Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Od jakiego momentu zaczyna biec okres, w którym można odrzucić spadek?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-05-29

Krewna mojej żony zmarła 1,5 roku temu. Najprawdopodobniej zostawiła sporo długi, więc żona notarialnie odrzuciła spadek. Naszych dzieci (dorosłe córki, które mieszają za granicą) nie informowaliśmy o całej sprawie. Teraz jednak dowiadujemy się, że także inna rodzina zrzekła się spadku i nie wiemy, czy temat nie dosięgnie naszych dzieci. Od jakiego momentu zaczyna biec okres, w którym można odrzucić spadek – pytam w kontekście dzieci? Co teraz najlepiej zrobić?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego – dalej K.c.). Dotyczy to zarówno spadkobiercy ustawowego, jak i testamentowego.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Termin przewidziany w art. 1015 § 1 K.c. jest terminem zawitym prawa materialnego, co oznacza, że nie podlega on przywróceniu. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożone po terminie nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku biegnie od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Oznacza to, że dla każdego spadkobiercy moment ten może przypaść w innej chwili. Spadkobierca nie musi uświadamiać sobie tego, że termin z art. 1015 § 1 K.c. zaczął biec. Wystarczy, aby powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających powołanie do spadku po danym spadkodawcy.

W przypadku spadkobiercy ustawowego będzie to zazwyczaj dzień powzięcia wiadomości o otwarciu spadku lub o istnieniu związków rodzinnych ze spadkodawcą. Dla spadkobiercy dziedziczącego w dalszej kolejności (tak jak to jest w przypadku Pana dzieci) istotna będzie natomiast chwila, w której dowiedział się on o wyłączeniu od dziedziczenia spadkobiercy dziedziczącego we wcześniejszej kolejności.

Termin jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem.

Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w art. 1015 § 1 jest, co do zasady, jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku (czyli spadkobierca odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem). Od zasady tej Kodeks cywilny przewiduje jednak wyjątki.

Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna (art. 1015 § 2 K.c.).

Brak oświadczenia spadkobiercy jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza także wtedy, gdy co najmniej jeden z pozostałych spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1016 K.c.).

Regułą jest, że to sąd zazwyczaj zawiadamia zstępnych osoby zrzekającej się, że takie zrzeczenie miało miejsce. Pytanie więc, czy takie zawiadomienie z sądu otrzymały Pana dzieci. Jeżeli nie, to być może ktoś z pozostałych spadkobierców przyjął spadek. Z praktyki jednakże radziłabym Państwu poinformować dzieci o fakcie odrzucenia spadku i najlepiej, aby one, niejako „profilaktycznie”, złożyły u notariusza oświadczenie o odrzuceniu spadku również w swoim imieniu. Jeżeli córki nie otrzymały żadnego pisma z sądu w tej kwestii, to termin dla nich na odrzucenie spadku zacznie biec w momencie poinformowania ich o tym fakcie przez Pana żonę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Sąd rodzinny wyraził zgodę opiekunce prawnej na odrzucenie w imieniu małoletniego dziecka spadku po ojcu, który miał same długi. Dokument...

Odrzucenie spadku przez nieletnie dzieci

Mój ojciec zmarł pięć miesięcy temu, jednak nie otrzymałam jeszcze zezwolenia sądu na odrzucenie spadku przez nieletnie dzieci. Czy...

W jaki sposób odrzucić spadek, by nie odpowiadać za długi ojca?

Zmarł mój ojciec, z którym od wielu lat nie utrzymywałam kontaktów. Miał ona same długi, a nie pozostawił prawie żadnego majątku. W jaki sposób...

Czy odpowiadam za długi rodziców?

Czy odpowiadam za długi rodziców? Jak wygląda sytuacja, gdy oni nie spłacają np. swoich kredytów? Czy ja jestem zobowiązany do uregulowania...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »