Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odziedziczenie pożyczki udzielonej spółce

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-29

Na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia otrzymujemy w spadku m.in. udziały w spółce z o.o. Zmarły udziałowiec udzielił spółce pożyczki. Co się stanie, jeśli firma zwróci spadkobiercom tę kwotę? Czy należy pożyczkę dopisać do druku SD-Z2? Czy będzie opodatkowana?

W opisanej sytuacji należy w zgłoszeniu SD-Z2 wpisać wartość odziedziczonej wierzytelności (czyli kwotę, którą spółka winna zwrócić). Gdy spółka zwróci pożyczkę, nie będzie problemu związanego z terminowym czy też nieterminowym złożeniem zgłoszenia SD-Z2. Brak wyszczególnienia wierzytelności w zgłoszeniu spowoduje opodatkowanie zwrotu pożyczki podatkiem od spadków i darowizn.

Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn, a przychodem takim jest właśnie nabycie w drodze dziedziczenia.

Analogicznie wskazuje m.in. w piśmie z dnia 12 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygnatura: IPPB2/436-54/11-4/AF):

„W przedmiotowej sprawie wiedzę o nabyciu przedmiotowych praw majątkowych jakim jest wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia za prowadzoną przez zmarłego sprawę o zwrot wywłaszczonej nieruchomości Wnioskodawczyni posiadała już w chwili nabycia spadku, bowiem roszczenie to powstało za życia spadkodawcy i do chwili jego śmierci nie zostało zaspokojone.

Mając na uwadze przytoczone powyżej uregulowania prawne oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia za prowadzoną przez zmarłego sprawę o zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest prawem majątkowym, które nabyte tytułem dziedziczenia (spadku) wchodzi do masy spadkowej i podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawczyni w zgłoszeniu o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD-Z2 wykazała nabytą w drodze spadku po ojcu wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia za prowadzoną przez zmarłego sprawę o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, również w odniesieniu do kwoty wierzytelności, którą Wnioskodawczyni w przyszłości otrzyma”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Czy dziecko urodzone za granicą przejmuje długi dziadków z Polski?

Czy dziecko urodzone za granicą przejmuje długi dziadków z Polski? A dokładnie chodzi o długi spadkowe po zmarłym dziadku, czyli moim ojcu. Ja...

Podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat

W 2006 roku w spadku po matce otrzymałem razem z bratem mieszkanie. Chciałbym znieść współwłasność w formie wykupienia części należącej...

Brak zgłoszenia SD-Z2 o nabyciu spadku

Po ojcu odziedziczyłyśmy mieszkanie. Sprawę spadkową zrobiłyśmy u notariusza kilka lat temu i nie posiadając wiedzy o obowiązku zgłoszenia...

Mieszkanie po tacie a podatek od spadku

W 2008 r. zmarł mój tata, zostało po nim mieszkanie. Odziedziczyłem je wraz z mamą, która mieszka w nim do dzisiaj. Czy muszę zapłacić podatek od...

Odziedziczenie spadku w Polsce - jak zapłacić podatek?

Mieszkam i pracuję we Francji od 7 lat, tam płacę podatki. Z Polską obecnie niewiele mnie łączy. W 2009 r. otrzymałem w spadku część...

Brak zgłoszenia nabycia spadku

Jak najlepiej rozwiązać problem spadku i jakie ewentualnie grożą kary? Orzeczenie prawomocne sądu o nabyciu spadku nastąpiło w maju 2008 roku,...

Spadek piętrowy i rozliczenie z urzędem skarbowym

1. Jakie mogą być konsekwencje prawne przeoczenia jakiegoś składnika spadku w rozliczeniu z urzędem skarbowym w późniejszym zarządzaniu...

Czy spadkobierca skorzysta z ulgi w podatku od spadku?

Mój teść zmarł w 2004 roku. Pozostawił w spadku nieruchomość, której był właścicielem po swoim ojcu. Teść był żonaty, miał dwoje dzieci,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »