Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odstąpienie od sporządzenia spisu inwentarza

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-03-01

Dostałam z sądu pismo w sprawie wyznaczenia komornika do sporządzenia spisu inwentarza po zmarłym mężu. Czy mogę napisać do sądu wniosek o odstąpienie od sporządzenia spisu inwentarza? Spadkobiercy, czyli ja i moje dzieci nie mamy problemów z podziałem majątku po zmarłym.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawy związane ze spisem inwentarza rozpoznawane są w trybie postępowania nieprocesowego.

Przede wszystkim musi Pani ustalić, czy postępowanie o sporządzeniu spisu inwentarza zostało lub mogło zostać wszczęte z urzędu (tj. z inicjatywy samego sądu), czy na wniosek.

Jeśli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to sprawa o sporządzenie spisu inwentarza powinna zostać wszczęta z urzędu, o czym stanowi art. 644 Kodeksu postępowania cywilnego. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że przewidziany w art. 644 obowiązek wydania z urzędu przez sąd postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza w razie złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie dotyczy wypadku, gdy w braku oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

I właśnie, jeżeli któryś ze spadkobierców po Pani mężu oświadczył przed sądem lub notariuszem, że przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to nie ma możliwości cofnięcia wniosku o sporządzenie spisu. Potwierdza to art. 512 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „cofnięcie wniosku o wszczęcie postępowania jest bezskuteczne w sprawie, której wszczęcie mogło nastąpić z urzędu”.

Natomiast, jeśli żaden ze spadkobierców po Pani mężu nie składał oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to należy ustalić, czy postanowienie o sporządzeniu spisu już się nie uprawomocniło, gdyż cofnięcie wniosku jest możliwe tylko przed uprawomocnieniem się postanowienia.

Czy postanowienie o sporządzeniu spisu jest już prawomocne ustali Pani w sekretariacie sądu. Z sekretariatem sądu może Pani skontaktować się telefonicznie, podając sygnaturę akt sprawy.

Jeśli postanowienie nie jest jeszcze prawomocne, a zostało ono wydane na wniosek, to przedmiotowy wniosek może jeszcze zostać cofnięty przez osobą, która go złożyła i w przypadku braku sprzeciwu pozostałych uczestników postępowania w wyznaczonym przez sąd terminie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jak spadkobierca może przekazać majątek spadkowy innej osobie?

Po zmarłych rodzicach pozostało mieszkanie, nie było testamentów. Jestem jedynakiem i jedynym spadkobiercą masy spadkowej. Mam dwie córki. Chciałbym...

 

Spadek a przyrodnie rodzeństwo

Mama zmarła w 1977 r., w mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim zostaliśmy ja i tata. Nie było chyba postępowania spadkowego. Tata ożenił się...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »