Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Testament ojca zmanipulowanego przez siostrę

Siostra przedstawiła w sądzie testament naszego ojca. Według owego testamentu siostra jest jedyną spadkobierczynią mieszkania. Tymczasem tata od zawsze mówił, że mieszkanie zapisze swoim wnukom. Wiem, że siostra podstępem nakłoniła ojca do sporządzenia testamentu. Stwierdziła, że chce się opiekować tatą, lecz jej mąż nie wyraża zgody na przeprowadzkę do teścia. Siostra powiedziała ojcu, żeby napisał fikcyjny testament, w którym zapisze mieszkanie właśnie jej – wtedy małżonek zgodzi się na zamieszkanie z teściem i opiekę nad staruszkiem. Nasz ojciec myślał, że testament sporządzony bez notariusza nie ma mocy prawnej. Widać, że cały napisany jest pod dyktando mojej siostry. Po jakimś czasie tata zaczął domyślać się, że to podstęp. Wtedy poinformował mnie o sporządzonym testamencie. Był oburzony. Czy wtedy mógł jeszcze odwołać testament? Czy warto próbować udowodnić, że testament to efekt podstępu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obawiam się, że ciężko będzie Panu udowodnić taką wersję zdarzeń, skoro siostra i jej mąż opiekowali się ojcem, zaś on po zauważeniu podstępu mógł swobodnie odwołać testament. Testament ma skutek po śmierci. Natomiast do swojej śmierci autor testamentu może go zmieniać dowolną ilość razy.

Stosownie do Kodeksu cywilnego (K.c.):

„Art. 945. § 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.

§ 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku”.

Błąd oznacza mylne wyobrażenie o rzeczywistym stanie spraw lub brak takiego wyobrażenia. Takie mylne wyobrażenie o rzeczywistości lub brak wyobrażenia może stać się przyczyną złożenia określonego oświadczenia woli, a więc także sporządzenia testamentu.

Błąd stanowi jedną z wad oświadczenia woli przewidzianą w ogólnych przepisach Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 84 błąd jest prawnie relewantny, gdy dotyczy treści czynności prawnej oraz gdy jest istotny. Zasada ta jest w daleko idący sposób zmodyfikowana w odniesieniu do testamentu. Art. 945 § 1 pkt 2 nie stwarza żadnych wymagań dotyczących samego błędu. Może on dotyczyć treści testamentu, ale także wszelkich innych okoliczności sporządzenia testamentu. Nie ma znaczenia, czy błąd powstał w wyniku określonych działań osób trzecich, które nieumyślnie lub podstępnie wywołały u spadkodawcy mylne wyobrażenie o rzeczywistym stanie spraw.

Ustalenie, że testament został sporządzony pod wpływem błędu, jest z reguły utrudnione, zwłaszcza gdy chodzi o błędną pobudkę. Konieczne jest wnikliwe zbadanie wszelkich okoliczności towarzyszących sporządzaniu testamentu, a także indywidualnych cech umysłu i charakteru spadkodawcy.

Możliwość odwołania testamentu zapewne utwierdzi sąd w przekonaniu, że Pana ojciec miał określoną wolę w dniu sporządzania testamentu. Potem Pana ojciec mógł zmienić zdanie, ale testamentu nie odwołał.

Dobrze byłoby zobaczyć treść tego testamentu – być może zawiera braki.

Udowodnienie, że tata pisał testament pod dyktando Pana siostry także graniczy z cudem.

Zgodnie z przepisami K.c.:

„Art. 946. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Art. 947. Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament, nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu”.

Oświadczenie woli spadkodawcy należy uznać za prawnie skuteczne jako testament, jeżeli jest ono wyrażone w formie przewidzianej przez prawo, która w danej sytuacji była dopuszczalna.

Obawiam się, że trudno będzie to Panu udowodnić. Nie znam mocy Pana zeznań ani szczegółów sytuacji, ale podważenie testamentu pisemnego na podstawie tego, co Pan napisał, będzie trudne, jeśli nie niemożliwe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl