Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odziedziczenie pożyczki udzielonej spółce

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-29

Na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia otrzymujemy w spadku m.in. udziały w spółce z o.o. Zmarły udziałowiec udzielił spółce pożyczki. Co się stanie, jeśli firma zwróci spadkobiercom tę kwotę? Czy należy pożyczkę dopisać do druku SD-Z2? Czy będzie opodatkowana?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej sytuacji należy w zgłoszeniu SD-Z2 wpisać wartość odziedziczonej wierzytelności (czyli kwotę, którą spółka winna zwrócić). Gdy spółka zwróci pożyczkę, nie będzie problemu związanego z terminowym czy też nieterminowym złożeniem zgłoszenia SD-Z2. Brak wyszczególnienia wierzytelności w zgłoszeniu spowoduje opodatkowanie zwrotu pożyczki podatkiem od spadków i darowizn.

Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn, a przychodem takim jest właśnie nabycie w drodze dziedziczenia.

Analogicznie wskazuje m.in. w piśmie z dnia 12 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygnatura: IPPB2/436-54/11-4/AF):

„W przedmiotowej sprawie wiedzę o nabyciu przedmiotowych praw majątkowych jakim jest wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia za prowadzoną przez zmarłego sprawę o zwrot wywłaszczonej nieruchomości Wnioskodawczyni posiadała już w chwili nabycia spadku, bowiem roszczenie to powstało za życia spadkodawcy i do chwili jego śmierci nie zostało zaspokojone.

Mając na uwadze przytoczone powyżej uregulowania prawne oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia za prowadzoną przez zmarłego sprawę o zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest prawem majątkowym, które nabyte tytułem dziedziczenia (spadku) wchodzi do masy spadkowej i podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawczyni w zgłoszeniu o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD-Z2 wykazała nabytą w drodze spadku po ojcu wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia za prowadzoną przez zmarłego sprawę o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, również w odniesieniu do kwoty wierzytelności, którą Wnioskodawczyni w przyszłości otrzyma”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »