Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie działek przekazanych na rzecz gminy przez zmarłego ojca

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-03-20

Ojciec w roku 1972 zrzekł się własności działek na rzecz gminy w formie aktu notarialnego. 15 lat później ożenił się i miał dzieci. Czy nam, jako rodzinie – żonie i dzieciom – należy się z tego zachowek lub czy możemy się obiegać o zwrot tych działek od gminy albo odszkodowanie? Ojciec nie żyje.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby móc ubiegać się o zachowek, należałoby udowodnić, że ojciec przekazał darowiznę. W latach 70. nieruchomości były wywłaszczane, przekazywane w zamian za rentę. Nie jest to darowizna, nawet jeśli przeniesienie własności następowało aktem notarialnym

Przejmując grunty, Skarb Państwa zwykle pozostawiał dotychczasowym właścicielom do dożywotniego użytkowania jedną działkę, której maksymalna powierzchnia nie mogła przekroczyć 0,5 ha. Istotne jest określenie, na jakiej podstawie ojciec przekazał grunty na Skarb Państwa czy też gminie.

W określonych sytuacjach można dochodzić zwrotu tych nieruchomości. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji nadającej własność nieruchomości jest starosta powiatu, na którego terenie położona jest działka.

Ale na odszkodowania od gminy szans nie widzę – bez względu na treść aktu, choćby z uwagi na upływ czasu.

A na zachowek – z samego opisu – nie ma raczej szans. Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.

Uprawniony może otrzymać należny mu zachowek przede wszystkim w postaci powołania do spadku, zapisu lub uczynionej przez spadkodawcę na jego rzecz darowizny (art. 991 § 2). Gdy jednak to nie nastąpi, przysługuje mu względem spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia (roszczenie o zachowek). Stosownie do art. 1000 § 1 w sytuacji, gdy uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na rzecz której został uczyniony zapis windykacyjny, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny.

Proszę o załączenie treści aktu notarialnego –-może rozjaśni jeszcze sytuację.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

oryginalne poduszki

Szukamy prawnika »