Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odziedziczenie nieruchomości a obniżenie podatku od nieruchomości

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2014-05-26

Zależy nam na obniżeniu podatku od nieruchomości. Podczas budowy pensjonatu zmarł mój syn, który był właścicielem nieruchomości. Ja i najbliższa rodzina odziedziczyliśmy po nim spadek, a pensjonat jest prowadzony w ramach mojej działalności gospodarczej. Jest to wielki obiekt, dlatego płacimy naprawdę spory podatek od nieruchomości. Czy gdybyśmy znieśli współwłasność i ustanowili kilka odrębnych lokali (a reszta wspólna), to wpłynęłoby to na obniżenie podatku? A może powinniśmy wszyscy (lub w jakimś układzie z członkami rodziny) założyć spółkę? Dodam też, że w naszej gminie niektóre obiekty rekreacyjne płacą mniejszy podatek, może to jest szansa?

Generalnie zasada podatkowa wyrażona w art. 3 ust. 5 budynku ustawy o podatkach i opłatach lokalnych („jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego”) dotyczy w praktyce budynków wielolokalowych, w których mamy okoliczność z mnogością właścicieli i lokali wyodrębnionych. Mówiąc wprost – to podatek dla właścicieli wykupionych w „blokach” mieszkań i lokali użytkowych. Generalnie bowiem – zgodnie z ustawą o własności lokali, wraz z nabyciem własności wyodrębnionego lokalu powinno nastąpić nabycie udziału proporcjonalnego odpowiednio do wielkości nabytego lokalu.

W Pana przypadku to, czy będzie dzielność prowadziła jedna osoba, czy też spółka prawa handlowego lub kilku przedsiębiorców w spółce cywilnej – nie jest tak kluczowe. Podatek od nieruchomości jest bowiem podatkiem nie tyle „podmiotowym”, ile „przedmiotowym”. Ma więc raczej znaczenie nie to kto, ale za co musi go uiścić.

Owszem – aktualny układ podmiotowy jest najmniej korzystny z możliwych, bowiem fakt braku zniesienia wspólności majątkowej (współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku) powoduje, że zastosowanie ma art. 3 ust. 4 ustawy: „jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 5”.

Dopóki więc istnieć będzie masa spadkowa jako „całość” w sensie podatkowym, dopóty UM będzie opodatkowywał całość.

Teraz, aby tę sytuację zmienić, jest kilka opcji – najważniejsze, aby przemyśleć dokładnie sposób działania i nie czynić niczego pochopnie, bo wszelkie przekształcenia własnościowe pociągają za sobą koszty.

Należy ustalić, co i w jakim zakresie z tego majątku spadkowego (objętego spadkiem) mogłoby być wyłączone spod dzielności, np. działka budowlana, lokal (lokale) na cele mieszkalne itp.

Należy zasięgnąć w referacie architektury starostwa powiatowego informację, czy i w jakim zakresie aktualny obiekt spełnia wymogi do wyodrębnienia lokali mieszkalnych. W geodezji trzeba uzyskać informację, czy istniałby możliwość wydzielenia działki budowlanej.

Dopiero po gruntownym ustaleniu, jakie są realne potrzeby i jakie są dane administracyjne, należy dokonywać zniesienia współwłasności i podziału majątku spadkowego. Tę czynność można dokonać u notariusza jednym aktem notarialnym (dział spadku, wyodrębnienie lokalu czy lokali, zbycie udziałów spadkowych). Dział spadku jest też możliwy sądownie. Tu wybór należy do zainteresowanych – u notariusza jest wprawdzie drożej – jednak można sprawę załatwić kompleksowo.

Po wyodrębnieniu lokali i podziale nieruchomości gruntowych konieczna będzie informacja złożona do organu podatkowego o zmianie sytuacji przedmiotu opodatkowania. Wówczas w ramach postępowania administracyjnego (podatkowego) zostanie ponownie dokonane zweryfikowanie przedmiotu opodatkowania. Ponownie też zostanie ustalony podatek na kolejne okresy.

Natomiast co do poszukiwania w ramach części nieruchomości i lokali pozostawionych pod dzielność gospodarczą – warto dokładnie zapoznać się z prawem lokalnym, tj. uchwałą rady miasta obowiązującą na ten rok. Owszem – mogą z niej wynikać ulgi i preferencje, jednak zawsze są obwarowane różnymi kryteriami.

Podsumowując – nie jest tak istne zawiązywanie spółek i inne układy gospodarcze, które Pan sugeruje, jak dostosowanie kształtu własności do wymagań przedmiotowych ustawy. Mówiąc po ludzku – ważne jest takie jej podzielenie i zagospodarowane, aby jak najmniej musiało podlegać najwyższym stawkom podatkowym, tj. podatkowi od powierzchni użytkowej budynku. Tak jak wyżej pisałam – w trybie administracyjnym, na ile to realne – proszę wydzielić odrębne lokale mieszkalne (formalności w starostwie powiatowym), zaś od strony zniesienia współwłasności – należy podzielić tak majątek spadkowy, aby wyodrębnić czytelnie, co jest wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej, a co nie i co mogłoby jeszcze z tego podlegać ulgom. To jest jedyna droga optymalizacji podatku, nie zaś brnięcie i mnożenie spółek itp. podmiotów, dopóki bowiem istnieje ustawowa wspólność nabytego stadku, dopóty zobowiązania podatkowe będą solidarne – co będzie oznaczała tak niekorzystna sytuacje, jaką teraz mamy, a więc objęcie całości spadku podatkiem od nieruchomości z tytułu prowadzenia dzielności gospodarczej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Zmarli rodzice i dziedziczenie

Nasi (moi i dwóch braci) rodzice zmarli sześć lat temu. Jeden z braci mieszkał z rodzicami. Ich wolą był podział majątku równo między...

Żona zmarła przed rozwodem a uprawnienia do dziedziczenia

Ożeniłem się z kobietą, która miała troje dorosłych dzieci. Zamieszkaliśmy w należącym do niej mieszkaniu, wspólnie finansowaliśmy jego wyposażenie i...

Czy jest konieczne przeprowadzenie postępowania podziału spadku?

Czy jest konieczne przeprowadzenie postępowania podziału spadku, jeżeli postanowieniem sądu na mocy testamentu zmarłej jedynym spadkobiorcą jest wnuk? Żyją...

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od działu spadku

Ja, rodzeństwo i mama nabyliśmy spadek po tacie, który zmarł w 2009 r. Obecnie dokonujemy sądowego działu spadku. Mama chce przekazać nam swój...

Sprzedaż spadku i nierówny podział zysków

Ja i brat wystąpiliśmy o zasiedzenie nieruchomości w imieniu zmarłej matki. Sąd wydał postanowienie o zasiedzeniu, obecnie w księdze...

Postępowanie spadkowe i skłócone rodzeństwo

W 2010 r. zmarł nasz ojciec, trzy lata później – mama. Jest nas troje rodzeństwa – ja i dwie siostry. Otrzymałem 11 lat temu...

Zwrot kosztów za czynsz od spadkobierców

Sprawa spadkowa w sądzie trwała kilka lat od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Przez ten okres dwóch spadkobierców płaciło...

Termin na spłatę

Siostra chce przejąć majątek po zmarłych rodzicach. Czy prawo określa termin na spłatę drugiego spadkobiercy (w tym przypadku – mnie)? Siostra...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »