredytów i żadnego majątku. Zobowiązania były już windykowane,...

Dziedziczenie długów po wujku

Dziedziczenie długów po wujku

Kilka miesięcy temu zmarł syn mojego wujka (brata ojca) Jan, pozostawiając po sobie długi. Nie miał żony ani dzieci. Jego siostra odrzuciła spadek. Rodzice...

Spłacanie długów ojca

Teść zmarł dwa lata temu, a teściowa rok temu. Mąż z dziećmi zrzekli się spadku po matce. Rodzice męża jednak narobili długów w bankach....

 

Domaganie się opłat od córki abonenta

Moją mamę oszukało przedsiębiorstwo komunikacyjne, dlatego chce ona rozwiązać umowę na telefon stacjonarny. Jest jednak taki problem, że mama jest osobą...

 

Egzekwowanie długów spadkowych

Ja i mój brat dziedziczymy po mamie. Ja dostałem jedno mieszkanie, brat drugie – zgodnie z testamentem. Zostały jednak także długi. Brat ma...

 

Odrzucenie spadku przez osobę ubezwłasnowolnioną

Przed rokiem zmarł wujek (brat mojego ojca), pozostawiając po sobie duże długi. Wujek był rozwiedziony i miał jedną córkę. Żyje też jego siostra;...

 

Pisma od firmy windykacyjnej dotyczące długów zmarłego dziadka

Cztery lata temu zrzekłam się spadku po moim ojcu. Niestety nie zrobiłam tego w imieniu małoletnich dzieci. Teraz osiągnęły pełnoletność...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »