Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oszczędności jako składnik masy spadkowej

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2014-11-07

Byłem pełnomocnikiem do konta bankowego mojego ojca. Krótko przed jego śmiercią zrobiłem spory przelew z jego oszczędności na moje konto (miało być na leczenie). Gdy ojciec zmarł, nie ruszałem tych pieniędzy. Prawo do dziedziczenia mam ja i moja siostra. Chcę jej przelać połowę środków od taty z mojego konta. Czy te oszczędności faktycznie należą do masy spadkowej? Kiedy powinienem zrobić przelew? Czy mamy te środki wskazać na zgłoszeniu do urzędu skarbowego? Jakie wskazać ich położenie? 

Niewątpliwie pieniądze zgromadzone na rachunku ojca stanowią składnik masy spadkowej po nim. Nie pisze Pan nic na temat dyspozycji na wypadek śmierci, którą ojciec złożyłby ojciec do rachunku, przyjmuję zatem, że takiej nie było, a środki zgromadzone na rachunku (oszczędności) są rzeczywiście do podziału. To, że ma Pan pełnomocnictwo do rachunku, nie upoważnia do twierdzenia, że pieniądze są do Pana dyspozycji, i słusznie Pan zrobił, nie wydając ich.

Dobrze, że Pan z siostrą nie macie miedzy sobą konfliktu o te pieniądze, więc możecie póki co działać wedle uznania. Może Pan wypłacić siostrze, najlepiej jednak za pokwitowaniem, część pieniędzy należącą do niej. Nie ma to w takiej sytuacji, gdy spadkobiercy są zgodni, większego znaczenia, kiedy zechcą się podzielić.

Gdyby Pan nie przelał na swoje konto pieniędzy przed śmiercią ojca, to bank zablokowałby te pieniądze na koncie (pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci) i moglibyście Państwo dysponować nimi dopiero po uzyskaniu poświadczenia dziedziczenia u notariusza lub uzyskaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia dziedziczenia przed sądem. Jeśli na koncie pozostały jakieś środki, to właśnie tak należy uczynić, aby je otrzymać. Co do obecnych środków na Pana koncie nie widzę przeszkód, aby już teraz przelać je siostrze. Odradzam jednak dysponowanie nimi „na zewnątrz” przed uzyskaniem stwierdzenia nabycia spadku. Trudno byłoby udowodnić urzędowi skarbowemu, skąd pochodziły środki na duży zakup, skoro nie stwierdzono jeszcze formalnie nabycia spadku. Z ostrożności należy poczekać z wydawaniem tych pieniędzy do czasu uzyskania stwierdzenia nabycia spadku.

Sądowe lub notarialne stwierdzenia nabycia spadku jest potrzebne po to, aby formalnie zakończyć sprawę i złożyć właściwe zawiadomienie o dziedziczeniu w urzędzie skarbowym.

Zgodnie z ustawa o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze dziedziczenia powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Zgodnie z art. 4a zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie na przykład darowizny, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. W takim przypadku, odpowiadając na Pana pytanie o wskazanie środków pieniężnych w zgłoszeniu do urzędu skarbowego, należy te wartości zgłosić (aby uniknąć zarzutu dysponowania środkami pieniężnymi z ukrytych źródeł – sankcja 75% wartości takiego dochodu) w terminie 6 miesięcy od otrzymania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jeśli chodzi o ostatnie pytanie, to w części F zeznania jest punkt 7, w którym należy podać bank, w którym znajdują się pieniądze. Według mnie powinien Pan wskazać zarówno bank ojca, jak i swój rachunek, na którym zgromadzone są te środki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Wykonawca testamentu

Jestem rozwiedziony. Chciałbym sporządzić testament na rzecz niepełnoletniej córki, której opiekunem prawnym jest moja była żona. Czy mogę to zrobić tak,...

Opodatkowanie działu spadku

W 2013 r. nabyłem spadek po tacie – postanowienie sądu. Był to udział w nieruchomości; drugą połowę nabył mój brat. Tata zmarł w 2005 r.,...

Roszczenia po śmierci jednego rodzica

Rodzice przepisali na rzecz mojego brata swoje gospodarstwo ok. 15 lat temu, ja zostałem pominięty. Tata zmarł 7 lat temu (bez testamentu), mama żyje...

Połowa lub 2/3 wartości udziału spadkowego

Dwa lata temu rodzice aktem notarialnym darowali mi mieszkanie, zachowując sobie prawo mieszkania w nim do śmierci. W chwili przekazywania wartość...

Jak będzie wyglądał podział majątku po mężu matki?

Mąż mojej mamy zmarł kilka miesięcy po ślubie. Z poprzedniego małżeństwa ma dwoje dzieci. Przed ślubem kupił mieszkanie. Jaki będzie podział...

Jak podzielić spadek między spadkobierców?

Rodzice byli współwłaścicielami nieruchomości. Mieli dwoje dzieci. Ojciec zmarł w 1990 r., nie spisując testamentu. Mama zmarła w 2010 r., zostawiając...

Czy stwierdzenie nabycia spadku to podział majątku?

Moja mama zmarła rok temu (była wdową). Wiedząc, że ma długi, odrzuciłem spadek. Niedawno okazało się, że miała swoje mieszkanie, zatem moje dzieci mogą...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »