Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Od jakiego momentu zaczyna biec okres, w którym można odrzucić spadek?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-05-29

Krewna mojej żony zmarła 1,5 roku temu. Najprawdopodobniej zostawiła sporo długi, więc żona notarialnie odrzuciła spadek. Naszych dzieci (dorosłe córki, które mieszają za granicą) nie informowaliśmy o całej sprawie. Teraz jednak dowiadujemy się, że także inna rodzina zrzekła się spadku i nie wiemy, czy temat nie dosięgnie naszych dzieci. Od jakiego momentu zaczyna biec okres, w którym można odrzucić spadek – pytam w kontekście dzieci? Co teraz najlepiej zrobić?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego – dalej K.c.). Dotyczy to zarówno spadkobiercy ustawowego, jak i testamentowego.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Termin przewidziany w art. 1015 § 1 K.c. jest terminem zawitym prawa materialnego, co oznacza, że nie podlega on przywróceniu. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożone po terminie nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku biegnie od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Oznacza to, że dla każdego spadkobiercy moment ten może przypaść w innej chwili. Spadkobierca nie musi uświadamiać sobie tego, że termin z art. 1015 § 1 K.c. zaczął biec. Wystarczy, aby powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających powołanie do spadku po danym spadkodawcy.

W przypadku spadkobiercy ustawowego będzie to zazwyczaj dzień powzięcia wiadomości o otwarciu spadku lub o istnieniu związków rodzinnych ze spadkodawcą. Dla spadkobiercy dziedziczącego w dalszej kolejności (tak jak to jest w przypadku Pana dzieci) istotna będzie natomiast chwila, w której dowiedział się on o wyłączeniu od dziedziczenia spadkobiercy dziedziczącego we wcześniejszej kolejności.

Termin jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem.

Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w art. 1015 § 1 jest, co do zasady, jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku (czyli spadkobierca odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem). Od zasady tej Kodeks cywilny przewiduje jednak wyjątki.

Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna (art. 1015 § 2 K.c.).

Brak oświadczenia spadkobiercy jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza także wtedy, gdy co najmniej jeden z pozostałych spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1016 K.c.).

Regułą jest, że to sąd zazwyczaj zawiadamia zstępnych osoby zrzekającej się, że takie zrzeczenie miało miejsce. Pytanie więc, czy takie zawiadomienie z sądu otrzymały Pana dzieci. Jeżeli nie, to być może ktoś z pozostałych spadkobierców przyjął spadek. Z praktyki jednakże radziłabym Państwu poinformować dzieci o fakcie odrzucenia spadku i najlepiej, aby one, niejako „profilaktycznie”, złożyły u notariusza oświadczenie o odrzuceniu spadku również w swoim imieniu. Jeżeli córki nie otrzymały żadnego pisma z sądu w tej kwestii, to termin dla nich na odrzucenie spadku zacznie biec w momencie poinformowania ich o tym fakcie przez Pana żonę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »