Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie działek przekazanych na rzecz gminy przez zmarłego ojca

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-03-20

Ojciec w roku 1972 zrzekł się własności działek na rzecz gminy w formie aktu notarialnego. 15 lat później ożenił się i miał dzieci. Czy nam, jako rodzinie – żonie i dzieciom – należy się z tego zachowek lub czy możemy się obiegać o zwrot tych działek od gminy albo odszkodowanie? Ojciec nie żyje.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby móc ubiegać się o zachowek, należałoby udowodnić, że ojciec przekazał darowiznę. W latach 70. nieruchomości były wywłaszczane, przekazywane w zamian za rentę. Nie jest to darowizna, nawet jeśli przeniesienie własności następowało aktem notarialnym

Przejmując grunty, Skarb Państwa zwykle pozostawiał dotychczasowym właścicielom do dożywotniego użytkowania jedną działkę, której maksymalna powierzchnia nie mogła przekroczyć 0,5 ha. Istotne jest określenie, na jakiej podstawie ojciec przekazał grunty na Skarb Państwa czy też gminie.

W określonych sytuacjach można dochodzić zwrotu tych nieruchomości. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji nadającej własność nieruchomości jest starosta powiatu, na którego terenie położona jest działka.

Ale na odszkodowania od gminy szans nie widzę – bez względu na treść aktu, choćby z uwagi na upływ czasu.

A na zachowek – z samego opisu – nie ma raczej szans. Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.

Uprawniony może otrzymać należny mu zachowek przede wszystkim w postaci powołania do spadku, zapisu lub uczynionej przez spadkodawcę na jego rzecz darowizny (art. 991 § 2). Gdy jednak to nie nastąpi, przysługuje mu względem spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia (roszczenie o zachowek). Stosownie do art. 1000 § 1 w sytuacji, gdy uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na rzecz której został uczyniony zapis windykacyjny, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny.

Proszę o załączenie treści aktu notarialnego –-może rozjaśni jeszcze sytuację.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Przysposobiony brat a dziedziczenie

Niedawno zmarł mój ojciec. Pozostawił po sobie współwłasność (z mamą) własnościowego mieszkania spółdzielczego i środki na rachunku...

Czy żona może po zmarłym mężu wypłacić 50% środków?

Czy żona po zmarłym mężu posiadającym rachunek bankowy może wypłacić 50% środków z tego konta jako pozostająca we wspólnocie małżeńskiej oraz...

Czy można zmusić spadkobiercę do spłaty?

Mój brat zostawił w spadku dom swoim dzieciom, córce i synowi. Do tej pory wszystko układało się dobrze. Teraz jednak bratanica, uzależniona od...

Prawo do domu po teściach

Jestem żoną jedynaka, który był właścicielem 1/2 domu po śmierci jego ojca. Drugą połowę miała teściowa, która zmarła w zeszłym miesiącu. Jakie...

Kto i w jakiej części dziedziczy po matce?

Mąż w chwili zawierania małżeństwa ma dwoje dorosłych dzieci z pierwszego małżeństwa. Żona też w chwili zawarcia małżeństwa ma dwoje...

Dzieci z poprzedniego małżeństwa i ponowne wyjście za mąż - jak będzie wyglądać dziedziczenie?

Z poprzedniego małżeństwa mam dwoje dzieci. Rozwieliśmy się przed laty. Zostało mieszkanie własnościowe, dwie działki. On zmarł, dzieci przeprowadziły...

Jak najprościej i najszybciej przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku?

Jak najprościej i najszybciej przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku? 5 miesięcy temu umarła moja żona. Nie żyje jej matka, nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »