Kategoria: Dział spadku

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odziedziczenie nieruchomości a obniżenie podatku od nieruchomości

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2014-05-26

Zależy nam na obniżeniu podatku od nieruchomości. Podczas budowy pensjonatu zmarł mój syn, który był właścicielem nieruchomości. Ja i najbliższa rodzina odziedziczyliśmy po nim spadek, a pensjonat jest prowadzony w ramach mojej działalności gospodarczej. Jest to wielki obiekt, dlatego płacimy naprawdę spory podatek od nieruchomości. Czy gdybyśmy znieśli współwłasność i ustanowili kilka odrębnych lokali (a reszta wspólna), to wpłynęłoby to na obniżenie podatku? A może powinniśmy wszyscy (lub w jakimś układzie z członkami rodziny) założyć spółkę? Dodam też, że w naszej gminie niektóre obiekty rekreacyjne płacą mniejszy podatek, może to jest szansa?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Generalnie zasada podatkowa wyrażona w art. 3 ust. 5 budynku ustawy o podatkach i opłatach lokalnych („jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego”) dotyczy w praktyce budynków wielolokalowych, w których mamy okoliczność z mnogością właścicieli i lokali wyodrębnionych. Mówiąc wprost – to podatek dla właścicieli wykupionych w „blokach” mieszkań i lokali użytkowych. Generalnie bowiem – zgodnie z ustawą o własności lokali, wraz z nabyciem własności wyodrębnionego lokalu powinno nastąpić nabycie udziału proporcjonalnego odpowiednio do wielkości nabytego lokalu.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

W Pana przypadku to, czy będzie dzielność prowadziła jedna osoba, czy też spółka prawa handlowego lub kilku przedsiębiorców w spółce cywilnej – nie jest tak kluczowe. Podatek od nieruchomości jest bowiem podatkiem nie tyle „podmiotowym”, ile „przedmiotowym”. Ma więc raczej znaczenie nie to kto, ale za co musi go uiścić.

Owszem – aktualny układ podmiotowy jest najmniej korzystny z możliwych, bowiem fakt braku zniesienia wspólności majątkowej (współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku) powoduje, że zastosowanie ma art. 3 ust. 4 ustawy: „jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 5”.

Dopóki więc istnieć będzie masa spadkowa jako „całość” w sensie podatkowym, dopóty UM będzie opodatkowywał całość.

Teraz, aby tę sytuację zmienić, jest kilka opcji – najważniejsze, aby przemyśleć dokładnie sposób działania i nie czynić niczego pochopnie, bo wszelkie przekształcenia własnościowe pociągają za sobą koszty.

Należy ustalić, co i w jakim zakresie z tego majątku spadkowego (objętego spadkiem) mogłoby być wyłączone spod dzielności, np. działka budowlana, lokal (lokale) na cele mieszkalne itp.

Należy zasięgnąć w referacie architektury starostwa powiatowego informację, czy i w jakim zakresie aktualny obiekt spełnia wymogi do wyodrębnienia lokali mieszkalnych. W geodezji trzeba uzyskać informację, czy istniałby możliwość wydzielenia działki budowlanej.

Dopiero po gruntownym ustaleniu, jakie są realne potrzeby i jakie są dane administracyjne, należy dokonywać zniesienia współwłasności i podziału majątku spadkowego. Tę czynność można dokonać u notariusza jednym aktem notarialnym (dział spadku, wyodrębnienie lokalu czy lokali, zbycie udziałów spadkowych). Dział spadku jest też możliwy sądownie. Tu wybór należy do zainteresowanych – u notariusza jest wprawdzie drożej – jednak można sprawę załatwić kompleksowo.

Po wyodrębnieniu lokali i podziale nieruchomości gruntowych konieczna będzie informacja złożona do organu podatkowego o zmianie sytuacji przedmiotu opodatkowania. Wówczas w ramach postępowania administracyjnego (podatkowego) zostanie ponownie dokonane zweryfikowanie przedmiotu opodatkowania. Ponownie też zostanie ustalony podatek na kolejne okresy.

Natomiast co do poszukiwania w ramach części nieruchomości i lokali pozostawionych pod dzielność gospodarczą – warto dokładnie zapoznać się z prawem lokalnym, tj. uchwałą rady miasta obowiązującą na ten rok. Owszem – mogą z niej wynikać ulgi i preferencje, jednak zawsze są obwarowane różnymi kryteriami.

Podsumowując – nie jest tak istne zawiązywanie spółek i inne układy gospodarcze, które Pan sugeruje, jak dostosowanie kształtu własności do wymagań przedmiotowych ustawy. Mówiąc po ludzku – ważne jest takie jej podzielenie i zagospodarowane, aby jak najmniej musiało podlegać najwyższym stawkom podatkowym, tj. podatkowi od powierzchni użytkowej budynku. Tak jak wyżej pisałam – w trybie administracyjnym, na ile to realne – proszę wydzielić odrębne lokale mieszkalne (formalności w starostwie powiatowym), zaś od strony zniesienia współwłasności – należy podzielić tak majątek spadkowy, aby wyodrębnić czytelnie, co jest wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej, a co nie i co mogłoby jeszcze z tego podlegać ulgom. To jest jedyna droga optymalizacji podatku, nie zaś brnięcie i mnożenie spółek itp. podmiotów, dopóki bowiem istnieje ustawowa wspólność nabytego stadku, dopóty zobowiązania podatkowe będą solidarne – co będzie oznaczała tak niekorzystna sytuacje, jaką teraz mamy, a więc objęcie całości spadku podatkiem od nieruchomości z tytułu prowadzenia dzielności gospodarczej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »