Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odstąpienie od sporządzenia spisu inwentarza

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-03-01

Dostałam z sądu pismo w sprawie wyznaczenia komornika do sporządzenia spisu inwentarza po zmarłym mężu. Czy mogę napisać do sądu wniosek o odstąpienie od sporządzenia spisu inwentarza? Spadkobiercy, czyli ja i moje dzieci nie mamy problemów z podziałem majątku po zmarłym.

Sprawy związane ze spisem inwentarza rozpoznawane są w trybie postępowania nieprocesowego.

Przede wszystkim musi Pani ustalić, czy postępowanie o sporządzeniu spisu inwentarza zostało lub mogło zostać wszczęte z urzędu (tj. z inicjatywy samego sądu), czy na wniosek.

Jeśli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to sprawa o sporządzenie spisu inwentarza powinna zostać wszczęta z urzędu, o czym stanowi art. 644 Kodeksu postępowania cywilnego. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że przewidziany w art. 644 obowiązek wydania z urzędu przez sąd postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza w razie złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie dotyczy wypadku, gdy w braku oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

I właśnie, jeżeli któryś ze spadkobierców po Pani mężu oświadczył przed sądem lub notariuszem, że przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to nie ma możliwości cofnięcia wniosku o sporządzenie spisu. Potwierdza to art. 512 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „cofnięcie wniosku o wszczęcie postępowania jest bezskuteczne w sprawie, której wszczęcie mogło nastąpić z urzędu”.

Natomiast, jeśli żaden ze spadkobierców po Pani mężu nie składał oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to należy ustalić, czy postanowienie o sporządzeniu spisu już się nie uprawomocniło, gdyż cofnięcie wniosku jest możliwe tylko przed uprawomocnieniem się postanowienia.

Czy postanowienie o sporządzeniu spisu jest już prawomocne ustali Pani w sekretariacie sądu. Z sekretariatem sądu może Pani skontaktować się telefonicznie, podając sygnaturę akt sprawy.

Jeśli postanowienie nie jest jeszcze prawomocne, a zostało ono wydane na wniosek, to przedmiotowy wniosek może jeszcze zostać cofnięty przez osobą, która go złożyła i w przypadku braku sprzeciwu pozostałych uczestników postępowania w wyznaczonym przez sąd terminie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Spadek dla rodzeństwa

Moja babcia po śmierci pierwszego męża ponownie wyszła za mąż za pana, który był wdowcem i nie miał dzieci, miał rodzeństwo. Moje pytanie dotyczy...

Jak spadkobierca może przekazać majątek spadkowy innej osobie?

Po zmarłych rodzicach pozostało mieszkanie, nie było testamentów. Jestem jedynakiem i jedynym spadkobiercą masy spadkowej. Mam dwie córki. Chciałbym...

Przepisanie majątku przez chorego ojca bratowej

W czasie choroby i pobytu mojego ojca w szpitalu bratowa podsunęła ojcu kartkę, na której ojciec zapisał jej cały majątek. Był przy tym adwokat....

Informacje dotyczące spadku

Jestem wnuczkiem zmarłej babci. Mój ojciec umarł dwa tygodnie po niej. Obie jego siostry twierdzą, że dom babcia zapisała im w testamencie. Do tej pory...

Spadek a przyrodnie rodzeństwo

Mama zmarła w 1977 r., w mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim zostaliśmy ja i tata. Nie było chyba postępowania spadkowego. Tata ożenił się...

Czy po spłaceniu zachowku ma się wolną rękę?

Ojciec zmarł kilka lat temu. Według testamentu po nim całość dziedziczy starsza siostra. Pominięte osoby w testamencie to nasza mama, moja młodsza...

Kto ma prawo do ustawowego dziedziczenia po mojej żonie?

Zmarła moja żona. Nie mieliśmy dzieci. Nie żyje jej ojciec i matka. Żyje jej przyrodni brat (z drugiego małżeństwa ojca) i ojczym (drugi...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »