Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odziedziczone nieruchomości przez nieżyjącą babcię - jak zabrać się za sprawę spadkową?

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2018-09-05

Jestem w posiadaniu wyroku sądu z 1958 r., który przyznaje mojej już nieżyjącej babci prawo do odziedziczenia nieruchomości w pewnym mieście w Polsce. Działki zostały przyznane jako spadek po zmarłym ojcu. Oprócz babci w postanowieniu figuruję jeszcze inne osoby – spadkobiercy, których nie znam, jest to jakaś daleka rodzina. Dokumenty trafiły do mnie niedawno, za pośrednictwem mojego ojca (czyli syna babci). W wyroku są określone działki oraz to, co się na nich wówczas znajdowało (rola, dom z ogrodem). Odnalazłem je na mapie geodezyjnej (po numerach podanych przez sąd) i wszystko się zgadza. Do wyroku zostały również dołączone mapki, wszystko z pieczęciami urzędów i podpisami. Od tamtych czasów sprawą tych nieruchomości nikt się nie zajmował, nikt nie wie, kto jest właścicielem. Zająłbym się  doprowadzeniem do końca, ale nie wiem, jak to należałoby zrobić. Będę wdzięczny za wyjaśnienia! Co zrobić i jak zabrać się za sprawę spadkową?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Innymi spadkobiercami mogły być: pozostałe dzieci pradziadka (rodzeństwo babci); wnuki (prawnuki) dziadka w sytuacji, gdyby jakieś jego dziecko zmarło przed dziadkiem a pozostawiło po sobie swoje dzieci; żona dziadka.

Cała sytuacja jest patowa. Zna Pan wprawdzie imiona i nazwiska pozostałych spadkobierców, ale nie wie, gdzie mieszkają (mieszkali) oraz czy żyją. Nie wie Pan, czy w razie ich śmierci przeprowadzono po nich postępowanie spadkowe. Jeżeli pozostali spadkobiercy zmarli, to konieczne jest ustalenie:

  • kim oni byli dla babci oraz dla Pana pradziadka,
  • kto po nich dziedziczy (jest spadkobiercą),
  • dat ich śmierci,
  • czy odbyło się po nich postępowanie spadkowe, czy nie.

Jeśli postępowanie spadkowe miało miejsce, należy ustalić sygnatury akt i uzyskać odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeśli nie było, należy zgromadzić dokumenty i wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie stwierdzenia nabycia spadku po nich. Dotyczy to także kolejnych spadkobierców, gdyby okazało się, że zmarli (ustalenie i ich spadkobierców).

Na mocy orzeczenia z 1957 r. babcia wraz z innymi spadkobiercami została współwłaścicielem majątku spadkowego.

Skoro Pańska babcia nie żyje, powoduje to konieczność przeprowadzania postępowania spadkowego po babci, aby Pana ojciec udowodnił swoje prawa do spadku po babci – czyli stał się jednym ze spadkobierców po niej. Wtedy miałby formalne prawo do poszukiwania innych spadkobierców oraz interes prawny w ustalaniu spadkobierców w pozostałym zakresie. Być może to już zostało zrobione.

Tak więc co do nieruchomości – znany jest tylko jeden nieżyjący, a więc były już współwłaściciel (babcia). W jej miejsce współwłaścicielami stają się teoretycznie jej spadkobiercy. Pozostali nie są znani. Zatem trzeba ich ustalić, co możliwe jest poprzez odszukanie spadkobierców po Pana pradziadku, ewentualnie dalszych spadkobierców.

Zanim do tego dojdzie, proszę najpierw w oparciu o posiadane dokumenty ( mapki) ustalić w ewidencji nieruchomości (powiatowej), tam, gdzie jest ta nieruchomość, numer księgi wieczystej tej nieruchomości.

Nadto warto byłoby ustalić aktualne oznaczenia działek i przebieg granic. Zna Pan stare numery i granice, oznaczenia dodatkowe – więc nie powinno być z tym większego kłopotu. Tylko koszty za udzielone informacje, wypisy z ewidencji i wyrysy z map.

Jak je Pan pozna, to pozna Pan także treść księgi wieczystej. Ustali, jakie są tam obecnie wpisy, co pozwoli na właściwą ocenę sytuacji. Należy bowiem liczyć się z tym, ze wskutek użytkowania nieruchomości przez inne osoby uzyskały one prawo własności do nich w drodze zasiedzenia (po 20, 30 latach) lub na mocy regulacji własności nieruchomości rolnych w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.

Jeżeli jako właściciel nadal będzie figurował pradziadek, warto rozpocząć działania mające na celu ustalenie dalszych spadkobierców i współwłaścicieli.

Ocena sytuacji oraz tego, czy warto to robić, zależna byłaby od udziału babci w spadku po swoim ojcu oraz ewentualnym dalszym dziedziczeniu babci oraz jej dzieci (wnuków, prawnuków). Dlatego warto ustalić, czy doszłoby do dziedziczenia części gospodarstwa przez Pana ojca, w jakim ułamku oraz czy wartość tego nie byłaby większa niż możliwe koszty koniecznych ustaleń i postępowań spadkowych.

Dla działań w zakresie stwierdzenia nabycia spadku po dalszych spadkobiercach wskazanych w orzeczeniu z 1957 r., a tym samym ustalenia innych współwłaścicieli nieruchomości, istotne jest:

  1. potwierdzenie dat ich śmierci,
  2. uzyskanie potwierdzenia w formie odpisu skróconego aktu zgonu,

W sprawie sądowej, gdyby nie był znany adres – można zawnioskować o ustalenie dla nich kuratora w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Ustalenie kręgu spadkobierców odbyłoby się w drodze ogłoszenia prasowego – wezwania do zgłoszenia się ich w danej sprawie (koszt 900-1500 zł) za jedno ogłoszenie.

Po babci konieczne są: akt jej zgonu, akt zgonu dziadka, akty urodzenia synów; akty urodzenia córek niezamężnych, akty małżeństwa córek zamężnych; wypis z księgi wieczystej gospodarstwa rolnego, wypis i wyrys z ewidencji nieruchomości / mapy gospodarstwa rolnego. Inne dokumenty zależnie od stanu faktycznego.

W przypadku kolejnych spadkobierców (tych, co dziedziczyli razem z babcią) – przydałby się chociaż akt zgonu.

Nie można wykluczyć, że spadek zostanie odziedziczony przez gminę lub Skarb Państwa (w razie niezgłoszenia się spadkobierców).

Jak na razie tyle w tej sprawie można powiedzieć. Dalsze działania będą uzależnione od uzyskanych informacji co do stanu prawnego gospodarstwa (nieruchomości).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Problem dziedziczenia w związkach pozamałżeńskich

Od ponad 10 lat mieszkam w domu mojego partnera, żyjąc w związku pozamałżeńskim. Ostatnio mój partner zmarł. Z poprzedniego związku ma...

Spadek po ojcu i matce w jednym postępowaniu sądowym

Zmarli moi rodzice. Po rodzicach pozostało mieszkanie z urządzoną księgą wieczystą. Tato zmarł przed 20 laty, a mama przed 2 miesiącami. Po tacie...

Gdzie szukać starych akt sądowych dotyczących postępowań spadkowych?

Moja nieżyjąca matka w 1977 r. prowadziła sądowe nabycie spadku po swoim ojcu, ale nie zostało to zaraz zapisane w księdze wieczystej...

Czy długi wobec zmarłego są wliczane do masy spadkowej?

Zmarł mój brat – bezdzietny kawaler, najstarszy spośród ośmiorga rodzeństwa, rodzice nie żyją. Brat pozostawił testament, w którym rozdzielił...

Od czego zacząć procedurę spadkową po zmarłym ojcu?

Mój tata zmarł tydzień temu. Mieszkał w mieszkaniu spółdzielczym własnościowym razem z żoną, moją mamą –  oboje rodzice byli...

Majątek osobisty męża a dziedziczenie

Czy tylko ja i syn dziedziczymy po mężu jego majątek osobisty (w jego skład wchodzi darowizna od jego rodziców, tj. dom, działka, sklep, działka)....

Testament i podział spadku przez sąd dla rodzeństwa

Mój ojciec umarł w 1992 r. i nie zostawił testamentu, a matka umarła w 2012 r. i zapisała w testamencie dom najstarszemu synowi....

Czy dziecko może zrzec się spadku?

Zmarł ojciec biologiczny mojego adoptowanego dziecka, który miał spore długi. Czy moje dziecko coś po nim dziedziczy? Jeśli tak, to czy dziecko może zrzec...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »